ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד שרה שרית שרון איצקוביץ :

מדינת ישראל

נ ג ד

שרה שרית שרון איצקוביץ

בית משפט השלום בתל-אביב-יפו

כב' השופטת לימור מרגולין-יחידי

החלטה

בדיון שהתקיים ביום 30/10/11 הודיע ב"כ המאשימה על תיקון כתב האישום, וב"כ הנאשמת התנגד להודעה, בטענה כי המשפט החל, ולפיכך על המאשימה לבקש את תיקונו של כתב האישום, ואין היא רשאית לתקנו בהודעה חד צדדית.

בהמשך להחלטתי מיום 30/10/11, הגישו הצדדים את טיעוניהם בכתב בנדון, לרבות התייחסות לעצם התיקון לגופו.

הצדדים חלוקים ביחס למשמעות התיבה "תחילת משפט", ונפקותה לעניין הנסיבות בתיק זה.

אין חולק כי התקיימו בתיק מספר ישיבות, במהלכן הופנתה הנאשמת לבדיקה פסיכיאטרית ונמצאה כשירה לעמוד לדין. לאחר מכן עתר ב"כ הנאשמת לארכה לשם מיצוי הדברות בין הצדדים.

באף אחת מן הישיבות לא הוקרא כתב האישום לנאשמת.

אין במסקנות הסניגור כי בעצם הפנייתה לאבחון פסיכיאטרי יש כדי ללמד שבהכרח הוקרא לנאשמת כתב האישום כדי לשנות ממסקנתי, שכן הקראת כתב האישום בה מדובר היא רק זו הנערכת על ידי בית המשפט במסגרת ישיבת בית משפט בדיון הקראה (או באמצעות הצהרת הסניגור בדיון). לא מצאתי גם ביתר סעיפי החוק אליהם הפנה הסניגור כדי להצדיק מסקנה אחרת.

בשולי הדברים אציין כי קיימות אמנם נסיבות בהן יש לראות בטענה מקדמית לפיה הנאשם אינו מסוגל להשיב לאישום מחמת מצבו הנפשי ובשליחת נאשם לאבחון פסיכיאטרי, משום תחילת משפט, אך במקרה שלפניי אין אלה פני הדברים, ואין לשכוח כי אף לאחר שנמצאה הנאשמת כשירה להשיב לאישום לא בוצעה הקראה בעניינה לבקשת סניגורה.

בנסיבות אלה אינני סבורה כי התקיים השלב של תחילת משפט, שלאחריו מחוייבת המאשימה בהגשת בקשה, ככל שהיא חפצה בתיקון כתב האישום.

מבלי למעט מן האמור, אציין כי אף אם הייתי מוצאת לנכון לראות בהליכים המוקדמים משום תחילת משפט ולחייב את המאשימה להגיש בקשה לתיקון כתב האישום, הרי שבפועל שוכנעתי לאחר בחינת כתב האישום המקורי אל מול המתוקן, כי מתקיימים התנאים המצדיקים את תיקונו של כתב האישום.

זאת, לאור העובדה שהאישומים התשיעי והעשירי עוסקים במעשים נוספים שהם תולדה של הסכסוך המתמשך בין הנאשמת למתלוננת ובני משפחתה, ובין כל האישומים יש זיקה עניינית - תכנית. בנסיבות אלה, אין בעובדה ששני האישומים הנוספים ארעו בשלב מאוחר יותר שאינו רציף לאישומים המקוריים, כדי לבדלם מהאישומים הקודמים, ואין בעובדה שמדובר בעבירות שונות כדי להצדיק את ניהול האישומים הנוספים בנפרד.

בנוסף, שיקולי היעילות בכללותם מצדיקים בירור מכלול האישומים הנוגעים למסגרת יחסי הנאשמת עם המתלוננת במקשה אחת, בעיקר לאור ההצהרה על כוונה לשמוע את הראיות ביחס לאישומים הנוגעים לנאשמת.

לא מצאתי כל טעמים שיש בהם כדי ללמד שהתיקון עלול לקפח את הנאשמת או לפגוע בזכותה הסבירה להתגונן. מדובר בשלב של טרום הקראה, וב"כ המאשימה הצהיר כי חומר החקירה הנוגע לתיקון מועמד לעיון הנאשמת.

לפיכך, כתב האישום המתוקן מתקבל.

בישיבה הקרובה תתקיים הקראת כתב האישום המתוקן לנאשמת, ועליה להיות ערוכה להשיב עליו.

ניתנה היום, כ"ז חשון תשע"ב, 24 נובמבר 2011, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: שרה שרית שרון איצקוביץ
שופט :
עורכי דין: