ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ראבסון הלנה נגד עמיר אילן :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום ראשון לציון

בשא003762/08

בפני:

כב' השופטת הלית סילש

תאריך:

12/10/2008

בעניין:

1. ראבסון הלנה

2. ליאת לב

מבקשות

נ ג ד

1. עמיר אילן

2. "עמיר", צביעת רהיטי יוקרה בע"מ

משיבים

החלטה

תקנה 91 לתקנות סדר הדין האזרחי (התשמ"ד) 1984 עניינה מתן הוראות למחיקה או תיקון של כתב טענות ביחס לעניינים שאין בהם צורך או ביחס לנושא שהוא מביש או עלול להפריע לדיון הוגן בתובענה לסבכו או להשהותו.

עם זאת הסעד של מחיקת כתבי טענות, או חלקים מתוכם, יעשה אך במקרים חריגים, שכן יש בו משום סגירת דלת בפני טענות שונות של מי מבעלי הדין, כבר בשלב מקדמי של הדיון.

לטענת המבקשות יש בפסקי דין קודמים אשר ניתנו בעניינן כדי ליצור דעה קדומה כנגד המבקשות, במקום שבו אין בין האמור במבוא ובפסקי הדין שצורפו לו כל קשר לתובענה הנוכחית.

לטענת המשיב, קיים קשר בין התובענה דנן לבין פסקי הדין הנוספים שניתנו בעניינן של המבקשות, שכן עובדות תיקים אלו דומות מאוד לתובענה דנן, וכי יש בכך כדי להשליך על מהימנות גרסתן של התובעות.

לא מצאתי שיש בצירוף פסקי הדין המופיעים במבוא לכתב ההגנה כדי הצדקה לתיקון או מחיקה של כתב הטענות בהתאם לתקנה 91 לתקסד"א.

אין אני יכולה בשלב זה לחוות דעה האם יש בפסקי דין אלו כדי להשליך על מהימנותן של התובעות אם לאו, בוודאי שאין בתיקים אלו כדי לקבוע מסמרות בשאלות העובדתיות נשוא תיק זה אשר יתברר לגופו.

יוער אך כי שני הצדדים מצאו לנכון במסגרת בש"א זו להעלות קווי דימיון ושוני בין פסקי הדין הקודמים לתיק זה שבפני. עובדה זו כשלעצמה מכוונת למסקנה כי המקום לדון בסוגיות אלו, אינו על דרך של מחיקת חלק מכתבי הטענות.

ככל שמבקש הנתבע לנסות ולטעון באמצעותם של פסקי דין אלו לשאלת מהימנות התובעות, שהרי אין מקום לעשות שימוש בתקנה 91 לתקסד"א על מנת למנוע זאת.

באשר לטענה כי לא ניתן להציג רישום פלילי במסגרת הליך אזרחי, שהרי למעט טענה בדבר קיומה של הרשעה פלילית ביחס לתובעת, לא נאמר ולא הוצג דבר וממילא אין בכך כדי להשליך על ההכרעות העובדתיות בתיק זה.

ממכלול הטעמים שנימנו לעיל, הבקשה נדחית.

ניתנה היום ז' בתשרי, תשס"ט (6 באוקטובר 2008) בהעדר.

הלית סילש, שופטת