ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דחף דלק בע"מ ואח' נגד מ.י. ו.מח.לתכנון ובניה מרכז רמלה :

1. דחף דלק בע"מ ואח'

נ ג ד

1. מ.י. ו.מח.לתכנון ובניה מרכז רמלה

(ואחרים - פורמאליים)

בית משפט השלום ברחובות

כב' השופטת עיריה מרדכי

החלטה

בפני בקשה למתן ארכה לביצוע צווי ההריסה ואיסור שימוש שהוטלו בתיק זה ובתיקים הנוספים שצוינו בבקשה, לאחר שהטיפול בתיקים אלה, בבית משפט זה, הועבר אלי.

המדובר בצווים שהוטלו ביום 25.5.10, במסגרת עסקת טיעון שהושגה בין הצדדים ולאחר שהתיקים התנהלו בבית המשפט, שנים רבות (לפי השנים שבהן נפתחו).

במסגרת פסק הדין, הוסכם בין הצדדים שאם בתום 18 החודשים שנקבעו לקיום הצווים, תוגש בקשה לארכה, ותהיה התקדמות תכנונית, המאשימה תשקול בחיוב את הבקשה.

הבקשה הוגשה בתאריך 3.11 .11 ובית המשפט נעתר לבקשת המשיבה להתיר לה להגיש את תגובתה עד ליום 17.11.11.

עיינתי בשלושת התיקים ולא מצאתי עד היום כל תיעוד על הגשת תגובה לבית המשפט במועד המוארך שנקבע.

מאידך, ביום 17.11.11 הועברה דרך אתר לשכת עורכי הדין, תגובה מטעם המבקשים, ל- "תגובת המשיבה". בתגובה זו, המבקשת חוזרת ומציינת טענות בדבר הסיכוי שבקשתה להיתר למצב הקיים בפועל בשטח, תאושר בעתיד המיידי הקרוב הנראה לעין. כן, התבקש בית המשפט לקיים דיון במעמד הצדדים, דבר שאין מחובתו לעשות, גם כאשר הינו מתבקש לעשות כן על ידי מי מהצדדים.

היום, הועברה לבית המשפט הודעה על הסכמה של הצדדים, עד ליום 1.1.12, על מנת ללבן ולבחון עמדות עד לאותו מועד.

משלא הומצאה תגובת המשיבה לתיק עד היום (גם אם הומצאה לב"כ הצד שכנגד), אין בידיי לבחון את אותן הטענות המתנגדות, לכאורה, שהועלו על ידיה.

מאידך ואם בידי המבקשים אכן להצטייד בכל אותם ההיתרים/אישורים הנדרשים בעתיד הקרוב הנראה לעין, כפי שהוצהר על ידם, הרי שעליהם לפעול לביצוע האמור באופן מיידי. הצהרות שכאלה סותרות, על פניהן, בקשה ל- "18 חודשים", נוספים.

בהתחשב במכלול האמור, הנני נעתרת לבקשה באופן חלקי, כך שהמועד לביצוע הצווים יוארך למשך 100 יום מהיום. תקופה שכזו יש בה כדי לאפשר השלמת פעולות נדרשות, שעה שהיתרים הינם אכן בעתיד הקרוב הנגלה לעין, בהתאם למטרות המחוקק וכדרישת הפסיקה.

אין באורכה האמורה כדי לשחרר את המבקשים או כל גוף אחר הפועל במתחם מטעמם, מלקיים את יתר הוראות הדין, שבחוקים אחרים אשר חלים על הפעילות המתבצעת במקום ואין בארכה כדי למנוע מגורמי אכיפה האמונים על כך לנקוט בכל פעולה נדרשת מטעמם, על מנת לאכוף את הוראות אותם הדינים.

בידי הצדדים הזכות להגיש הודעה מוסכמת על הארכת הצווים האמורים, מעבר למועד שנקבע. בהעדר הסכמה, זכותם של המבקשים להגיש בקשה חדשה ומעודכנת, מבעוד מועד (לפחות 30 יום לפני כניסת הצו לתוקף), ערוכה על פי התקנות הרלבנטיות ובצירוף כל המסמכים הנדרשים על פי תקנות אלה, וכן בליווי. תגובת המשיבה, כמפורט בתקנות.

החלטה זו מסיימת את הדיון בבקשות אלו.

ניתנה היום, כ"ז חשון תשע"ב, 24 נובמבר 2011, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דחף דלק בע"מ ואח'
נתבע: מ.י. ו.מח.לתכנון ובניה מרכז רמלה
שופט :
עורכי דין: