ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נחום ששון נגד מיכאל בידרמן :

נחום ששון

- ע"י ב"כ עו"ד מירי וורצל

נ ג ד

1. מיכאל בידרמן

- ע"י ב"כ עו"ד דרור וידוצ'ינסקי ואח'

2. אמיר אנדרי גרינברג

- ע"י ב"כ עו"ד חים זליכוב ואח'

בית משפט השלום בפתח-תקוה

כב' השופטת ריבה שרון

החלטה

1. התביעה שלפניי הינה תביעת רשלנות רפואית ובמסגרתה- טוען התובע כי טיפולי שיניים שעבר אצל הנתבעים גרמו לו לנזקים והוא עותר לפסיקת פיצוי בגינם. הנתבעים מכחישים את המיוחס להם. התובע וכל אחד מהנתבעים- בנפרד, הגישו חוות דעת מטעמם.

המומחים שנתנו חוות דעת מטעם הצדדים הינם כדלקמן: מטעם התובע הינו ד"ר שלמה ברק, מטעם הנתבע 1- ד"ר איתן ברנע, ומטעם הנתבע 2- ד"ר אלי סימון.

לאחר שבחנתי את חוו"ד מומחי הצדדים ולאור הפער בין חוות הדעת, אני ממנה את ד"ר הדר בתר מרח' ויצמן 14, מגדל מרכז ויצמן קומה 14 תל אביב -יפו טלפון: **-******* כמומחה מטעם בית המשפט בתחום רפואת השיניים ושיקום הפה (להלן: המומחה").

2. המומחה יואיל לחוות את דעתו בעניינים שבמחלוקת, כמתואר בחוות דעת מומחי הצדדים. בין היתר- מתבקש המומחה להתייחס לרשומות הרפואיות שנערכו על ידי כל אחד מהרופאים, לנושא הסכמה מדעת, לסבירות ומקצועיות וטיב הטיפולים, בשים לב למצב המשנן של התובע כשהגיע לטיפול אצל כל אחד מהרופאים ובמהלך הזמן, לצורך- אם בכלל בטיפולים עתידיים והאם יש ליחסם לנתבעים או שמדובר בהתפתחות או תחלואה טבעית, לעלויות ולכרוך באותם טיפולים, תדירותם, נכות, אם בכלל, וכיו"ב.

בנוסף- מתבקש המומחה להואיל ולהתייחס לחוות דעת מומחי הצדדים.

3. כדי למנוע עיכובים עתידיים בניהול התיק ו/או תקלות,- מתבקש המומחה לבחון כבר עתה את זהות הצדדים ולהודיע לבית המשפט, רק למקרה שקיימים/היו קיימים קשרים אישיים מיוחדים או קשרי עבודה על בסיס פרטי בינו ובין מי מהצדדים (בעלי דין או ב"כ) ו/או גופים הקשורים בהם ו/או באי כוחם, לרבות טיפול במי מבעלי הדין, בכל מסגרת שהיא.

ב"כ הצדדים מתבקשים אף הם לבחון את זהות המומחה ולהודיע האם קיימת מניעה ממשית שמקורה בקשרי עבודה והיכרות אישית כאמור, שבגינם יש מקום לשקול את מימוש המינוי בתיק זה.

4. בשכ"ט המומחה ישאו כל הצדדים בחלקים שווים ביניהם, בשלב זה, שליש כל צד, על פי חשבונית שתומצא להם ישירות על ידי המומחה.

בסיום ההליך יוכל כל צד להעלות את טענותיו בנושא.

התשלום למומחה יעשה על ידי הצדדים עצמם או באמצעות באי כוחם- טרם הבדיקה ויהא באחריות עורכי הדין.

המומחה לא יחל במלאכת הכנת חוות הדעת, בטרם ישולם לו מלוא שכרו והוא מתבקש לשלוח את חשבונו בהקדם.

באחריות ב"כ התובע לוודא כי הבדיקה לא תבוצע לפני תשלום שכר טרחת המומחה ע"י כל הצדדים.

ב"כ הצדדים יעקבו ויוודאו כי חשבונו של המומחה נתקבל במשרדם בתוך 21 יום מהיום, ואם לא- יפעלו לבקשו ולאחר מכן- ידאגו לפרעון בתוך 14 יום מקבלתו.

5. ב"כ התובע יפנה אל המומחה כבר עתה, יקבע בדיקה במועד מוקדם ככל האפשר, ויידע את ב"כ הצד שכנגד בדבר מועד הבדיקה, כדי לאפשר העברת חומר רפואי מטעמם מבעוד מועד.

המומחה יואיל לבדוק את התובע, ולהגיש את חוות הדעת לבית המשפט בתוך 30 יום ממועד הבדיקה. שאלות הבהרה בתוך 21 יום מקבלתה, תשובות המומחה תינתנה בתוך 21 יום מקבלתן לידיו.

6. הצדדים יעבירו למומחה בתוך 15 יום את כל המסמכים הרלבנטיים והמותרים בהגשה, לרבות בדבר הטיפול הרפואי שניתן לתובע והבדיקות שנבדק לצורך הטיפול, הנוגעים לענין שבמחלוקת. הצדדים ימציאו לידיד המומחה גם את כל צילומי המשנן שבידם ובשליטתם מלפני הטיפולים ומאז. התובע ימציא גם את כרטיסי הטיפולים מלפני הטיפולים ע"י הנתבעים ואף יעמוד לכל בדיקת עזר אליה יופנה על ידי המומחה.

עלות בדיקות עזר לצורך חוו"ד שלא תכוסינה ע"י ביטוחים למיניהם- תשולם כמימון ביניים, על ידי שלושת הצדדים המשלמים בהתאם לאמור לעיל-, בחלקים שווים. הצדדים ימנעו מלעכב את המומחה בעניינים הקשורים באי תשלום הנדרש מהם.

7. עם קבלת חווה"ד יגישו הצדדים תחשיבי נזק, כדלקמן: התובע- בתוך 14 יום מקבלתה, ואילו הנתבעים- הדדית, בתוך 14 יום ממועד קבלת תחשיב התובע. תחשיבי הנזק יהיו מגובים באסמכתאות ויכללו התיחסות לאפשרות שתינתן פסיקה לפי סעיף 79א'. בשלב זה איני מורה על הגשת תצהירי עדות ראשית ותיקי מוצגים, וזאת- כדי שלא להכביד על הצדדים. אבקש עם זאת, שתחשיבי הנזק יהיו מפורטים.

8. הליכים מקדמיים שטרם הסתיימו, לרבות תצהירי תשובות לשאלונים, גילוי מסמכים כללי וספציפי, פרטים נוספים וכיו"ב - יושלמו הדדית, בתוך41 יום מהיום. במיוחד ימציא התובע רשימה של כל מכוני השיניים, לרבות צילומים, הרופאים והמרפאות שטיפלו בו בתחוםהשיניים, לאורך כל השנים, מצעירותו ועד היום. ככל שידרשו צוים לשם איסוף

9. לק.מ יתיצבו בעלי הדין וב"כ. הצעתי תינתן במהלך הדיון, אם לא תישלח בדואר לפני כן.

10. ימי פגרות בתי-המשפט יובאו במניין הימים.

המזכירות תואיל לשלוח את החלטתי למומחה ולב"כ הצדדים

ניתנה היום, כ"ז חשון תשע"ב, 24 נובמבר 2011, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נחום ששון
נתבע: מיכאל בידרמן
שופט :
עורכי דין: