ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד אנדרי קוסטוב :

מדינת ישראל

נ ג ד

אנדרי קוסטוב (עציר)

בית משפט השלום בפתח-תקוה

בפני כב' השופטת שלהבת קמיר-וייס

ב"כ המבקשת - עו"ד פרטוק

החלטה

המבקשת עתרה כי בית המשפט יורה על מעצרו של המשיב עד לתום ההליכים המשפטיים כנגדו.

בהתאם להחלטתי מיום 09.11.11, נשלח המשיב לשירות המבחן לצורך קבלת תסקיר מעצר בעניינו.

שירות המבחן המציא תסקיר מעצר כנדרש, במסגרתו, בא שירות המבחן בהמלצה חיובית לשחרורו של המשיב למעצר בית בפיקוח מלא.

שירות המבחן אף נתן חלופה נוספת לשחרורו של המשיב למעצר בית חלקי, תוך כדי שילובו בעבודתו בתחום המזגנים. עוד ציין שירות המבחן בתסקיר, כי המשיב שולל בעיית שימוש באלכוהול, ואף קבע, כי ללא טיפול מתאים והרחקה בשלב הראשון בין בני הזוג, אשר מנהלים ביניהם מערכת יחסית תלותית ובלתי נפרדת, הרי שקיים סיכון להתדרדרות במצבי עימות בין בני הזוג.

לאחר ששקלתי כלל טיעוני הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה, כי במקרה דנן, ניתן לאיין מסוכנותו של המשיב בדרך של חלופת מעצר אצל אחיו, כאשר על המשיב יפקחו פיקוח מלא והדוק שני מפקחים, הן אחיו של המשיב, מר דניס קוסטוב והן גיסתו של המשיב הגב' אנה קוסטוב, כפי שיפורט להלן.

אשר לעתירת הסנגורית לפיה יאפשר בית המשפט למשיב לצאת לעבודה במסגרת מעצר הבית, הרי שבשלב זה, אין מקום להידרש לבקשה.

אציין כי לא בלב קל הנני נעתרת לבקשה לשליחתו של המשיב למעצר בית, זאת לאור חומרת העבירה המיוחסת לו, עברו הפלילי והעובדה כי מקום מעצר הבית הינו בעיר פתח תקווה, מקום מגורי המתלוננת.

זאת ועוד, המשיב אף אינו מכיר למרבה הצער, בבעיית האלכוהול שכנראה עומדת לו לרועץ והינה בבסיס ביצוע העבירה נשוא כתב האישום.

לאור כל האמור, הנני מורה כדלקמן:

א. המשיב ישהה במעצר בית מלא. נאסר על המשיב לצאת, בכל שעה משעות היממה, מתחומי הדירה שברחוב אורלנסקי 30 פתח תקווה, קומה שלישית (אחרונה) דירה 12, וזאת עד תום ההליכים המשפטיים כנגדו.

ב. על המשיב יפקחו פיקוח מלא והדוק לסירוגין לאורך כל שעות היממה, הגברת אנה קוסטוב, ת.ז 324803030, ומר קוסטוב דניס, ת.ז 319445003.

נאסר על המשיב ליצור כל קשר עם המתלוננת בין במישרין ובין בעקיפין, למעט טיפול משותף של בני הזוג על ידי שירות המבחן.

ג. המשיב יפקיד פקדון במזומן בסך של 5,000 ₪ לצורך הבטחת קיומו של מעצר בית מלא. ההפקדה תתבצע בקופת בית המשפט תוך 48 שעות. העתק אסמכתא בדבר ההפקדה תומצא על ידי הסנגורית לב"כ המבקשת מייד עם ביצוע ההפקדה.

ד. המשיב יחתום על ערבות עצמית בסך של 10,000 ₪ לקיום תנאי השחרור.

ה. תיחתם ערבות צד ג' על ידי כל אחד מהמפקחים הנקובים בסעיף ב' לעיל, וזאת להבטחת תנאי השחרור של המשיב וכן להבטיח כי בכל מקרה של הפרת תנאי השחרור על ידי המשיב, הדבר יודע למשטרה. הערבות הינה על סך של 10,000 ₪ לכל מפקח.

ו. אם יפר המשיב תנאי מן התנאים שלעיל, יעצר מיד.

ז. ניתן בזאת צו פיקוח מעצר למשך חצי שנה, אשר יבוצע על ידי שירות המבחן.

המזכירות תמציא העתק החלטתי לשירות המבחן.

ניתנה והודעה היום ד' כסלו תשע"ב, 30/11/2011 במעמד הנוכחים.


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: אנדרי קוסטוב
שופט :
עורכי דין: