ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד ולדיסלב סורוקוב :

מדינת ישראל

ע"י ב"כ עו"ד קרן פינקלס

נ ג ד

ולדיסלב סורוקוב

ע"י ב"כ עו"ד פולינה סורין

בית משפט השלום בפתח-תקוה

כב' השופטת עינת רון

גזר דין

זהו גזר דינו של נאשם 2 בתיק זה.

על פי הודאתו בכתב אישום מתוקן, הורשע הנאשם בעבירה של תקיפה חבלנית בנסיבות מחמירות בצוותא חדא, לפי סעיפים 380, 382(ג) ו-29 לחוק העונשין.

עובדות כתב האישום המתוקן הן כי ביום 2/10/10 שהו בדירתם שני המתלוננים הנזכרים בכתב האישום. אל הדירה הגיעו נאשם 1 בתיק זה וחבריו ועלו אל דירת המתלוננים והחלו מסתובבים בה. בשלב מאוחר יותר, הגיעו אל המקום אף הנאשם 2, הוא הנאשם שבפני וחברו ואף הם עלו אל הדירה, לאחר שהאחרים השליכו אליהם את מפתחות הדירה מלמעלה.

לאחר זמן קצר עזבו האחרים את הדירה ואילו הנאשמים נותרו בה. נאשם 1 ביקש ליטול מחשב נייד השייך לאחד המתלוננים. משהבחין בו אחד המתלוננים הבהיר לו כי יזעיק את המשטרה וכן נטל מידיו את המחשב ונמלט לחדרו כאשר הנאשמים דולקים בעקבותיו. המתלונן נטל בקבוק, השליכו לעבר הנאשמים וסגר את דלת החדר. נאשם 1 חזר לחדר כשבידו בקבוק וביחד עם נאשם 2, הפילו את המתלונן אל הקרקע והיכו אותו בידיו.

המתלונן השני שהבחין במתרחש נטל מוט פח והיכה באמצעותו בראשו של נאשם 1 ואזי היכה נאשם 1 באגרופו בפניו של המתלונן האחר ונטל ממנו את המוט. נאשם 2 אחז אותה עת במתלונן הראשון בעוד המתלונן האחר הרים שרפרף ואיים על נאשם 1 לבל יתקרב אליו.

בהמשך נמלטו הנאשמים מהדירה כאשר נאשם 1 נטל עימו את המחשב הנייד ואת מפתחות הבנין.

כתוצאה ממעשיהם נגרמו למתלונן הראשון חתך בכף יד שמאל וחתך במרפק ימין, נפיחות קלה ושטף דם בלחי ימין וחתכים קלים בכפות הרגליים.

כתוצאה ממעשיו של נאשם 1 נשברה שן חרסינה בפיו של המתלונן האחר.

נאשם 1 אשר הורשע על פי הודאתו בעבירות של תקיפה חבלנית בצוותא חדא, תקיפה הגורמת חבלה של ממש וגניבה, נדון במסגרת הסדר טיעון לשישה חודשי מאסר לריצוי בפועל בגין העבירות בהן הורשע. כן הופעל עונש מאסר מותנה שהיה תלוי ועומד נגד נאשם זה באופן חופף ומצטבר, כך שהיה על הנאשם לרצות בסה"כ תשעה חודשי מאסר בפועל.

בנוסף נגזרו על נאשם 1 שמונה חודשי מאסר מותנה והוא חוייב בתשלום פיצוי בסך 750 ₪ לכל אחד מהמתלוננים.

אף בעניינו של נאשם זה הגיעו הצדדים להסדר טיעון מסויים לפיו תעתור התביעה לענישה של מאסר בפועל בדרך של עבודות שירות, מאסר מותנה ולפיצוי למתלוננים, בעוד שב"כ הנאשם תעתור לעונש כראות עיניה.

התביעה הדגישה כי מעשיהם של שני הנאשמים בוצעו בצוותא חדא וכי סוף דבר נגרמו לשני המתלוננים חבלות. יחד עם זאת בשל שהנאשמים הודו באשמות ונטלו אחריות על מעשיהם ובשל קושי מסויים בהבאת הראיות לבית המשפט, מצאה התביעה לעתור לעונש כפי שעתרה. עוד הציגה התביעה את האבחנה בין עניינו של הנאשם 1 לנאשם 2, הן מבחינת היקף המעשים והן מבחינת כך שנאשם 2 נעדר עבר פלילי.

ב"כ הנאשם הדגישה כי כתב האישום תוקן באופן משמעותי וכי חלקו של הנאשם 2 במעשים קטן.

הנאשם 2 נטל אחריות על מעשיו כבר בחקירתו במשטרה.

מדובר בנאשם נעדר עבר פלילי, המנהל לאורך השנים אורח חיים נורמטיבי ולענין זה ביקשה ב"כ הנאשם להפנות אף אל תסקיר שירות המבחן.

ב"כ הנאשם הדגישה את החשיבות שיש בעבודתו של הנאשם אף מעבר לשאלת הפרנסה ועל כן ביקשה לקבל את המלצת שירות המבחן ולהטיל על הנאשם של"צ.

ב"כ הנאשם הציגה אישורים לפיהם זמן קצר לפני הסתבכותו בפרשה זו נרשם הנאשם ללימודי בגרות ואף שילם סכום כסף נכבד וכי בשל הסתבכותו זו נאלץ לבטל את הרישום ללימודים אלה.

שירות המבחן אשר הכין תסקיר בעניינו של הנאשם התרשם מהנאשם שהינו בן 27 ומתגורר אצל הוריו כי הוא עובד לפרנסתו במשך כל השנים, לאחר ששירת בצה"ל.

בהיותו בצבא לקה במצבו הנפשי ומאז שותה אלכוהול כדרך בריחה מהתמודדות עם מצבו.

כיום מצוי בטיפול תרופתי סדיר.

שירות המבחן התרשם כי הנאשם נוטל אחריות על מעשיו וכי אותו ערב שתה אלכוהול בכמות מופרזת ולדבריו התערב בעימות על מנת להגן על חברו. את מעורבותו באלימות תולה הנאשם בשתיית האלכוהול וביוני 2011 הופנה לעמותת "אפשר" המטפלת בנפגעי אלכוהול.

מאחר שלאור כל האמור התרשם שירות המבחן כי אין המדובר בנאשם בעל דפוסי התנהגות אלימים וכי העבירה בוצעה בתקופה בה הפסיק ליטול תרופות והשתמש באלכוהול באופן מוגבר וכי עתה למד את לקחו ושב ליטול תרופות, הרי ששירות המבחן המליץ להטיל עליו פיקוח למשך שנה וכן של"צ.

מעשיהם של שני הנאשמים חמורים.

מדובר במעשי אלימות לשמה. שמטרתם להביא לגניבה של מחשב נייד מביתם של המתלוננים אליו נכנסו ולעשות כן בכח הזרוע.

מדובר באלימות של ממש אשר בוצעה בצוותא חדא ואשר הביאה סוף דבר לחבלות של ממש לשני המתלוננים.

בנסיבות אלה היה מקום להחמיר בעונש ולהטיל ענישה מכבידה שיהיה בה גם כדי להרתיע ולשדר את המסר הראוי לפיו בתי המשפט המוקיעים ומגנים מכל וכל על התנהגות פסולה ובלתי ראויה מעין זו.

עם זאת, שקלתי לקולא את העובדה כי חלקו של הנאשם באירוע קטן מחלקו של הנאשם האחר - נאשם מס' 1. כן שקלתי לקולא את העובדה כי הנאשם נטל אחריות על מעשיו וכי הודה בחלקו בפרשה זו, ועל פי תסקיר שירות המבחן אף ירד לשורש הבעיות אשר הביאו אותו למצבו זה ועשה כדי לתקן את מצבו הן בדרך של נטילת תרופות והן בדרך של פניה לטיפול גמילה מאלכוהול.

עוד שקלתי כי מדובר בנאשם אשר תפקד באורח נורמטיבי ועבד לפרנסתו וכן הוא נעדר עבר פלילי וזאת בניגוד לנאשם 1 שכנגדו אף היה תלוי ועומד עונש מאסר מותנה.

לולא כל אלה, היה העונש המוטל על הנאשם חמור יותר, הן במידתו והן באופן ריצויו.

לאחר שיקול כלל השיקולים אני גוזרת על הנאשם חמישה חודשי מאסר בפועל אשר ירוצו בדרך של עבודות שירות בדרך ובאופן שהתווה הממונה על עבודות השירות בחוות דעתו מיום 14/7/11.

כן אני גוזרת על הנאשם שישה חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים לבל יעבור עבירה כלשהי שעניינה אלימות.

הנאשם יתייצב ביום 2.1.12 בשעה 08.00במשרדי הממונה על עבודות השירות במפקדת מחוז מרכז ברמלה, לתחילת ריצוי העונש.

מובהר בזאת לנאשם כי עליו לעדכן את הממונה על עבודות השירות בכל שינוי שיחול בכתובתו וכן מובהר לו כי עליו לעמוד בכל תנאי עבודות השירות ובכל הביקורות אשר ייערכו בהן. כל הפרה של תנאי מתנאי עבודות השירות, תביא להפסקתן המינהלית של העבודות ולריצוי העונש בדרך של כליאה ממשית.

עותק מגזר הדין יועבר אל הממונה על עבודות השירות.

כן אני מחייבת את הנאשם בתשלום פיצויים בסך 750 שקלים לכל אחד מהמתלוננים.

פיצויים אלו יופקדו בקופת בית המשפט לטובתם של המתלוננים איגור גינצבורג, ת.ז. 314489949 ורוסלן קובלצ'וק, ת.ז. 309337863 עד יום 1/2/12.

מאחר שבתיק זה הופקדו 2,000 ש"ח במהלך ניהול ההליך, בשמו של הנאשם והוא נתן הסכמתו לקיזוז סכום הפיצוי מסכום ההפקדה, כך יעשה והיתרה תוחזר לנאשם לאחר הקיזוז.

זכות ערעור כחוק.

ניתן היום, ד' כסלו תשע"ב, 30 נובמבר 2011, במעמד הצדדים.


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: ולדיסלב סורוקוב
שופט :
עורכי דין: