ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד יוסי מוסלי :

מדינת ישראל

נ ג ד

יוסי מוסלי

בית המשפט המחוזי מרכז

לפני כב' השופט אברהם טל, סג"נ

החלטה

1. המשיב מרצה 11 שנות מאסר בגין הרשעתו בעבירות של קשירת קשר לרצח, החזקת אמצעי לחימה, התחמקות מתשלום מס ותקיפת שוטר נושא תפ"ח 1159/05 (בימ"ש מחוזי ת"א) שכתב האישום וגזר הדין בו צורפו כנספח ג' לבקשה.

המשיב מוחזק לסרוגין בהפרדת יחיד החל מיום 17.11.08, כחודשיים וחצי לאחר תחילת מאסרו, והמבקשת עותרת להמשיך החזקתו בהפרדת יחיד למשך 6 חודשים החל מיום 12.11.11.

2. לטענת המבקשת, שנתמכת בכתוב בתצהירה של קצינת המודיעין סג"ד ישראלה בן דוד שצורף כנספח י' לבקשה, המשך החזקתו של המשיב בהפרדה נדרשת לשמירה על חייו ובטחונו לאור כוונות פגיעה בו ע"י חברי ארגון פשיעה יריב לארגון שבראשו הוא עומד ואשר מקיים קשרים עם ארגונים אחרים, למנוע פגיעות בסגל בית הסוהר ובאחרים ע"י המשיב ולשמור על בטחון בית הסוהר.

לבקשה צורפו גם פרוטוקול ועדת הפרדות שאישרה את נושא הבקשה; חוו"ד רפואית לפיה אין מניעה רפואית להמשך החזקת המשיב בהפרדה, חוו"ד עו"ס כלא השרון לפיה אין מניעה להמשך החזקתו בהפרדה מבחינה סוציאלית (ראה נספחים ח', יא' ו- יב' לבקשה).

כמו כן, צורפו לבקשה פראפרזות של מידעי משטרת ישראל ושב"ס משנת 2011 שנמסרו גם לב"כ המשיב (ראה נספחים ט' ו- יג' לבקשה) ושהוצגו במלואם בפני.

3. בפתח הדיון בבקשה ביקש ב"כ המשיב להורות למבקשת לתת לו פרטים רבים יותר באשר למידעים שכן הפראפרזה שקיבל היא כללית ולא מאפשרת לו להתגונן כראוי כנגד הבקשה ולהזים טענות של המבקשת, כפי שהזים בדיון בבקשה קודמת לגבי קיומם של קשרים בין המשיב לבין חני ג'רבי.

4. לגוף הבקשה טוען ב"כ המשיב שמרשו מוחזק בהפרדה תקופה ארוכה, בגזר הדין נושא מאסרו לא נקבע שהוא ראש ארגון פשיעה, אחיו ריצה מאסר לתקופה קצרה באגף כללי וגם אלירן לוי, שעפ"י הנטען הוא יריבו, הוצא מאגף ההפרדה ואין כל יריבות ביניהם.

באשר לטענה לפיה קיים חשש שהמשיב יפגע באנשי סגל הגיש ב"כ המשיב דו"ח ביקורת של מבקרים מטעם לשכת עוה"ד שמונה ליקויים בכל הקשור לחשש הנ"ל, אשר מצא ליקויים בפעילויות השב"ס.

בסיפא טיעוניו טען ב"כ המשיב כי החשש לפגיעה במשיב הוא חשש שווא שכן כאשר שהה במשך 3 שנים באגפים פתוחים, הוא לא נפגע וגם כל שותפיו לכתב האישום מוחזקים באגפים פתוחים. לטענתו, אין בהתנהגות שלילית של אסיר כדי להצדיק את החזקתו בהפרדה שמוצדקת רק במקרים קיצוניים.

5. ברע"ב 8426/09 ואח' יגאל עמיר נ' מדינת ישראל קבעה כב' השופטת נאור:

"אין חולק כי החזקה בהפרדה איננה בגדר עונש נוסף. מקובל עלינו גם, כפי שקבע בית המשפט המחוזי, שהחזקת האסיר בהפרדה צריכה להצטמצם למשך הזמן ההכרחי לכך. על הרשות לבחון באופן רצוף את קיומה של הצדקה בהמשך ההפרדה במטרה למזער ככל שניתן את הפגיעה באסיר... בית המשפט המחוזי עמד בצדק בהחלטתו על כך כי ככל שתקופת ההפרדה מתארכת גובר הנטל על המבקש את המשכה, להצביע על קיומו של צורך חיוני בהמשך ההחזקה בתנאי ההפרדה, זאת נוכח הפגיעה הטמונה בהפרדה בזכויותיו של האסיר [ראו: רע"ב 10/06 אטיאס נ' שירות בתי הסוהר, סעיף 7 לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה (לא פורסם, 9.5.2006); רע"ב 1552/05 חג'אזי נ' מדינת ישראל (לא פורסם, 9.3.2005)] כפי שנקבע בפסיקה - ההפרדה צריכה להיות מוצא אחרון, רק כאשר לא ניתן להשיג את מטרת ההפרדה בדרך אחרת [ראו: עניין פלוני לעיל]".

6. עיון במידעים החסויים של שב"ס שהוצגו בפני ובפראפרזה שנמסרה לב"כ המשיב מעלה כי אמנם הפראפרזה היא כללית אך מסירת פרטים נוספים עלולה לחשוף את זהותם של מוסרי המידעים ולסכן את שלומם ועלולה לחשוף שיטות איסוף מידע בשב"ס.

7. עיון במידעים של שב"ס משנת 2011 מעלה חשש לשלומם של אסירים אחרים אנשי סגל של שב"ס ואזרחים אם המשיב יוחזק בחברתם של אסירים אחרים וכן קיים חשש לפעילות פלילית מתוך כתלי בית הסוהר שעלולה לפגוע בסדר ובמשמעת של בית הסוהר (ראה ידיעות 436+435, 727, 758, 790, 793, 845, 844 ו- 882).

עיון במידעים של משטרת ישראל שהוצגו בפני ובפראפרזה הכללית, אמנם, שנמסרה לב"כ המשיב, מעלה גם הוא שמסירת פרטים רבים יותר מתוכן המידעים עלולה לחשוף את מוסריהם ולסכל אפשרות של מניעת פעילות פלילית עתידית של אנשים שעפ"י המידעים פועלים בשיתוף פעולה עם המשיב או בשליחותו (ראה ידיעות 071, 003, 390 ו- 202 שהם מהזמן האחרון יחסית ואינן קשורות להגדרתו של המשיב ע"י המבקשת כראש ארגון פשיעה).

במידעים החסויים נכללים גם דיווחים על התנהגות שלילית של העותר אך גם בלעדי התנהגות זו עולה ממידעי שב"ס ומשטרת ישראל חשש המצדיק את המשך החזקתו של המשיב בהפרדת יחיד חרף התקופה הארוכה שבה הוא מוחזק בהפרדה.

לאור כל האמור לעיל, ומבלי צורך להתייחס לדו"ח הביקורת הרשמית של לשכת עורכי הדין הקשור במשיב ולתגובת שב"ס עליו, אני מורה על המשך החזקת המשיב בהפרדת יחיד למשך 6 חודשים החל מיום 12.11.11.

ניתנה והודעה היום ט"ו כסלו תשע"ב, 11/12/2011 במעמד ב"כ המבקשת.

ב


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: יוסי מוסלי
שופט :
עורכי דין: