ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מ"י - אדעיס :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

ב"ש 015877/08

בפני:

כבוד השופט יחזקאל ברקלי

תאריך:

13/10/2008

בעניין:

מדינת ישראל

המבקשת

נ ג ד

נהד אדעיס

המשיב

החלטה

1. לפניי בקשה לעצור את המשיב עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו בת"פ (שלום י-ם) 9078/08. בכתב האישום מיוחסות למשיב העבירות הבאות:

א. שתי עבירות תקיפה לשם ביצוע פשע , עבירה לפי סעיף 381 (א)(1) לחוק העונשין תשל"ז - 1977 (להלן: "חוק העונשין").

ב. שתי עבירות של מעשה מגונה בכח, עבירה לפי סעיף 348(ג) לחוק העונשין.

ג. כליאת שווא לפי סעיף 377 לחוק העונשין.

ד. גניבה, עבירה לפי סעיף 383(א)(1) לחוק העונשין.

ה. הפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו, עבירה לפי סעיף 275 לחוק העונשין.

2. בבואי לדון בבקשה עלי לבוחנה בהתאם להוראות סעיף 21 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996 (להלן: "חוק המעצרים"). סעיף זה קובע את הכללים למעצרו של אדם עד תום ההליכים לאחר הגשת כתב אישום ולפני הכרעת הדין.

3. ב"כ המבקשת טוענת שיש ראיות לכאורה נגד המשיב ומבססת את טענותיה על העדויות שבתיק החקירה.

4. הסניגור טען בתשובה כי ישנן ראיות לכאורה לגבי האישום הראשון. חלק על קיומן לגבי שני האישומים האחרים.

5. הספקות שמעורר הסניגור לגבי נסיבות המקרה תתבררנה במסגרת שמיעת הראיות בתיק העיקרי. עובדה היא כי המשיב ביצע לכאורה את העבירה נשוא האישום הראשון כדי להקים נגדו ראיות לכאורה לביצוע העבירה.

6. המבקשת טוענת שמדובר בעבירת אלימות חמורה. לעומתה הסניגור טוען שהתנהגות המשיב היא תוצאה של שתיה לשוכרה ולא מהתנהגות אופינית שלו.

7. מהראיות ברור שמדובר במעשים חמורים המלמדים על מסוכנות והן מקימות עילת מעצר גם אם אינה קבועה בחוק.

8. משהגעתי למסקנה שקיימת עילה המצדיקה את מעצרו של המשיב, עלי לבחון את התנאים המגבילים את מעצרו של משיב עד תום ההליכים עפ"י הוראות סעיף 21 (ב) (1) לחוק המעצרים.

9. המבקשת טוענת שאין לאפשר חלופת מעצר במקרה הנוכחי מאחר והמשיב מסוכן וביצע את העבירות האמורות ברציפות.

10. כאמור הסניגור טוען לעומתה שבמקרה שלנו יש לשחרר את המשיב בתנאים. כיון שאין מדובר באירוע מתוכנן אלא באירוע שבוצע בעקבות השתכרות. חלופת המעצר המוצעת שהייה במעצר בית מלא בבית אמו ובערבותה מנטרלת את המסוכנות .

11. לאחר ששקלתי את כל הנסיבות, מסקנתי, כי בשלב זה ניתן להשיג את מטרות המעצר באלטרנטיבה החמורה פחות מהמעצר עצמו כאמור בסעיף 21 (ב) (1) לחוק המעצרים.

12. לאור כל האמור לעיל, אני מורה על מעצרו של המשיב עד לתום ההליכים משפטים נגדו בת"פ (שלום י-ם) 9078/08, אך המשיב יוכל להשתחרר אם ימלא אחר התנאים המפורטים להלן:

א. (1) יפקיד סכום של 8,000 ש"ח במזומן או בערבות בנקאית בלתי מותנית או בשילוב של השניים.

(2) יחתום על התחייבות עצמית בסכום של 10,000 ש"ח.

(3) ימציא שני ערבים תושבי מדינת ישראל העובדים במקום קבוע ובעלי יכולת כלכלית מוכחת. כל אחד מהערבים יחתום על ערבות למילוי התחייבויותיו של המשיב בסכום של 10,000 ₪. אני מאשר את ערבותם של הוריו.

ב. כל הסכומים הנקובים לעיל יחולטו לטובת אוצר המדינה אם יפר המשיב תנאי כלשהו מתנאי השחרור המפורטים להלן:

ג. יימצא "במעצר בית" בדירה אמו.

ד. יתייצב בבית המשפט או במשטרת ישראל כל פעם שיידרש לעשות כן.

ה. שחרורו של המשיב כאמור לעיל יכול להיעשות גם על ידי כל גורם מוסמך במשטרה או בשב"ס.

ו. אם המשיב לא יעמוד בתנאים יובא לפני שופט תורן ביום 16/7/08 בשעה 10:00.

ז. בית המעצר יאפשר למשיב להתקשר כדי להסדיר את שחרורו בערבות.

ניתנה היום י"ד בתשרי, תשס"ט (13 באוקטובר 2008), בשעה ‏10:10:14 במעמד הצדדים.

יחזקאל ברקלי, שופט

הוקרא והודע לצדדים ביום ______________ .

על ידי /השופט _________________.