ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלישרא נגד רקלין :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 012856/08

בפני:

כב' השופט אטיאס אריה

תאריך:

20/10/2008

בעניין:

אלישרא מערכות אלקטרוניות בע"מ

תובעת

נ ג ד

רקלין עדה שושנה

נתבעת

פסק דין

תביעה לפיצוי על נזקי רכוש בעקבות תאונת דרכים.

אין חולק כי בתאריך 4.4.07 בצומת הרחובות אבא הלל סילבר ובן גוריון ברמת גן פגע רכב נושא מ.ר. 1226462 נהוג ע"י הנתבעת בחלקו האחורי של רכב מסוג סובארו מ.ר. 6984358. הנתבעת מודה באחריותה לקרות התאונה.

בתחילת הדיון, בנסיון לפשר בין הצדדים, הודיע ב"כ הנתבעת כי כלל חברה לביטוח בע"מ העומדת מאחורי הנתבעת אינה צריכה לשלם שכ"ט עו"ד ואגרה כי מלכתחילה לא הוצגו להם מסמכים ורק בלילה שקדם לדיון קיבלו את המסמכים אשר לא צורפו לכתב התביעה מלכתחילה.

ב"כ התובעת לא היה מוכן לקבל עמדת ב"כ הנתבעת ולטענתו ב"כ הנתבעת אוחז בחבל משני קצותיו שעה שמחד טוען כאמור ומאידך הוסיף וטען לגופו של ענין כי נתבעים סכומים מעבר למצויין בחוות דעת השמאי. ואם טוען זה לגופו של ענין אזי היה הכרח להגיש התביעה ולכן גם קמה הזכאות לשכ"ט עו"ד. לאחר שנדחתה הבקשה של ב"כ הנתבעת למחיקת התביעה על הסף מן הטעם שהתובעת ציינה בסעיף 1 לכתב התביעה כי היא "הבעלים, המחזיקה, המשתמשת והנושאת בנזקים" אמור היה להתקיים דיון לגופו של ענין תוך שמיעת העדים הרלבנטיים. ברם, על אף שלכתב התביעה צורף תצהיר מאמת של עובד התובעת בשם מיכאל שוהם כמצוות תקנה 214ג לתקנות סדר הדין האזרחי,התשמ"ד-1984 לא התייצב מצהיר זה למרות ההחלטה מיום 6.4.08 ותחתיו התייצב מי שנהג ברכב הסובארו שעדותו התייתרה לאור הודאת הנתבעת באחריותה לקרות התאונה. נותר אם כן לצדדים לסכם ושוב טען ב"כ הנתבעת כי יש הפעם לדחות את התביעה בהעדר הוכחה של היריבות הנטענת שכן לא צורף כל מסמך בענין הקושר את התובעת לתאונה. יצויין כי ברשיון הרכב של הסובארו רשומה אלבר שירותי מימונית בע"מ כבעלים .

ב"כ התובעת טען כי היריבות היא מכח היות התובעת נושאת בנזקים כפי שנטען בסעיף 1 לכתב התביעה.

ב"כ הצדדים מופיעים תדיר בפני בתיקים שענינם תאונות דרכים כמייצגים חברות ביטוח ו/או חברות ליסינג למיניהן. כדרך שבשגרה כמעט מגיעים הצדדים בתיקים מסוג זה להבנות כאלה ואחרות המייתרות לרוב שמיעת עדים שאינם קשורים לעצם קרות התאונה או להוכחת הנזק. כל עוד הבנות אלה מיושמות בפועל לא מתעוררת כמובן כל מחלוקת באשר לשאר רכיבי התביעה. ברם, בעל דין הרוצה להבטיח שלא יופתע בדיון מטענות כאלה ואחרות שאינן קשורות להוכחת הנזק או לעצם קרות התאונה לוודא כי ישנו ויתור מפורש של הצד שכנגד על טענות מסוג זה שנטענו בכתב ההגנה. בהעדר ויתור שכזה על בעל הדין לצאת מתוך הנחה שעליו להוכיח את שהוכחש ע"י הצד שכנגד ולהביא עדים רלבנטיים. במקרה דנן, לשם הוכחת זיקתה של התובעת לתאונה היה מקום לצרף את חוזה החכירה מאלבר ואת החשבונית והקבלה של התיקון המעידים על נשיאת התובעת בנזקים. מסמכים אלה לא צורפו ולא הוגשו לבית המשפט והעד שאמור היה לאמתם לא התייצב לדיון על כן לא ניתן לומר כי התובעת הוכיחה את זיקתה כאמור.

ההפנייה של ב"כ התובעת לנטען בסעיף 1 לכתב התביעה לא תועיל מאחר ומדובר בטענה הדרושה הוכחה כאמור ואין לראות בה כשלעצמה משום ראיה.

לאור כל האמור לעיל הנני דוחה את התביעה.

בנסיבות הענין אינני עושה צו להוצאות.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"א בתשרי, תשס"ט (20 באוקטובר 2008), בהעדר הצדדים.

אטיאס אריה, שופט