ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ויטלי אוסיפנקו נגד אמרז בע"מ :

1. ויטלי אוסיפנקו

נ ג ד

1. אמרז בע"מ

בית משפט השלום בקרית-גת

בפני כב' השופט אריאל חזק

החלטה

ישיבת קדם משפט ראשונה תתקיים ביום 30 ינואר 2012בשעה 11:10 בפני. לצורך קדם משפט ניתנות בזה ההוראות הבאות:

1. ניתן בזאת צו הדדי לגילוי ועיון במסמכים עד 45 ימים מהיום.

2. בהמשך לדיון שהתקיים ביום 24/10/11 הוחלט למנות את ד"ר נחמיה בלומברג מרחוב בן גוריון 22, בית שער העיר 2 מיקוד 45785 הרצליה, טל' **-******* כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום ה אורטופדי.

המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו/ה הרפואי של התובע/ת ויטלי אוסיפנקו בעקבות אירוע תאונת הדרכים נשוא התביעה ובמיוחד יתייחס ל:

א. האם לוקה התובע/ת כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.

ב. המומחה יביע דעתו באשר לקיומה של נכות זמנית, ככל שקיימת.

ג. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו/ה בעתיד.

ד. מהן המגבלות התפקודיות של התובע/ת, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתו/ה ומקצועו/ה.

ה. האם יהיה התובע/ת זקוק/ה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפוליםומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.

ו. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובע/ת נכון להיום.

3. הצדדים רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם למעט חוות דעת מומחים, המומחה יציין בחוות דעתו אלו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות דעת.

4. התובע יגיש למומחה מסמכים רפואיים בתוך 30 יום.

הנתבע יגיש למומחה מסמכים רפואיים בתוך 90 יום.

5. בשלב זה וכמימון ביניים, ישאו הצדדים בשכ"ט המומחה, באופן שווה.

שכה"ט יועבר ישירות למומחה בתוך 90 יום.

ב"כ הנתבע/ת יודיע לצד שכנגד בתוך 90 יום כי מסר למומחה את כל המסמכים הרפואיים וכישילם את שכר הטרחה ובמידה ולא עשה כן, יפרט הסיבה.

חוות הדעת תוגש בתוך 150 ימים.

הנני קוצב את שכ"ט המומחה ומעמידו ע"ס 4,500 ₪ בתוספת מע"מ.

המומחה יודיע תוך 7 ימים מיום קבלת המינוי, באם יש לו נגיעה למי מהצדדים.

6. הצדדים רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום מיום קבלת חוות דעתו

של המומחה והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.

7. הצדדים יערכו להגשת תחשיבי נזק מטעמם כאשר, תחשיבי נזק מטעם התובע יוגש עד

30 ימים לפני המועד שנקבע ומטעם הנתבעים עד 14 ימים קודם למועד קדם המשפט.


מעורבים
תובע: ויטלי אוסיפנקו
נתבע: אמרז בע"מ
שופט :
עורכי דין: