ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין המוסד לביטוח לאומי נגד ציון עזר :

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד ב.בר נור

נ ג ד

ציון עזר

ע"י ב"כ עו"ד ש. מרבאום

בית דין אזורי לעבודה בתל-אביב-יפו

כב' השופטת שרה מאירי

פסק דין

1. בפניי הודעת ערעור מ- 25.11.11 שהגיש המל"ל כנגד החלטתה של ועדה רפואית לעררים מ- 5.10.10, שקבעה למשיב נכות צמיתה בשיעור 10% [לפי פריט 41(1)א'], למרות שלא מצאה בבדיקתה הגבלה בתנועות ("הועדה").

משכך, עתר המערער להחזרת ההליך לועדה, ע"מ שתבטל החלטתה לעניין הפריט האמור ותפרט אם קיים סעיף ליקוי מתאים למשיב.

2. בתשובת המשיב (מ- 12.12.10) נטען כי דין הערעור להדחות, בהיותו רפואי.

הועדה עיינה במסמכים רפואיים, לרבות ממצאי U.S. וקבעה כי "פריקת הכתף מהווה סכנה לפריקות חוזרות..." ("הממצא" להלן) ובהתאם קבעה 10%.

שאלת התאמת סעיף הליקוי הינה רפואית (בל1485/07 רוזן נמרוד נ' המל"ל).

המערער לא הצביע על פגם משפטי.

"ביה"ד אינו משים עצמו מומחה לרפואה..." (דב"ע נו/01-27 יואב אלקסלסי נ' המל"ל) ולא יעמיד דעתו תחת דעתה של הועדה לענין ממצא עובדתי מבחינה רפואית (דב"ע ל/0-11 סימן טוב נ' המל"ל).

כן הפנה לתקנה 14 לתקנות והממצא (כהגדרתו לעיל) מקנה נכות כפי שקבעה הועדה, מה גם שהתאמת הסעיף היא בשק"ד רפואי.

3. ביום 8.9.11 התקיים דיון מוקדם בפני כב' הרשמת מ. מרגלית:

המערער חזר על נימוקיו.

המשיב טען כי הועדה פעלה עפ"י הסמכות שבתקנה 14 ועתר להעברת ההליך למותב.

4. ביום 24.10.11 חזר המשיב על טיעוניו תוך פריט הפגיעה בעבודה, החלטות הועדה (ודרג ראשון) וחזר על טענותיו דלעיל.

המערער בתגובתו מ- 22.11.11 חזר על נימוקי הערעור וטען ששמוש הועדה בפריט ליקוי שאינו משקף הממצא העובדתי (פריקה חד פעמית; אלא פריקות שכיחות) הינו טעות משפטית.

5. להכרעה -

א. אין חולק כי יישום פריט ליקוי - בסמכות הועדה הוא.

דא עקא, עת ברור לעין כי אין בין ממצאים קליניים שנקבעו ע"י הועדה לבין פריט הליקוי שיישמה - עסקינן בטעות משפטית, ודאי כך, כשעסקינן בענין הברור לקורא (ההדיוט), שאינו שם עצמו רופא.

ב. בענייננו, אף שציינה הועדה כי מדובר ב"פריקה חד פעמית" (סעיף 23 לישיבתה 13.7.10) - יישמה פריט שדן ב"נקיעות שכיחות".

העובדה כי הועדה, עפ"י מומחיותה, "הניחה" כי מדובר יהיה (בעתיד) בפריקות חוזרות (וכאמור בישיבתה מ- 5.10.10) - אין בה כדי לרפא פגם זה (ש"כמוהו" משפטית, כיישום פריט הדן בברך - לליקוי בכתף).

ג. הנה כי כן, משהועדה לא קובעת ממצא בדבר פריקות חוזרות ולא היו בפניה מסמכים רפואיים בהם תועדו כאלה - עסקינן בטעות משפטית, בקביעה כי צופה הועדה שכך יקרה...

די אם אציין כי עסקינן בועדה שדנה בעניינו של המערער חודשים לאחר הפגיעה - מחד ולאחר חודשיים מדרג ראשון - מאידך.

ד. לאור כל האמור - מוחזר עניינו של המשיב לועדה, ע"מ שתקבע סעיף ליקוי כמתחייב מהליקוי שמצאה במשיב ובשים לב לכך כי אין נקבע ליקוי שטרם בא לעולם...

ברי כי שמורה למשיב הזכות לפנות בהליך בדיקה מחדש, כשיחול שינוי במצבו.

אין צו להוצאות.

ניתן היום, ט"ו כסלו תשע"ב, 11 דצמבר 2011, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: המוסד לביטוח לאומי
נתבע: ציון עזר
שופט :
עורכי דין: