ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אהרון גולדצויג נגד סופר אבי בע"מ :

1. אהרון גולדצויג

2. עידית גולדצוייג

נ ג ד

סופר אבי בע"מ

נגד

צד שלישי

מאיר לוזון

בית משפט השלום בשבתו כבית משפט לתביעות קטנות בעפולה

כב' השופטת שאדן נאשף-אבו אחמד

פסק דין

1. בפניי מונחת תביעה כספית ע"ס 29,000 ₪ הנוגעת לעסקת מכר, במסגרתה רכשו התובעים, כך נטען, מזגנים מן הנתבעת.

2. על-פי הנטען בכתב התביעה, התובעים, שהינם בני זוג, רכשו ביום 02.02.09 מהנתבעת 10 מזגנים ושילמו תמורתם סך של 21,000 ₪. לטענתם, על אף שהתמורה בגין המזגנים שולמה במלואה, כאמור, באמצעות שני שיקים המשוכים לפקודת הנתבעת, הפרה האחרונה את התחייבותה כלפי התובעים ולא סיפקה את המזגנים כלל ועיקר.

3. עוד נטען, כי בחודש יוני 2009 רכשו התובעים מסניף הנתבעת בעפולה מקרר בעלות כוללת של 8,750 ₪ ששולמה באמצעות כרטיס אשראי. גם המקרר לא סופק לתובעים, ובתאריך 05.08.09 נתקבל מכתב הנתבעת הקובע, כי התובעים יזוכו במלוא התשלום עבור המקרר. לטענת התובעים, אמנם החיוב בגין המקרר בוטל אך נגרם להם נזק ועוגמת נפש בסך 1,500 ₪ עקב ביטול העסקה, כאמור.

4. התובעים טוענים, כי פנייתם אל הנתבעת מיום 27.08.09 בדרישה להשיב את כספם לא נענתה, משום ניסיון הנתבעת להתנער מאחריות והתכחשותה לקשר שלה לחנותה הממוקמת בעפולה. במכתב תשובה מיום 08.09.09 דחתה הנתבעת את דרישת התובעים להשבת כספם והמליצה בפניהם להפנות את טענותיהם אל הסוחר שממנו נרכשו המזגנים ולו על פי הנטען שולמה התמורה בגינם.

5. מכאן התביעה שבפניי, בה עותרים התובעים לביטול העסקה והשבת הכספים ששולמו בגין המזגנים וכן לפסיקת פיצוי נוסף בגין עוגמת נפש. להוכחת תביעתם, צירפו התובעים העתקים צילומיים משני השיקים שנמסרו בתמורה למזגנים, קבלות והזמנות בגין רכישת המזגנים והמקרר, מכתב פנייתם אל הנתבעת וכן מכתב התשובה של הנתבעת אליהם.

6. הנתבעת הגישה כתב הגנה ובגדרו ביקשה לדחות את התביעה כנגדה, בהעדר יריבות ו/או עילת תביעה בינה לבין התובעים. נטען, כי הנתבעת מעולם לא התקשרה עם התובעים בכל הסכם ו/או מעולם לא התחייבה כלפיהם בכל התחייבות שהיא.

7. הנתבעת טוענת, כי המזגנים נשוא התביעה לא נרכשו ממנה אלא ישירות מסוחר בשם מאיר לוזון (להלן: "לוזון") אשר מפעיל חנות לממכר מוצרי חשמל בעיר עפולה בשם "ש.י.ל.ה. מרכז החשמל". לטענתה, חנות זו ובעליה אינם שלוחה ו/או סניף ו/או זכיין של הנתבעת. חרף האמור, לוזון הציג מצג שווא והטעייה כלפי לקוחותיו, שעה שטען באוזניהם כי הוא משמש כסוכן של הנתבעת. לאור כך, נאלצה הנתבעת להסיר שלט שהציב לוזון על מבנה החנות שלא בידיעתה ושלא בהסכמתה, ובו הציג הלה מצג כוזב ולפיו החנות שבבעלותו שייכת לנתבעת, ולא כך הדבר.

8. הנתבעת הודתה בכתב הגנתה, כי לוזון רכש ממנה במשך שנים סחורה וכי בגין הסחורה שסופקה לו מסר הלה בידי הנתבעת המחאות של לקוחות שסוחרו לטובתה כתשלום עבור הסחורה שקיבל מן הנתבעת במסגרת יחסיו העסקיים עמה. כך גם במקרה שלפנינו, השיקים שמסרו התובעים בידי לוזון, סוחרו ע"י האחרון לפקודת הנתבעת, כתשלום בגין המזגנים שסופקו לו. עוד טוענת הנתבעת, כי התובעים מסרו ללוזון את השיקים הנ"ל, כשהם פתוחים, וזה האחרון העבירם ו/או סחר בהם לידי הנתבעת. הנתבעת מעולם לא דרשה מהתובעים למשוך את ההמחאות על שמה ו/או לטובתה, שכן היא מעולם לא הייתה צד בעסקה נשוא התביעה. לטענתה, היא קיבלה את התשלומים האמורים כחלק מתשלומים המועברים אליה מעת לעת על ידי לוזון, בתמורה לסחורה שהוא רוכש ממנה, ולא בגין סחורה מסוימת או עסקה מסוימת.

9. בד בבד עם הגשת כתב ההגנה, הגישה הנתבעת הודעה לצד ג' כנגד לוזון ובה עתרה לחייבו לשפותה ו/או לפצותה בכל סכום שבו תחויב לשלם לתובעים, אם בכלל.

ייאמר כבר כאן, כי ההודעה לצד שלישי וההזמנה לדיון שבפניי נשלחו ללוזון, אך אישורי המסירה הוחזרו בציון "העתיק מקום מגוריו". אי-לכך, לוזון לא התייצב לדיון שבפניי ואף לא הגיש כתב הגנה.

10. בדיון שהתקיים בפניי העידו התובעים בעצמם. בעדותם בפניי, חזרו התובעים על גרסתם שבתביעה הוסיפו וטענו, כי רכשו את המזגנים מחנות הנתבעת בסניף עפולה וכי בחנות הוצב שלט שנשא את הכיתוב "אבי סופר רשת למוצרי חשמל" (תמונה של השלט הוגשה כראיה ע"י התובעים - ת/1).

11. עוד העידו התובעים, כי נמסרו בעד המזגנים שני שיקים, כאשר אחד השיקים נשא את שם הנתבעת באמצעות חותמת של הנתבעת שהוטבעה על גביו, ואילו השיק השני נכתב לפקודת "אבי סופר" בכתב ידו של התובע, לפי בקשת לוזון. התובעים טענו, כי שני השיקים הללו היו רשומים למוטב בלבד ונפרעו ע"י הנתבעת.

12. התובעים מסרו בעדותם, כי רכשו גם מקרר מהנתבעת ותמורתו שולמה באמצעות כרטיס אשראי. לימים, בוטל החיוב בכרטיס האשראי והתמורה בגין המקרר הושבה לידי התובעים ע"י הנתבעת עצמה.

13. מטעם הנתבעת העיד נציגה, מר חיים זהרמה (להלן: "זהרמה"). בתחילת הדיון מסר זהרמה מכתב ערוך ע"י עו"ד אחיקם גריידי, בשמו של לוזון והממוען אל הנתבעת, ואשר נתקבל במשרדי הנתבעת ביום 26.09.2011. במכתב זה כותב עו"ד גריידי, כי לוזון מצוי בימים אלה בהליכי פש"ר וכי הוצא כנגדו צו כינוס ביום 04.07.2011 (בימ"ש מחוזי מרכז תיק פש"ר 18067-05-11), וככזה לא ניתן לנקוט כנגדו בהליכים משפטיים (נ/1). לפיכך, נתבקש לעכב את ההליכים כנגד לוזון במסגרת התובענה דנן.

14. זהרמה חזר בפניי על הטענות שבכתב ההגנה והוסיף, כי הנתבעת לא הייתה צד לעסקה שנכרתה בין לוזון והעסק שבבעלותו בשם "שילה מרכז החשמל", מחד גיסא, לבין התובעים, מאידך גיסא, בקשר למזגנים נשוא התובענה. זהרמה הודה, כי לוזון רכש את המזגנים מהנתבעת ואלה סופקו לחנותו בתאריך 12.02.09 (תעודות משלוח - נ/2). בגין הסחורה שסופקה לו, מסר לוזון בידי הנתבעת המחאות של התובעים אשר סוחרו לטובת הנתבעת, כתשלום בגין הקנייה. זהרמה חזר וטען, כי הנתבעת לא הייתה צד לעסקה שנכרתה בין 'שילה מרכז החשמל' לבין התובעים וכי ההזמנות בגין שתי העסקאות ביחס למזגנים והקבלות בגינן הוצאו ע"ש 'שילה מרכז החשמל'.

15. במהלך הדיון צירף זהרמה כרטסת של 'שילה מרכז החשמל' המנוהלת אצל הנתבעת (נ/3) וממנה עולה, כי חובה של הראשונה כלפי הנתבעת מסתכם במאות אלפי שקלים בגין המחאות שחזרו ולא כובדו.

16. בתום הדיון נעתרתי לבקשת התובעים ואפשרתי צירוף מכתב הזיכוי שנערך ע"י הנתבעת ביחס לעסקה הנוגעת למקרר. מכתב הזיכוי הוגש לתיק ביהמ"ש וניתנה לנתבעת הזדמנות להגיש תגובתה לאמור בו, אולם היא לא עשתה כן.

17. משחלף המועד להגשת התגובה מטעם הנתבעת, כאמור, הובא התיק בפניי להכרעה.

18. אחר שעיינתי בכתבי הטענות על צרופותיהם, שקלתי את עדויות הצדדים ואחר שבחנתי את שלל הראיות שהוגש לתיק, אני מחליטה לדחות את התביעה, ולהלן אבאר טעמיי:

19. למקרא חומר הראיות שהונחו לפתחי ועדויות הצדדים עולה, כי ההתקשרות לרכישת המזגנים נכרתה בין התובעים, מחד, לבין מאיר לוזון והעסק שבבעלותו 'שילה מרכז החשמל', מאידך, כאשר הנתבעת כלל לא הייתה צד לעסקה זו. הא ראיה - הן ההזמנות ביחס לרכישת המזגנים והן הקבלות בגינם הונפקו ע"י 'שילה מרכז החשמל' (צורפו כנספחים לכתב התביעה). יתרה מכך, הוכח בפניי כי הנתבעת סיפקה את המזגנים הללו ל-'שילה מרכז החשמל' ביום 09.02.09 (ראו: תעודות משלוח נ/2). ודוק: התובעים לא טענו, וממילא לא הוכיחו, כי לוזון פעל כנציג ו/או זכיין ו/או שלוח ו/או בהרשאה ו/או כאחד ממנהלי סניפיה של הנתבעת במהלך ביצוע העסקה.

20. לא נעלם מעיני, כי אחד השיקים שמסרו התובעים בגין רכישת המזגנים נמשך ו/או סוחר לטובת הנתבעת, אך אין בפעולה זו, כשלעצמה, כדי להטיל חבות כלשהיא על כתפי הנתבעת בגין עסקת המזגנים, כלפי התובעים.

21. יתרה מכך, אין להקיש מהזיכוי שנתנה הנתבעת לתובעים בגין המקרר אודות התחייבות כלשהיא מצד הנתבעת בעבור עסקת המזגנים, מכיוון שהוכח בפניי כי עסקינן בשתי עסקאות נפרדות שבוצעו במועדים שונים ובגינן הוצאו הזמנות וקבלות נפרדות .

22. גם השלט שעליו מתנוסס שמה של הנתבעת (ת/1) ואשר נטען, כי הוצב על מבנה החנות של לוזון בעפולה במועד הרכישה, אין בו, כשלעצמו, כדי ליצור מצג אודות חבותה של הנתבעת כלפי התובעים, וודאי שאין בו די כדי ליצור אצל הקונה, במקרה זה התובע, את הסתמכותו על הנתבעת כצד להתקשרות.

23. לאור כל הטעמים שנמנו לעיל, אני קובעת כי התובעים לא הרימו את עול הנטל ולא הוכיחו כי עסקת מכר המזגנים נערכה במישרין עם הנתבעת. בהערת אגב יצוין, כי הוצע לתובעים לתקן את כתב התביעה ולצרף את לוזון כנתבע נוסף, אך אלה האחרונים לא נענו להצעה זו ועמדו על ניהול התובענה כנגד הנתבעת בלבד.

24. באשר לפיצוי בגין עוגמת נפש עבור ביטול עסקת המקרר, לא הוכחו בפניי נסיבות ביטול העסקה הנ"ל ואף לא הוכח שהביטול היה נעוץ דווקא בנתבעת. לאור זאת, לא ראיתי לפסוק לתובעים פיצוי בגין רכיב נזק זה.

25. כפועל יוצא מכך, הנני מורה על דחיית התביעה. בנסיבות העניין, ולאור התוצאה אליה הגעתי, איני עושה צו להוצאות.

26. באשר להודעת צד שלישי, אין בתיק הוכחה בדבר מסירת ההודעה וההזמנה לדיון לידי לוזון כדין ואף הנתבעת בעצמה לא עתרה בפניי בבקשה למתן פסק דין כנגדו בהעדר. בנסיבות אלו, אין מנוס מדחיית ההודעה לצד שלישי. משלא הוגש כתב הגנה מטעם לוזון וזה האחרון לא התייצב לדיון שבפניי, כאמור, לא ראיתי לחייב את הנתבעת בהוצאות בגין ההודעה לצד שלישי.

27. המזכירות תמציא העתק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, ט"ו כסלו תשע"ב, 11 דצמבר 2011, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אהרון גולדצויג
נתבע: סופר אבי בע"מ
שופט :
עורכי דין: