ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ז.ח.פ. בע"מ נגד יהודה רשתות פלדה בעמ :

ז.ח.פ. בע"מ

נ ג ד

1. יהודה רשתות פלדה בעמ

2. י.א. דובדבן עבודות עפר ופיתוח בע"מ

3. יוסף איבגי

בית משפט השלום בצפת

כב' הרשמת ברכה לכמן

החלטה

1. בפני בקשה למתו צו עיקול זמני במסגרת תביעה כספית בסדר דין מקוצר על סך של 226,089 בגין הסכם עבודה לקידוח כלונסאות שנערך בין המבקשת לבין משיבים 2 ו- 3. המבקשת טוענת כי העבודות בוצעו על פי הנחיות משיבה 1 ומשיבים 2 ו- 3 שימשו כשלוחיה של משיבה 1.

2. לאחר שעיינתי בבקשה, נספחיה ובחומר המצוי בתיק, מצאתי כי לכאורה התקיימו הנסיבות המפורטות בתקנה 374 (ב) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד - 1984, המצדיקות להיעתר לבקשה כנגד משיבים 2 ו- 3 בלבד (להלן: "המשיבים"). הבקשה למתן צו עיקול זמני כנגד משיבה 1 נדחית בהעדר ראיה בכתב, הקושרת אותה להסכם העבודה. ההסכם והחשבונות שצורפו לבקשה ולתביעה נערכו עם משיבים 2 ו- 3 בלבד.

3. לפיכך, ניתן בזה צו עיקול זמני מוגבל לסכום התביעה, ברישום בלבד, על זכויות משיבים 2 ו- 3, אצל המחזיקים, כמפורט בבקשה.

צו העיקול לא יחול על הנכסים שלהלן:

א. משכורת, שכר, גימלה חודשית ו/או קיצבה חודשית של המשיבים.

ב. על הכנסה שוטפת מעסק, ממשלוח יד ומנכסים.

ג. על חשבון העו"ש של המשיבים בבנקים.

ד. על חשבונות משותפים של המשיבים עם אחרים (למעט חשבונות משותפים עם המבקשת).

צו זה ניתן בכפוף להוראות כל דין בדבר פטור מעיקול.

4. צו זה יכנס לתוקפו לאחר הפקדת התחייבות המבקשת, ללא הגבלה בסכום, לשיפוי כל נזקי המשיבה אם יפקע הצו או יבוטל מסיבה אחרת, וכן בכפוף להפקדת סך של 5,000 ₪ בקופת בית המשפט או לחלופין ערבות בנקאית בסכום הנ"ל.

5. ההתחייבות ו/או הערבון שהופקדו ע"י המבקשת יעמדו בתוקפם למשך תקופה של 60 יום לאחר פקיעת הצו, כולו או חלקו. אם תוגש בקשה או תובענה למימושם תוך המועד הנ"ל הם ישארו בתוקף עד למתן החלטה סופית בבקשה או בתובענה.

6. בהתאם לתקנה 367 (ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, ימציא ב"כ המבקשת למשיב את העתק הצו, הבקשה והמסמכים שצורפו אליו, בתוך שלושה ימים מיום שיגיע הצו לידיו, שאם לא כן יפקע הצו.

7. למען הסר ספק ונוכח מהותו של הליך זה שהינו הליך דחוף אשר נתבקש במעמד צד אחד

ועל מנת שלא לסכלו, יוכלו המשיבים לעיין בבקשה לאחר תום התקופה שנקצבה

להמצאת ההחלטה.

ניתנה היום, ט"ו כסלו תשע"ב, 11 דצמבר 2011, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ז.ח.פ. בע"מ
נתבע: יהודה רשתות פלדה בעמ
שופט :
עורכי דין: