ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יעקב קובי רייפלר נגד עו"ד רבקה שפרינצק :

1. יעקב קובי רייפלר

2. ענת אתי רייפלר

נ ג ד

עו"ד רבקה שפרינצק

בית משפט השלום בשבתו כבית משפט לתביעות קטנות ברחובות

כב' השופטת לבנה צבר

פסק דין

1.התובעים עותרים לחייב את הנתבעת לשלם להם סך של 1,508 ₪ .

2.לטענת התובעים- כך בכתב התביעה וכך גם בדיון- כי לצורך קבלת משכנתא הם נדרשו להמציא ייפוי כוח נוטריוני לבנק לאומי- נותן ההלוואה (להלן:"הבנק") ולצורך כך הגיעו הלוות שהן התובעת 2 ( להלן: "התובעת") ואחותה רחל הוניג (להלן:"רחל"), למשרדה של הנתבעת וזאת בתאריך 13.1.2011 . לטענת התובעים (כתב תביעה מתוקן) פרטי ייפוי הכוח מולאו על ידי התובעת בכתב יד על פי הנחיית הנתבעת, ובעבור אימות החתימה שולם לנתבעת סך של 248 ₪. כשהגיע התובע לבנק כשבידו ייפוי הכוח הנוטריוני, סירב הבנק לאשרו מהסיבה שייפוי כוח נוטריוני חייב להיות מודפס. לאחר קבלת תשובה זו חזרו התובע יחד עם רחל לנתבעת וציינו זאת בפניה. הנתבעת השיבה ואמרה להם שאין שום מניעה שייפוי כוח נוטריוני יהיה בכתב יד ושזו הנורמה הנהוגה אצלה. התובע ביקש מהנתבעת אישור בכתב לדברים אלה בכתב והלה השיבה שאם תעשה כן הדבר יהיה כרוך בעלות נוספת מאחר ומדובר בחוות דעת . הנתבעת מסרה לתובע כי אין ברשותה מכונת דפוס. התובע שוחח עם נציגת המחלקה המשפטית של הבנק וזו העבירה לו את תקנת הרישום שצורפה לתביעה בית המשפט וסומנה כנספח א', לפיה הדרישה היא שייפוי כוח נוטריוני יהיה מודפס .

התובע מוסיף וטוען כי לאחר מכן פנה לנתבעת ומסר לה שבמידה והבנק יתעקש לקבל ייפוי כוח מודפס,אזי הנתבעת, תגיע למשרדה ותחתום על ייפוי כוח נוסף ואשר תשלם לה על כך. לדבריו, הנתבעת ווידאה מבעוד מועד כי לכשהנתבעת תגיע אליה יהיה ברשותה אמצעי תשלום.

עוד טוען התובע כי הנתבעת סירבה להחליף את דף פרטי הלווים מכתב יד, למודפס והסבירה לו שהדבר אינו חוקי. התובע המציא את תקנת הרישום לנתבעת באמצעות המייל ובתגובה היא בחרה לשנות את גרסתה וזו הפעם טענה שהיא בדקה את הנושא עם רשם המקרקעין ברחובות והוא מסר לה בשיחה טלפונית כי הם מקבלים ייפוי כוח נוטריוני שנכתב בכתב יד ללא כל בעיה. הנתבעת לדבריו, סירבה להעביר לתובע גם את דברים אלו בכתב.

התובע מוסיף ומספר שהוא נפגש בלשכת רישום המקרקעין ברחובות עם אותו אדם בשם יהודה יצחק - עוזר בלשכת רישום המקרקעין ,שלדברי הנתבעת הינו הרשם, ובשיחה עמו התברר לתובע שהנ"ל אכן דיבר עם הנתבעת ואמר לה שקיים סיכוי שיקבלו מסמך כזה. השיחה הוקלטה על ידי התובע.

כדי להמציא לבנק ייפוי כוח נוטריוני שחתום כדין נאלצו התובעים לשלם לנתבעת סך של 248 ₪ נוספים בגין הנפקת יפוי כוח נוטריוני, זו הפעם מודפס.

התובעת 2 סיפרה בעדותה שהיא הגיעה לנתבעת כשבידה טופס ריק, וכי הנתבעת אמרה לה למלא את הפרטים ויצאה מהחדר.

3. הנתבעת טענה כך בכתב הגנתה- כך גם בדיון שהיא נתנה לתובעים שירותי נוטריון ובשל כך שולם לה שכר טרחתה וכי כל טענותיהם צריכות להיות מופנות אל הבנק אשר דרש מהתובעת 2 ומרחל לחתום על ייפוי כוח נוטריוני מבלי שהשלים בו את כל הפרטים . הנתבעת מכחישה שהיא זו שמילאה בכתב ידה את פרטיהן של התובעת 2 ושל רחל, ולדבריה אחת מהן - ואין היא זוכרת מי משתיהן- מילאה בכתב ידה את הפרטים המצוינים בסעיף ב' לייפוי הכוח. לדבריה, החותמות ישבו בחדר הישיבות במשרדה של הנתבעת ושם מילאו את הפרטים. הנתבעת יצאה מחדר הישיבות עם תעודות הזהות של החותמות על מנת למוסרם למזכירה שלה לצורך צילומן ובזמן זה מילאו החותמות את פרטיהן על גבי ייפוי הכוח.

הנתבעת טענה כי לאחר הכנת המסמך הראשון פנה אליה התובע ואמר לה שהבנק הכין ייפוי כוח חדש וכי הפעם הודפסו בו פרטיהן של הלוות, והציע להחליף את האישור הנוטריוני שהונפק כבר בייפוי הכוח החדש שהוכן על ידי הבנק, והלוות יגיעו למשרדה לחתום. הנתבעת דחתה את הצעתו מהסיבה שעל פי חוק הנוטריונים לכל מסמך שמונפק על ידי נוטריון ניתן מספר סידורי חדש ולא ניתן להעביר אישור נוטריוני ממסמך אחד לאחר. הנתבעת הסבירה לתובע כי מזה שנים רבות כבר לא מצויות במשרדי עורכי דין מכונות כתיבה והנוהג הוא שבנקים מקפידים בהדפסת הפרטים הנחוצים, ומנפיקים את ייפוי הכוח כשמצויינים בהם כל הפרטים הרלוונטיים, למעט תאריך וחתימה.

הנתבעת מוסיפה וטוענת שמדי פעם מובא אליה ייפוי כוח של בנק או מוסד פיננסי אחר אשר פרטי החותמים לא הודפסו בו, והפרטים מוספים בכתב יד ולא מתעוררת כל בעיה בלשכת רישום המקרקעין בעניין זה.

4. מגרסאות הצדדים ועדיותיהם מתבקשות המסקנות שלהלן:

האחת- הבנק צריך היה - בטרם הפנה את התובעת ואת רחל לאימות החתימות אצל נוטריון- להסביר ולהדגיש את הדרישה החד משמעית לכך שפרטי החותמים על ייפוי הכוח יודפסו במכונת כתיבה ,ולא ימולאו בכתב יד. ולא זו אף זו- הבנק הוא זה שצריך היה למסור לתובעת ולרחל ייפויי כוח שבהם כל הפרטים מודפסים, ושבהם יווספו רק שניים אלה: תאריך החתימה על ייפוי הכוח, והחתימה. פשיטא,שהבנק התרשל משמסר ללוות ייפוי כוח שחסרים בו פרטים.

השנייה- חרף רשלנותו של הבנק הרי גם לנתבעת יש חלק בהשתלשלות העניינים הלא תקינה שנובע מהתנהגותה שלה שבה מתגלה כשל. על פני הדברים היה על הנתבעת- לאור ניסיונה המקצועי רב השנים להפנות את תשומת לב התובעת ורחל לכך שכל הפרטים צריכים להיות מודפסים מראש בייפוי הכוח וכל שכן היה עליה ליידע אותם שאין ברשותה מכונת כתיבה שבאמצעותה ניתן להשלים את הפרטים החסרים בייפוי הכוח. גם אם לשיטת הנתבעת נלך ונקבע שהתובעת ורחל הן אלו שהשלימו את הפרטים בייפוי הכוח בכתב יד עדיין, מחובת הנתבעת היה להפנות את תשומת ליבן להוראות בדבר הדפסת ייפוי הכוח ולכך שאין ברשותה מכונת כתיבה ואם היו התובעת ורחל בוחרות להשלים בכתב ידן את הפרטים החסרים אזי לא יכולות היו הן להעלות כל טענה כנגדה בעניין זה. אגב, אין לי יסוד להניח שטענת התובעת לפיה השתלשלות העניינים הייתה כפי שהיא מספרת עליה, אינה נכונה שכן הן התובעת והן הנתבעת מאשרות שהנתבעת יצא מהחדר בשעה שנעשתה מלאכת ההשלמה, ולא בכדי. אגב, הנתבעת צירפה לכתב הגנתה מספר ייפוי כוח שמולאו בהם פרטים בכתב יד וחרף זאת הם התקבלו בלשכת רישום המקרקעין אך אין בכך כדי לאיין את הוראת תקנה 9 (ב) (3) לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תש"ל 1969 . אשר קובעת את הכלל, ורצוי ועדיף שמי שחותם על ייפוי כוח יבוא בגדר הכלל ולא יצטרך לשכנע את הרשם בלשכת רישום המקרקעין בחריג מן הכלל.

משכך לא רק הבנק התרשל אלא גם הנתבעת התרשלה ומכאן שטענות התובעים מוצדקות ולו בחלקן.

5. בנסיבות אלה אני מקבלת את התביעה, עקרונית אבל בשים לב לכך שגם הבנק התרשל אינני רואה לנכון לחייב את הנתבעת במלוא הסכומים שעותרים להם התובעים. אלא אך לחייבה להחזיר להם את סך 248 ₪ ששולמו לה על ידם בתאריך 31.1.2011 כשסכום זה נושא הפרשי הצמדה וריבית צמודה כחוק מיום תשלומו ועד ליום החזרתו בפועל ; וכן סך של 250 ₪ בגין הוצאות המשפט

( כשסכום זה כול את האגרה) בתוספת הפרשי הצמדה וריבית צמודה כחוק מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

המזכירות תשגר את פסק הדין לצדדים בדואר.

ניתנה היום, י"ז כסלו תשע"ב, 13 דצמבר 2011, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יעקב קובי רייפלר
נתבע: עו"ד רבקה שפרינצק
שופט :
עורכי דין: