ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עו"ד יצחק פרידמן נגד חנה שטירמר :

עו"ד יצחק פרידמן

נ ג ד

1. חנה שטירמר

2. אברהם יעקב

משיבים פורמליים (נתבעים 1- 3)

3. דניאל זיסר

4. אהרן יוסף זיסר

5. אהוד שגיא

בית משפט השלום בתל-אביב-יפו

כב' השופטת תמר אברהמי

החלטה

(פסק דין חלקי)

לפני בקשה לסילוק על הסף אשר מתמקדת בטענות של העדר נזק וקשר סיבתי.

ראשית יובהר כי בקשה לסילוק על הסף מסוג זה אמורה להתייחס (ואכן מתייחסת במקרה דנן) לכתב התביעה כפי שהוגש, וממילא אין צורך בתצהיר מלווה. טענה בבקשה כזו הינה כי גם אם יוכח כל הנטען בכתב התביעה, לא יזכה התובע (כאן- התובעים) לסעד המבוקש כנגד הנתבע.

הסעדים כפי שהם מנוסחים בכתב התביעה (סע' 123- 124) נוגעים ברובם להשבה של סכומים אשר שילמו התובעים. אין חולק כי התובעים לא שילמו את הסכומים לנתבע 4 ויוער כי שאלה היא אם התובעים יכולים לדרוש מנתבע זה תשלומי השבה. אולם לא בכך עיקר שכן מתוך כתב התביעה ברי כי הטענות כלפי הנתבע 4 הינן במישור הנזיקי וככל הנראה התובעים מבקשים "לקרוא" את הסעדים הנדרשים בהקשר נתבע זה כדרישות נזק להבדיל מהשבה (אף שלא כך נוסחה התביעה, פרט לראש נזק אחד).

כנזכר ברישא - הנתבע 4 טוען להעדר נזק והעדר קשר סיבתי בכל הנוגע לטענות שהועלו כלפיו, כפי שהדברים עולים מכתב התביעה.

לפי כתב התביעה כפי שהוגש, הסכום אשר שילמו התובעים והוא העומד בבסיס התביעה (הגם שנוסף טיעון בענין פיצויים עונשיים ועוגמת נפש), אכן שולם על ידי התובעים (לנתבעים האחרים או מי מהם) עוד קודם לכך שהיה לתובעים קשר עם הנתבע 4 (הסכום הועבר ביום 12.5.06 בעקבות הסכם מיום 30.4.06), וממילא - לא בעטיו של נתבע זה.

יתכן כי יכולות לעלות לתובעים טענות כלפי הנתבע 4 בכל הנוגע להתנהלות המאוחרת לחתימה על ההסכם ולתשלום הכספים (ובכלל זה טענה כי בשל התנהלות הנתבע 4 הוגבלה או קטנה או אוינה אפשרות התובעים להשתפות מאת הנתבעים האחרים; השווה: טענת התובעים לגבי חובת הקטנת הנזק כפי שהיא מופיעה בסע' 13 לתגובתם לבקשה), אלא שכתב התביעה כפי שהוגש אינו מעלה טענות אלה, אינו מבצע אבחנות בענין מועדים ואינו כולל טענות אשר יוצרות קשר סיבתי ולו לכאורי בין התנהלותו הנטענת של הנתבע 4 לבין הנזק הנטען.

משכך, כתב התביעה הנוכחי אינו ראוי להתברר כנגד הנתבע 4 ונתבע זה נמחק הימנו.

מובהר כי אין בהחלטה זו כדי להכריע כלל ועיקר בסוגיות לגופן ואין בו כדי למנוע מהתובעים, ככל שימצאו זאת לנכון ובכפוף לכל דין, להגיש כנגד הנתבע 4 כתב תביעה רלוונטי.

אשר להוצאות: בנסיבות הענין אינני מוצאת לחייב את המשיבים בהוצאות הבקשה (חרף קבלתה וחרף הגשת כתב הגנה על ידי נתבע זה), אולם ככל שהתובעים ימצאו לנכון לפתוח כנגד הנתבע 4 הליך חדש ורלוונטי בענינים הנוגעים לתביעה הנוכחית, יהא בית המשפט שידון באותו הליך מוסמך לפסוק הוצאות שיתחשבו גם בהליך כאן.

המזכירות תמציא לצדדים החלטה זו (שהיא פסק דין לגבי הנתבע 4).

ניתנה (ניתן) היום, כ"ז חשון תשע"ב, 24 נובמבר 2011, בהעדר.


מעורבים
תובע: עו"ד יצחק פרידמן
נתבע: חנה שטירמר
שופט :
עורכי דין: