ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין (אנטלר נגד מקרקעי מרכז בע"מ )באיחוד דיון :

30

בתי המשפט

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

א 001309/03

בפני:

כבוד הרשם אבי זמיר

תאריך:

13/10/2008

בעניין:

אנטלר אהרון ואח'

ע"י ב"כ עו"ד

נמיר

התובעים

נ ג ד

מקרקעי מרכז בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

דן

הנתבעת

נ ג ד

1 . סיבוס רימון תעשיות מבנים ופיתוח בע"מ

2 . א. אקסלרוד י.שחר מהנדסים

3. אביבי אקסלרוד

4. יוסף שחר ז"ל

ע"י ב"כ עו"ד

1. רוזנבלט

2 – 3. עידן

צדדי ג'

החלטה

נדרשת החלטה משלימה בשתי בקשות- בש"א 5202/08, בה עתרה צד ג' 1 להורות על מחיקת חוות דעתו של מר סטפן שוורץ, שהוגשה במסגרת ההליך, וכן להורות למומחה מטעם בית המשפט, ד"ר מוני בן בסט לציין האם חוות דעתו שניתנה בהתייחס לבניין מסויים בתל אביב (הממוקם ברחוב אינשטיין), שהוגשה במסגרת הליך מקביל המתנהל בבית המשפט המחוזי בפתח תקווה, רלוונטית להליך הנוכחי ולציין מהם השינויים המחוייבים (לחלופין, עתרה צד ג' 1 להורות לד"ר בן בסט ליתן חוות דעת משלימה בנוגע למקורם ההנדסי של ליקויי המעטפת ולאחר מכן להשיב על שאלות ההבהרה).

בהחלטתי מיום 17/6/08 קבעתי כי אין כל הצדקה למחיקת חוות דעתו של מר שוורץ, שכן אין אינדיקציה לכך שהיא פגומה מבחינה כלשהי, ומאותה סיבה, אין גם הצדקה לאמץ את חוות דעתו של ד"ר בן בסט, ללא פנייה פורמלית מקדימה אליו. בהתאם לכך, הוריתי לד"ר בן בסט ליתן חוות דעת משלימה בהליך הנוכחי, שבה יתייחס לחוות דעתו שניתנה בהליך המקביל ולמידת הרלוונטיות שלה להליך הנוכחי. כמו כן קבעתי כי לאחר מתן חוות דעת משלימה יתבקשו ד"ר בן בסט ומר שוורץ, להשיב על שאלות הבהרה, בפרק זמן של 30 יום.

בבש"א 3553/08 עתרו התובעים להורות כי חיפוי קומת הקרקע והגג העליון של הבניין יבוצעו באריחים הדומים לאריחים שבהם מתבצע חיפוי הבניין כולו, וכן להורות לד"ר בן בסט לתכנן את החיפוי המבוקש ולהורות לנתבעת לבצעו. בהחלטתי הקודמת, הוריתי לד"ר בן בסט להביע עמדתו גם בסוגייה זו, במסגרת חוות הדעת המשלימה שיגיש. התובעים הגישו מספר בקשות למתן החלטה בבש"א 3553/08 (הבקשות לא הובאו בפניי ועם הצדדים הסליחה על העיכוב) (למעשה, כאמור, נדרשת החלטה דיונית משלימה גם בבש"א 5202/08).

במכתבו מיום 25/7/08, שניתן בהתאם להחלטתי הקודמת, כתב ד"ר בן בסט-

"1. חיפוי הגג העליון וקומת הקרקע- במכתבי מיום 20 בינואר 2008 (הרצ"ב) השבתי לסוגיה הנדונה.

2. חוות הדעת שנתנה בהתייחס לבניינים ברח' אינשטיין רלוונטית גם להליך הנוכחי. מקורם ההנדסי של ליקויי המעטפת נותרו על כנן.

3. סוכם עם נציגי העותרת צד ג' 1 שתשובות לשאלות ההבהרה יתנו (צ"ל ינתנו) לאחר תחילת השיקום של הבניינים ברח' אינשטיין".

עמדת ד"ר בן בסט לפיה חוות הדעת שניתנה בהליך המקביל רלוונטית וישימה גם להליך הנוכחי, מהווה טעם המצדיק, בפני עצמו, מתן אפשרות ראייתית לצדדים להסתמך, בהליך הנוכחי, גם על חוות הדעת האמורה (וזאת במקביל לחוות דעתו של מר שוורץ, שכאמור, לא נפסלה).

בכך, לטעמי, מסתיים הדיון בבש"א 5202/08, והיא נמחקת.

ככל שלמי מהצדדים יוותרו טענות כלפי משמעות מסקנותיו של ד"ר בן בסט בחוות הדעת המקבילה, כלפי ההליך הנוכחי, הרי שניתן יהיה לפנות אליו בשאלות הבהרה, שהתשובות להן יינתנו בתוך 30 יום ממועד הפנייתן, וללא דיחוי נוסף (אעיר, כי אין בכוונתי "להתערב" שהסכמות שהושגו בין המומחה לבין מי מהצדדים, אך לכאורה, לא ברור מהו הטעם בדחיית המועד למתן התשובות לשאלות ההבהרה, עד לאחר תחילת השיקום של הבניינים ברח' אינשטיין).

עיינתי במכתבו של ד"ר בן בסט מחודש ינואר שנת 2008, ולא מצאתי את התשובה לשאלה, האם חיפוי קומת הקרקע וחיפוי הגג העליון של הבניין יכול להתבצע באמצעות אותם האריחים המחפים את הבניין כולו.

על פני הדברים, מדובר במהלך שיש בו הרבה מההיגיון. סביר להניח, כי בעלי הדירות אכן מצפים כי הבניין יהיה בעל חזות אחידה, ולכאורה, לפחות מבחינה צורנית, אין שום סיבה להבחין בין אריחי חיפוי באזורים שונים בבניין. בתגובתה, טוענת הנתבעת כי לתובעים אין כל זכות להעלות את טענותיהם בעניין אופן תיקון הליקויים בשלב זה של ההליך, ולכן יש לדחות את הבקשה על הסף. לעצם העניין, טוענת הנתבעת כי אין מקום להתערב בעמדתו של ד"ר בן בסט, ואין מקום לאימוץ סלקטיבי של חוות הדעת. הנתבעת 1 מפנה לאמור בסעיף 5 למכתבו מיום 25/1/08 של ד"ר בן בסט, בו נטען- "החיפוי בקומת הקרקע יציב, פרט לאזורים בודדים שהאריחים התנתקו. נפילת האריחים באזורים קטנים ומצומצמים היא מסיבות שונות לחלוטין מהנפילה של האריחים בחזיתות. אינני רואה כל סיבה לקלף אזורים בריאים ולחפות אותם מחדש. החיפוי המתאים לאזורים אלה הוא הדבקת אריחים קראמיים ישירות לתשתית ולא חיפוי יבש. זה למעשה מה שקיים כיום. מבנה זקוק לתחזוקה והדיירים היו צריכים במהלך השנים לטפל במבנה".

לגבי חיפוי הגג, קבע ד"ר בן בסט-

"...יש כמובן למפות את כל הגג, לבדוק את כל האריחים ולתקן באותם מקומות נדרשים. גם במקרה זה, כמו בקומת הקרקע, החיפוי המתאים הוא הדבקה מחדש של אריחים קראמיים ולא בחיפוי יבש...".

בניגוד לטענת הנתבעת, איני סבור כי מקביעות אלה משתמע כי חיפוי קומת הקרקע והגג אינו יכול להתבצע באופן אחיד לאריחי הבניין כולו. בנוסף, בניגוד לטענתה, איני סבור כי מדובר בבקשה מוקדמת. שיפוץ חיפוי הבניין מתבצע במקביל להליך הנוכחי, ואין הצדקה לעצור את חיפוי הבניין, מהלך בעל מאפיין בטיחותי מובהק, עד להכרעה בהליך זה. מכל מקום, מעמדתו הנוכחית של ד"ר בן בסט, כפי שהובעה במכתבו מיום 25/7/08, לא לחלוטין ברור האם ניתן, מבחינה אופרטיבית, לבצע את החיפוי באופן המבוקש. על פני הדברים, איני רואה מניעה שהחיפוי יתבצע באופן המבוקש, והצדדים מתבקשים לפעול לשם כך, אך כמובן כי הדבר כפוף לשיקולים הנדסיים וצורניים הנוגעים לאריחי הבניין ואופן החיפוי, המצויים בידיעת ד"ר בן בסט, וככל שלצדדים יוותרו שאלות נוספות, הם רשאים להפנותם אליו.

בכפוף לכך, מתקבלת בש"א 3553/08.

ניתנה היום י"ד בתשרי, תשס"ט (13 באוקטובר 2008) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

אבי זמיר, שופט

רשם בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו