ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שי אורן נגד הדר בע"מ - חברה לב :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 028777/05

בפני:

כב' השופטת ח. וינבאום וולצקי

תאריך:

13/10/2008

בעניין:

שי אורן

ע"י ב"כ עוה"ד א. שושני ואח'

התובע

נ ג ד

1 . הדר חברה לבטוח בע"מ

2 . אבנר אגוד לבטוח נפגעי רכב בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד צ. רפפורט ואח'

הנתבעות

החלטה

1. בפני בקשת ב"כ התובע למנות מומחה בתחום כירורגיית פה ולסת בגין פגיעתו של התובע בתאונה נשוא התביעה.

2. הנתבעות מתנגדות לבקשה בטענה כי התובע לא מסר את שמות רופאי השיניים שטיפלו בו עובר לתאונה וזאת חרף העובדה שנדרש לעשות כן .

3. התובע מסר שמות שני רופאים שטיפלו בו לטענתו בעבר. מבדיקת נציגי הנתבעת עולה כי לא נשתמרו תיקים רפואיים על שם התובע אצל אותם רופאים.

4. עיון במסמכים הרפואיים שנסמכים לבקשה מלמד כי התובע סבל פגיעה בלסת ובשיניו בתאונה. עובדה זו מקימה עילה למינוי מומחה בתחום זה. העובדה שהנתבעות נתקלו בקושי באיתור חומר רפואי בתחום השיניים מעברו של התובע אינה יכולה לאיין את זכותו למינוי מומחה כאמור. יש להניח שהתובע צולם עוד במחלקת פה ולסת בבית החולים וניתן יהיה לקבל מידע באשר לשיניים שהיו בפיו עובר לניתוח ולעקירה שמצוינים בסיכומי האשפוז. על כן ראיתי למנות מומחה בתחום הפה והלסת.

5. אני ממנה בזאת את ד"ר שלמה ברק משד' נורדאו 83 תל-אביב כמומחה רפואי בתחום כירורגיית פה ולסת ושיניים בתיק זה.

המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובע ויקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות התאונה מיום 18.5.98 ובמיוחד יקבע:

א. האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות?

מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובע ולאילו תקופות?

ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד?

ג. מה הן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתו ולמקצועו.

ד. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום?

ה. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום.

6. ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובע, וזאת בתוך 30 ימים מהיום.

תשומת לב הצדדים מופנית לתקנות ובמיוחד לתקנה 8, לגבי המצאת מסמכים למומחה. הצדדים לא יעבירו כל מסמך המהווה חוות דעת.

העתק כל פניה אל המומחה יועבר במישרין לצד שכנגד.

7. בשכר טרחת המומחה בסך 4,000 ₪ בתוספת מע"מ, תשא הנתבעת ישירות בשלב זה עפ"י חשבונית שתומצא לה ע"י המומחה.

8. המומחה מתבקש ליתן את חוות דעתו בתוך 60 ימים מיום קבלת מלוא המסמכים הרפואיים ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור.

9. התיק יקבע לקדם משפט נוסף ליום 10.3.08 שעה 10:00.

10. המזכירות תשלח העתק ההחלטה למומחה ולב"כ הצדדים בדואר.

ניתנה היום י"ד בתשרי, תשס"ט (13 באוקטובר 2008) בהעדר הצדדים.

ח. וינבאום וולצקי, שופטת

הדסה/קלדנית