ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עורקים נדל"ן והשקעות בע"מ נגד אייל תירוש בע"מ :

תא"מ (תל-אביב-יפו) 590-06-10

ת"ט (תל-אביב-יפו) 18435-07-10

ת"א (תל-אביב-יפו) 7652-04-11

עורקים נדל"ן והשקעות בע"מ

נ ג ד

אייל תירוש בע"מ

בית משפט השלום בתל-אביב-יפו

כב' השופט רונן אילן

החלטה

בדיון אשר התקיים ביום 21.11.11, בעקבות עתירת המשיבה לצו מניעה זמני, הגיעו הצדדים לכדי הסכמה וזו הועלתה על הכתב כאמור בפרוטוקול הדיון. בהסכמה זו, בין היתר, התחייבה המבקשת להשלים ביצוע עבודות תשתית שונות עד ליום 6.12.11.

במסגרת בקשה זו מיום 28.11.11, עתרה המבקשת לדחיית המועד אשר נקבע ביחס להשלמת אותן עבודות תשתית, בשלושה ימים, עד ליום 9.12.11. לטענת המבקשת, ארכה זו מתחייבת עקב איחור המשיבה בפינוי מכולה השייכת לה ואשר עכבה את תחילת ביצוע אותן עבודות תשתית.

בתגובתה מיום 4.12.11, מתנגדת המשיבה לבקשה. לטענת המשיבה, הוזזה המכולה מייד כאשר המשיבה התבקשה להזיזה, ביום 25.11.11, וממילא שהמכולה לא עכבה את ביצוע העבודות כלל. עוד מוסיפה המשיבה בתגובתה ושופכת קיתונות של רותחים על התנהגות המבקשת בביצוע מכלול העבודות בעטיין הוגשה הבקשה לסעד הזמני לכתחילה, כאשר לטענת המבקשת יכולה הייתה המבקשת לבצע את כל העבודות בלא שתופרע פעילות המשיבה במושכר בכלל והשימוש בעגורן בפרט. על רקע זו עותרת המשיבה לדחיית הבקשה וחיוב המבקשת בהוצאות.

בתשובתה לתגובת המשיבה, טוענת המבקשת כי בתיאום בין הצדדים, הושגה הסכמה לאחר הגשת הבקשה ולפיה התאפשר שימוש המשיבה באזור החנייה בהתאם להסכם, עד למועד שנקבע בהסכם - 6.12.11, ובלא צורך במתן ארכות.

נוכח תשובתה של המבקשת, מתברר שלמעשה אין כל צורך במתן הצו המבוקש. המבקשת עצמה הרי טוענת שעלה בידה להשלים את ביצוע עבודות התשתית במועד אשר נקבע בהסכם וממילא שאין צורך בהתערבות בית המשפט לתיקון המועדים שנקבעו. די בתגובה זו איפה, כדי לדחות את הבקשה לסעד הזמני.

בנסיבות אלו, אפשר וראוי היה לחייב את המבקשת בהוצאות על עצם הגשת הבקשה. דא עקא, ומסתבר שהמשיבה בתגובתה הפליגה למחוזות שאין להם דבר עם הבקשה עצמה. חלף הסתפקות בהתייחסות נקודתית לטענת העיכוב בגין אי פינוי המכולה, מצאה המשיבה לנכון לצרף לתגובתה התייחסות כוללת לטרוניותיה באשר לעצם ביצוע העבודות, אף שאלו כלל אינן מתבררות בשלב זה. טענות אלו אף חייבו התייחסות בתשובת המבקשת והכל, כך נראה, שלא לצורך בשלב זה.

לפיכך, כאשר מסתבר שההחלטה בבקשה התייתרה ונראה שתגובת המשיבה חרגה מהנדרש - אני דוחה את הבקשה לסעד הזמני בלא צו להוצאות.

ניתנה היום, ט"ו כסלו תשע"ב, 11 דצמבר 2011, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עורקים נדל"ן והשקעות בע"מ
נתבע: אייל תירוש בע"מ
שופט :
עורכי דין: