ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קופת חולים כללית נגד עיריית אור עקיבא :

1

בתי המשפט

בית משפט מחוזי חיפה

בשא 012960/08

בשא 013269/08

בתיק עיקרי: א 000380/08

בפני:

כב' השופטת ברכה בר-זיו

תאריך:

12/10/2008

בעניין:

קופת חולים כללית

ע"י ב"כ עו"ד

בועז כהן

המבקשת

נ ג ד

עיריית אור עקיבא

ע"י ב"כ עו"ד

נחליאלי ואח'

המשיבה

החלטה

1. התובעת, קופת חולים כללית, הגישה נגד הנתבעת מס' 1 , עירית אור עקיבא (להלן "הנתבעת") ונגד מינהל מקרקעי ישראל (שהוכתר בכותרת "הנתבע פורמלית"), תביעה במקרקעין למתן צו מניעה קבוע שיאסור על הנתבעת לבצע עבודות בניה במקרקעין אליהם פלשה ואשר בבעלות התובעת וכן ליתן צו הצהרתי לפיו אין לנתבעת זכות להפקיע את המקרקעין אליהם פלשה ו/או להכנס אליהם ו/או לעשות בהם כל שימוש.

2. בכתב הגנתה טענה הנתבעת, בין היתר, כי המקרקעין הופקעו עוד בשנת 2003.

3. בישיבת קדם משפט מיום 26.5.08 טען ב"כ התובעת כי לנתבעת אין הגנה בפני התובענה וכי לכתב ההגנה לא צורף מסמך מהותי – תשריט הפקעה והוא מבקש לראותו.

4. באותה ישיבה הוחלט כי על הצדדים להשלים את ההליכים המקדמיים ולאחר מכן להגיש תצהירי עדות ראשית.

5. ביום 20.8.08 הגישה התובעת "בקשה דחופה למתן צו לפי תקנה 117 לתקסד"א" (בש"א 12960/08.

ביום 28.8.08 הגישה הנתבעת "בקשה לצו לתשובות לשאלון וגילוי מסמכים לפי תקנות 110 ו- 113 לתקסד"א" (בש"א 13269/08).

שתי בקשות אלה הן נשוא החלטה זו.

6. בבקשת התובעת נטען כי גם בתצהיר גילוי המסמכים לא בא זכרו של תשריט ההפקעה, שעיון בו נדרש על ידה כבר בעבר, וכי הצהרת מהנדס העיריה לפיה התשריט אינו ברשות הנתבעת מהוה מצג מטעה . לטענת התובעת תשריט ההפקעה מהוה מסמך מהותי , אשר הנתבעת נמנעה מלצרפו לכתב הגנתה במתכוון ולפיכך יש למחוק את כתב ההגנה, אלא אם כן העיריה תתקן הפרותיה ותמציא את התשריט בהקדם.

7. הנתבעת טענה בתגובתה כי לבקשה לא צורף תצהיר ודי בכך כדי להביא לדחיית הבקשה. לגופו של ענין טענה הנתבעת כי אין בידה את תשריט ההפקעה ולא ניתן לדרוש ממנה להמציא מסמך שאינו ברשותה.

8. ההלכה היא כי אין מקום לדרוש מצד להמציא לצד השני מסמך שאינו ברשותו (רע"א 6715/05) ודי בטעם זה כדי לדחות בקשת התובעת. השלכות העדרו של תשריט והשאלה אם אכן עסקינן במסמך מהותי – ידונו בפסק הדין.

ודוק: מפרוטוקול הדיון מיום 30.3.08 לא עולה , כטענת התובעת, כי הנתבעת הודתה כי תשריט הפקעה נמצא ברשותה.

9. הנתבעת מבקשת לחייב את התובעת להשיב לשאלון וכן להמציא לעיונה מסמכים ספציפיים, כפי שנדרש על ידי הנתבעת במכתב לתובעת.

10. התובעת טענה כי המסמכים המבוקשים נמצאים בידי הנתבעת ולפיכך אין מקום לדרישה. באשר לשאלון נטען כי מדובר בטענה חילופית לטענת התובעת להפקעה (קיומו של הסכם בין הצדדים) וכי הנטל להוכיח טענתה חל על הנתבעת בחקירה נגדית ולא בדרך של שאלון.

11. גם בענין זה דין טענות התובעת להידחות. זכותו של צד לדרוש עיון במסמכים ספציפיים וגם אם עסקינן במסמכים ציבוריים – על התובעת חובה להמציאם לעיון הנתבעת, במידה ונמצאים ברשותה.

12. גם על שאלון שנשלח לה- חייבת התובעת להשיב כל עוד השאלות רלבנטיות לצורך בירור יעיל של התובענה.

13. אשר על כן – אני דוחה את בקשת התובעת בבש"א 12960/08.

14. אני מחייבת את התובעת להשיב לשאלון ולהעמיד לעיון הנתבעת את המסמכים המבוקשים – הכל תוך 30 יום מהיום.

15. לבקשת התובעת ובהסכמת הנתבעת , אני מאריכה לתובעת את המועד לגשת תצהירי עדות ראשית עד יום 1.11.08.

הנתבעת תגיש תצהירי עדות ראשית מטעמה עד יום 1.1.09.

אני מבטלת את ישיבת קדם המשפט שנקבעה ליום 3.12.08 וקובעת במקומה קדם משפט ליום 19/1/09 שעה 09:00.

ניתנה היום י"ג בתשרי, תשס"ט (12 באוקטובר 2008) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

ב. בר-זיו, שופטת

קלדנית-עדי שיטרית