ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שירי כהן נגד טמפו משקאות בע"מ :

שירי כהן

נ ג ד

טמפו משקאות בע"מ

בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

כב' השופטת אביגיל כהן

פסק דין

1. בפני בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד המשיבה וזאת בהתאם לסעיף 16 לחוק התובענות ייצוגיות, התשס"ו - 2006 (להלן: "החוק").

עניינה של הבקשה לאישור תובענה ייצוגית, בטענת המבקשת, לפיה המשיבה הפרה את חובתה על פי סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן, האוסר הטעיה, וזאת כאשר שיווקה בקבוקי ג'אמפ אשכוליות שעליהן הוטבעה בטעות התווית "דיאט", למרות שהמשקה הכיל סוכר.

2. בבקשת ההסתלקות נטען, כי בתשובה לבקשה לאישור התובענה כייצוגית, הובהר, כי במפעל המשיבה התרחשה תקלה נקודתית, חד פעמית ובהיקף מצומצם ביותר, וכי סמוך לאחר קרות התקלה, היא התגלתה והמשיבה דיווחה על כך באמצעי התקשורת סמוך לאחר הגילוי.

עוד נטען, כי ימים ספורים לאחר גילוי התקלה, נאספו מרבית הבקבוקים מן הסדרה בה נפלה התקלה, מהחנויות, ובקבוקים נוספים הושמדו.

כמו כן נטען בבקשת ההסתלקות, כי בתשובה לתגובה הועלו טענות משפטיות שונות, מהן עלה, כי במקרה הנוכחי אין מקום לאשר את התובענה כתובענה ייצוגית.

3. בבקשה נטען, כי רוב הנתונים העובדתיים שנכללו בתשובה לבקשה לא היו ידועים למבקשת כאשר פנתה לביהמ"ש והיא לא ידעה, כי מדובר היה בתקלה נקודתית בהיקף מצומצם, אשר טופלה באופן כמעט מיידי.

עוד נטען בבקשת ההסתלקות, כי לאחר הגשת התשובה לביהמ"ש, התקיימה פגישה בין הצדדים. נמסרו לבא כוח המבקשת נתונים נוספים, התברר, כי סיכויי הבקשה להתקבל נמוכים ביותר ועל מנת לחסוך את הטרחה ואת הסיכון בפסיקת הוצאות, החליטה המבקשת לחזור בה מהבקשה והתביעה.

4. בבקשה צויין, כי בגין המאמץ, הטרחה והמשאבים שהושקעו ע"י המבקשת, ישולם לה ע"י המשיבה סך של 10,000 ₪ ולבא כוחה סך של 15,000 ₪ + מע"מ.

5. בקשת ההסתלקות נתמכת בתצהיר ב"כ המבקשת, ולפיו לא ניתנה למבקשת ו/או בא כוחה טובת הנאה כלשהי, במישרין או בעקיפין מן המשיבה, בקשר עם ההסתלקות מבקשת האישור ומהתובענה, (וזאת למעט הסכומים אשר צוינו בסעיף 4 לעיל).

6. לאחר עיון בבקשת האישור ובתביעה האישית, בשים לב לשלב המקדמי בו מצוי הדיון בהליך דנן, ובשים לב לנימוקים שהועלו בבקשה, מהם עולה, כי ככלל נוהגת המשיבה כדין וכי התקלה הנקודתית תוקנה וטופלה כראוי, ולנוכח הצהרת ב"כ המבקשת בתצהירו, אני מאשרת את ההסתלקות.

בנסיבות העניין, אינני סבורה, כי יש מקום למתן הוראות לפי סעיף 16 (ד) (1) לחוק.

7. סיכומו של דבר, אני מורה על דחיית הבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד המשיבה ודחיית התביעה האישית של המבקשת נגד המשיבה ללא צו להוצאות.

8. המזכירות תשלח החלטה זו למנהל בתי המשפט לצורך רישום בפנקס התובענות הייצוגיות.

ניתן היום, ט"ו כסלו תשע"ב, 11 דצמבר 2011, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שירי כהן
נתבע: טמפו משקאות בע"מ
שופט :
עורכי דין: