ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פארס נאגר בע"מ נגד מועצה מקומית אבו סנאן :

פארס נאגר בע"מ

נ ג ד

מועצה מקומית אבו סנאן

בית משפט השלום בקריות

כב' השופט ערן נווה

פסק דין

בצער אני נאלץ לקבל את בקשת התובעת למחיקת כתב ההגנה של הנתבעת ומתן פס"ד כנגד הנתבעת על גובה התובענה.

עם זאת, וכפי שיובהר בהחלטה מפורטת המהווה חלק מפסה"ד, אאפשר לנתבעת להגיש בקשה לביטול פסה"ד אשר איעתר לה, כנגד שני תנאים אשר יפורטו בפסק דין זה.

אסביר את מהלך ההשתלשלות בתיק ואת החלטתי.

בהחלטתי מיום 15.3.11, דהיינו המדובר בסדר גודל של לפני 9 חודשים, קבעתי כדלקמן: "מדובר בתיק של תביעה למעלה ממליון ₪. הליכי גישור בתיק לא צלחו. אינני רואה טעם רב בקיום הליכי ק.מ. נוספים. מדובר בכמות גדולה של עדים. איפה שניתן להגיש תצהיר כמובן הדבר ייקל על ביהמ"ש מבחינת ניהול התיק. התובע הגיש כבר תצהירים של חלק מהעדים וחלק מהעדים אינם בשליטתו... הנתבעים יקבלו 90 יום לצורך הגשת תצהירים מטעמם, כולל תצהירים של עדים רלוונטים שהיה בדעת התובע להזמינם ועם הגשת תצהיר מטעמם הוא יוכל לחקור אותם נגדית. לתצהירים תצרף הנתבעת את כל החומר הנמצא ברשותה והיא תהיה מנועה מלצרף או להגיש חומר נוסף מעבר למה שנאמר בתצהירים. התיק יקבע לשני ימי הוכחות לאחר הפגרה להעדת עדי התובע ולהעדת עדי הנתבעת ואודה על האמת כי אני לא בטוח שגם יומיים יספיקו אבל הצדדים יצטרכו להתכנס לשני ימים אלה. 75 יום לפני המועד שנקבע תוגש לי בקשה מסודרת להזמנת עדים".

עוד ציינתי בהחלטתי, כי מדובר בתיק בעל נפח גדול והייתי מציע לצדדים להביא פיסית את התצהירים ואת המסמכים לשתי ישיבות בימ"ש אשר נקבעו ל- 11.12.11 ול- 12.12.11.

להפתעתי הרבה, למרות אורכות נדיבות, למרות בקשות חוזרות ונשנות של התובע למתן פס"ד תוך מחיקת כתב ההגנה בהעדר הגשת תצהירים ע"י הנתבעת, למרות החלטות בימ"ש, לא הגישה הנתבעת תצהירים מטעמה עד עצם היום הזה.

מדובר במחדל בלתי נתפס וכל הסבר, לרבות הסבריו של עו"ד קשקוש אשר אני משחרר אותי לבקשתו מייצוג הנתבעת בבקשה שהוגשה בע"פ במעמד ישיבת ההוכחות מיום 11.12.11, כי נתקבלו אצלו החלטות סותרות של הנתבעת - מ.מ. אבו סנאן, שמצד אחד ביקשה להפסיק את ייצוגו ומצד שני הנ"ל נדרש לפעול ולמלא אחר החלטות בימ"ש, אינן מניחות את דעתי ואינן מספקות.

לראשונה בישיבה מיום 11.12.11 הופיע עו"ד חטיב, שהינו היועמ"ש של המועצה המקומית ונכנס לתמונה רק כעת. הנ"ל ניסה למזער נזקים כמיטב יכולתו וניסיונו המקצועי, אבל גם הוא לא יכול היה לספק הסברים טובים להתנהגות הנתבעת.

לא רק שהנתבעת לא הגישה תצהירים כעולה מהחלטות בימ"ש ובכך מנעה את היכולת לסיים את התיק עפ"י החלטות בימ"ש, אלא שגם הנתבעת לא היתה ערוכה לחקור את התובע ואת עדיו שהגיעו לדיון, ולמעשה גם אפשרות לקיים היום את ישיבת ההוכחות על ידי העדת עדי התובע בלבד וניסיון לקבוע מועד אחר להעדת עדי הנתבעת לאחר הארכת מועד להגשת תצהירים, בכפוף לתשלום הוצאות, לא היה אפשרי, לאור הודעתה של הנתבעת באמצעות עו"ד קשקוש, עד אותו רגע שייצג אותה, ושל עו"ד חטיב אשר נכנס לתמונה רק כעת, כי אינם ערוכים לחקור את התובע ועדיו ולהיקף החומר הרציני והמשמעותי בתיק.

אני ער לכך שמדובר במועצה מקומית. אני ער לכך שמדובר בכספי ציבור. אני ער לכך שמדובר בתביעה של למעלה ממליון ₪ וזו גם הסיבה שאני נכון לאפשר את ביטול פסה"ד, שיינתן כעת, בכפוף לתנאים. ואולם, למרות כל זאת אינני יכול להשלים כמדיניות משפטית עם התנהלות שכזו של הנתבעת, כאשר התובע באמצעות בא כוחו בצדק עומד "על הרגליים האחוריות" ומתנגד לכל דחייה.

כאן המקום לומר, כי בהחלטתי האחרונה מיום 4.12.11 בתיק זה, לאחר שהתבקשתי לתת פס"ד בהעדר הגשת תצהירים ותוך מחיקת כתב ההגנה לבקשת התובע, כתבתי ואני מצטט: "תיק זה קבוע לשני מועדי הוכחות... תצהירי התובע הוגשו בתאריך 23.1.11 אמנם לאחר אורכו אך במועד. תצהירי הנתבעת טרם הוגשו עד עצם היום הזה. לא ברור לי כיצד הנתבעת מתכוונת לנהל את הגנתה בתיק של למעלה ממליון ₪ תוך אי הגשת תצהירים חרף פניות של ב,כ התובע וחרף אורכות. עם זאת, אין בכוונתי למחוק את כתב ההגנה של הנתבעות. הישיבות שנקבעו תעמודנה במועד. אני פוסק הוצאות בסך של 10,000 ₪ אשר על ב"כ המשיבה לשלם לב"כ המבקשת עוד בטרם מועד ישיבת ההוכחות הראשונה 11.12.11 וכתנאי לקיום הישיבה הראשונה. לגבי המשך ההליכים בתיק זה אני אשקול אותם במועד. אני מאוד לא שבע רצון מדרך ההתנהלות האמורה ואשקול מתן החלטות מתאימות בהמשך".

וראה זה פלא - למרות שהייתי נכון חרף המחדלים לאפשר לנתבעת, שידעה היטב לאיזה מצב הביאה את התיק להציג את הגנתה, לא שולמו הוצאות אלה ולמעשה התעלמה הנתבעת התעלמות מוחלטת מהחלטות ביהמ"ש. גם אם התעלמות זו היתה תוצאה של בעיות שנוצרו בין עורך הדין קשקוש ובין הנתבעת, ואינני נכנס בכלל לסוגייה זו, הנתבעת היתה חייבת להתעשת ולפעול ולא עשתה כן.

אשר על כן, מצאתי לנכון לקבל את בקשת התובע, תוך ביטול שתי ישיבות הוכחות הקבועות להיום ולמחר, למחוק את הגנתה של הנתבעת ולתת פס"ד בהעדר הגנה.

אני פוסק לתובעת את סך תביעתה בשיעור 1,055,524.04 ₪ עפ"י כתב התביעה המתוקן מיום 11.1.10, כאשר הסכום צמוד ונושא ריבית בתוספת הוצאות משפט הכוללות אגרות בימ"ש וכן שכ"ט עו"ד בשיעור של 10% + מע"מ מתוך סך הסכום שנפסק ובצירוף כל סכום שנפסק כהוצאות משפט עפ"י החלטות קודמות של בימ"ש.

סכום זה ישולם ע"י הנתבעת תוך 60 יום, שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

לאור מדיניותי השיפוטית המצביעה על כך שמדובר במחדלים חמורים אמנם שהובילו למצב זה, אך מדובר בכספי ציבור וכן מדובר בתביעה שמצריכה בירור שיפוטי ולאור כניסתו של עו"ד חטיב לתמונה, אני נכון לבטל את פסה"ד כנגד שני תנאים:

1. תשלום הוצאות לב"כ התובע הכולל את ביטול זמנו ואת הצורך שלו בהזמנת עדים ששכרם מן הסתם ישולם על ידו בצורה ישירה, בשיעור של 15,000 ₪ וזאת מעבר ל- 10,000 ₪ שכבר נפסקו, תנאי לישיבת ההוכחות שלא התקיימה. סה"כ 25,000 ₪, כאשר מתוך סכום זה באחריות ב"כ התובע לשלם לכל אחד מהעדים סך של 500 ₪, ולזמן אותם לכל ישיבת הוכחות שתיקבע אם תיקבע.

הוצאות אלו ישולמו ע"י הנתבעת לב"כ התובע תוך 45 יום.

2. הפקדה כספית בקופת ביהמ"ש של סכום שיצויין בהחלטה זו. ב"כ התובע ביקש הפקדה כספית של כל הסכום. יש לציין, כי התובע עמד על כך שהיתה נכונות לשלם לו 80% מהנזק (דבר שהוכחש מכל וכל ע"י הנתבעת) והוא סרב לכך.

אני סבור שיש לאזן בנוגע להפקדה הכספית ויש גם לקחת בחשבון שהפקדה כספית באמצעות ערבות בנקאית אוטונומית או באמצעות הפקדה במזומן איננה פשוטה ואיננה קלה כלל לרשות מקומית. אני מורה על הפקדה כספית ע"י הנתבעת במזכירות ביהמ"ש של 250,000 ₪, וזאת תוך 45 יום.

אם ימולאו התנאים האמורים ע"י הנתבעת תוך 45 יום ותוך הכנסת הודעה מתאימה לתיק ביהמ"ש, אבטל את פסה"ד ואורה על המשך ההליכים בתיק זה.

אם ינסו הצדדים לסיים את התיק בבקשה מוסכמת לעיכוב ביצוע פסה"ד על מנת לבוא בדברים, אעתר לכך, ואולם הבקשה צריכה להיות מוסכמת.

אם הנתבעת לא תמלא אחרי התנאים פסה"ד ייכנס לתוקף ואין לנתבעת אלא להלין על עצמה.

עלי לציין שוב את הקושי במתן פס"ד שכזה עקב אי מילוי החלטות בימ"ש, כאשר מדובר בכספי ציבור וכאשר מדובר בסכום עצום, ואולם הנתבעת בהתנהגותה ובמחדליה היא זו שהביאה את ביהמ"ש לידי מצב שבו נאלץ לתת פס"ד שכזה.

כמו שלנתבעת הדבר קשה, עליה לקחת בחשבון גם את הקושי של התובע הממתין למעלה מ- 9 חודשים לצורך בירור עניינו בביהמ"ש, פונה חדשות לבקרים לביהמ"ש לשם מתן פס"ד בהעדר החלטות בימ"ש ובסופו של דבר מוצא את עצמו בסיטואציה שבמהלכה לא ניתן לשמוע את התיק בישיבה הקבועה ליום 11.12.11 ובישיבה הקבועה ליום למחרת - 12.12.11.

המזכירות תתן את פסה"ד לצדדים הממתינים לכך במזכירות ובמקביל תשלח להם העתק בדואר.

ניתן היום, ט"ו כסלו תשע"ב, 11 דצמבר 2011, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פארס נאגר בע"מ
נתבע: מועצה מקומית אבו סנאן
שופט :
עורכי דין: