ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלמה לוי נגד בנק מרכנתיל :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

בש"א 165414/08

ת.א. 70115/07

בפני:

כב' השופטת אביגיל כהן

תאריך:

12/10/2008

בעניין:

שלמה לוי

המבקש

נ ג ד

בנק מרכנתיל דיסקונט

עו"ד אדיר גורן

המשיבים

החלטה

1. המבקש - התובע הגיש את התובענה שבפני בחודש דצמבר 2007 על סך 2,500,000 ₪.

בסעיף 35.10 לכתב התביעה נכתב כי התובענה הוגשה בסכום זה רק מפאת חוסר יכולת לשלם אגרה וכי התובע עושה מאמץ להשיג סכום נוסף לשם הגדלת סכום התביעה ל- 7,000,000 ₪ ואם לא יעלה בידו, יפנה לב"כ הנתבע בבקשה מתאימה לשחרר חלק מהכספים המוחזקים אצלו במסגרת עיקול זמני או לפטור מאגרה.

2. הנתבע הגיש בחודש פברואר 2008 במסגרת בש"א 154906/08 בקשה לסילוק התביעה על הסף.

3. התובע הגיש בחודש פברואר 2008 במסגרת בש"א 155263/08 בקשה לתיקון כתב תביעה.

בבקשה ביקש לצרף נתבע נוסף לכתב התביעה ולהגדיל את סכום התביעה לסך של 3,100,000 ₪ ולהעביר את התיק לבית המשפט המחוזי.

בהחלטתי מיום 20/7/08 קבעתי, כי אתן החלטה בבקשה לסילוק על הסף רק לאחר שתוכרע הבקשה לתיקון כתב התביעה.

4. לאחר שהתקבלה תגובת ב"כ הנתבעים לבקשה לתיקון כתב תביעה ותשובת המבקש לבקשה, קבעתי בהחלטה מיום 17/4/08, כי ניתנת לתובע ארכה בת 14 יום להגיש בקשה מתוקנת, לה יצורף כתב תביעה מתוקן ויפורטו התיקונים המבוקשים.

כמו כן צוין, כי יש לתמוך את כל הטענות העובדתיות שתיקונן מבוקש, בתצהיר.

5. הבקשה שבפני היא כאמור בקשה שניה לתיקון כתב תביעה. הבקשה לא נתמכה בתצהיר.

לאחר שהתקבלה תגובת ב"כ הנתבעים לבקשה, הוגשה תשובה לתגובה, אשר הונחה בפני רק בבוקרו של הדיון אשר היה קבוע ליום 12/10/08.

6. עיינתי בטיעוני הצדדים והגעתי למסקנה ולפיה יש להיעתר לבקשה לתיקון כתב תביעה ולפיכך יש להעביר את התובענה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, שלו הסמכות העניינית לדון בתובענה משהוגדל סכום התביעה.

7. בהתאם לתקנה 92 לתקסד"א, בית משפט רשאי להתיר לכל אחד מבעלי הדין לתקן כתבי טענות בדרך ובתנאים הנראים צודקים וזאת על מנת שניתן יהיה להכריע בשאלות שהן באמת השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין.

במקרה דנן, התובע ציין כבר כשהגיש את כתב התביעה, כי סכום התביעה גבוה יותר מסכום התביעה הנוכחי וכי בכוונתו להגדיל את סכום התביעה כאשר יתאפשר לו הדבר.

כלומר, כבר שהוגש כתב התביעה, ציין התובע כי סכום התביעה גבוה יותר מסכום התביעה אשר צוין בכותרת כתב התביעה.

משבחר התובע להגדיל את סכום התביעה, יש לאפשר לו לעשות כן,גם אם הנתבעים סבורים, כי עילות התביעה הן קלושות ובסופו של דבר התובע לא יצליח להוכיח את טענותיו.

כך גם באשר לצירוף נתבע נוסף.

התצהיר אשר צורף בתמיכה לתשובה לתגובה אמנם אינו תצהיר שנערך באופן ראוי ורציני כפי שהיה מצופה בנסיבות העניין.

אך כאמור, הפסיקה בנוגע לתיקון כתב תביעה היא מקילה ביותר עם מבקש תיקון כתב התביעה ובלבד שהצד שכנגד לא יינזק מתיקון שכזה ויפוצה בדרך של פסיקת הוצאות.

8. כתוצאה מתיקון כתב התביעה יצטרך הנתבע הנוסף להגיש כתב הגנה לכתב התביעה המתוקן וממילא הטענות אשר תלויות ועומדות בבקשה לסילוק התביעה על הסף תישארנה בעינן ובית המשפט המוסמך יצטרך להכריע בעניין זה, אך אין בכך כדי למנוע מהתובע את תיקון כתב התביעה, משבחר בשלב כה מקדמי של התיק לתקן את כתב התביעה.

9. לסיכום:

א) לאור האמור לעיל, כתב התביעה יתוקן כמבוקש.

ב) התיק יועבר לבית משפט המחוזי בתל אביב שלו הסמכות העניינית לדון בתובענה.

ג) המשיבים זכאים לפסיקת הוצאות בשל הגשת הבקשה הראשונה לתיקון כתב התביעה והבקשה הנוכחית אשר לא נתמכה בתצהיר ורק כאשר הוגשה תשובה לתגובה הוגש תצהיר אשר עונה רק באופן חלקי על דרישת התקנות, ולפיכך ישא התובע – המבקש בהוצאות המשיבים ושכ"ט עו"ד בסך 5,000 ₪ + מע"מ ללא קשר לתוצאות הדיון בתיק העיקרי.

ד) המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, י"ג בתשרי, תשס"ט (12 באוקטובר 2008), בהעדר הצדדים.

אביגיל כהן, שופטת