ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שמעון בליטי נגד מי עכו בע"מ :

שמעון בליטי

נ ג ד

מי עכו בע"מ

בית דין אזורי לעבודה בחיפה

כב' הרשמת מירי שי-גרינברג

החלטה

1. זוהי בקשתו של מר שמעון בליטי ("המבקש") לפטרו מתשלום אגרת משפט בסך 3,660 ש"ח, לפי תקנה 12 לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות), תשס"ח-2008 ("תקנות האגרות").

2. ביום 03/10/11 הגיש המבקש כתב תביעה כנגד מי עכו בע"מ ("המשיבה") לתשלום כספים המגיעים לו לטענתו בגין עבודתו במשיבה וסיומה, לרבות פיצוי בגין הפרת חוזה ופיצוי ללא הוכחת נזק בגין ביטול חוזה עבודה.

3. בד בבד עם התביעה, הגיש המבקש בקשה לפטור מאגרה מטעמים של חוסר יכולת כלכלית. בהתאם להחלטת בית הדין מיום 04/10/11, נתבקש התובע והמציא תצהיר אליו צורפו אסמכתאות התומכות בטענה שאין ביכולתו לשלם את האגרה.

המבקש מפרט בין היתר, כי הוא ואשתו מוגבלים בבנק; אין להם רכוש או חסכונות; הם משלמים שכר דירה בסך 3,000 ש"ח מדי חודש; שלושת ילדיהם מתגוררים עמם. עוד נטען כי כלכלת המשפחה מתבססת על משכורתה של אשתו. כתמיכה לבקשתו צירף המבקש תצהיר, אליו צורפו תלוש שכר של אשתו לחודש 09/11; אישור המוסד לאומי, מיום 06/09/11, בדבר הגשת תביעה לדמי אבטלה; מסמך לשכת הוצאה לפועל בחיפה לפיו המבקש הוא חייב מוגבל באמצעים.

4. המשיבה מתנגדת לבקשה, וטוענת כי המבקש לא פירט בתצהירו את מקור הכנסתו והכנסות אשתו בששת החודשים שקדמו להגשת הבקשה; הטענה שלמבקש "ילד חריג" נטענה בעלמא; הטענה שהמבקש אינו יכול לפנות לקרובי משפחה נטענה באופן סתמי וכוללני; המבקש נמנע מלפרט האם נכון למועד הגשת הבקשה אושרה תביעתו לדמי אבטלה. לגישת המשיבה, יש לדחות את הבקשה למתן פטור מאגרה הן מהטעם שהמבקש לא הציג את מלוא הנתונים המעידים על יכולתו הכלכלית, והן מהטעם שהתביעה אינה מגלה עילה, שכן המבקש הועסק במשיבה תקופה קצרה של שישה חודשים ותביעתו מוגשת בסכום כולל של כ- 400,000 ש"ח.

5. התבקשה גם עמדת המדינה, אך זו לא נתבקלה.

6. המבקש מבסס את בבקשתו על הוראת תקנה 12(ב) לתקנות האגרות, הקובעת כי אם "הוגשה בקשה לפטור מתשלום אגרה וראה בית הדין שאין ביכולתו של המבקש לשלם את האגרה, ונראה לבית הדין שההליך מגלה עילה, רשאי בית הדין לפטור את המבקש מתשלום האגרה, כולה או חלקה...".

הבחינה הנדרשת הינה כפולה: ראשית, בדיקת יכולתו הכלכלית של מבקש הפטור; שנית, היותו של ההליך "מגלה עילה". שני התנאים מצטברים ועל מבקש הפטור הנטל להוכיחם. במסגרת שיקול הדעת יש לקחת בחשבון, בין היתר, את גובה האגרה לגביה מתבקש הפטור (בש"א 675/09 אברהם פלקסר - נשיץ ברנדס ושות', מיום 14.02.2010).

7. לאחר שקילת הטענות ההדדיות, מצאתי כי דין הבקשה להידחות.

ראשית, לא צורפו לבקשה תדפיסי חשבון הבנק של המבקש בששת החודשים שקדמו לבקשה, מהם ניתן היה ללמוד האם בחשבון הבנק שלו קיימות יתרות שתאפשרנה תשלום אגרת בית הדין. שנית, מן הראוי היה לצרף שישה תלושי שכר של אשת המבקש, כנדרש בהחלטת בית הדין מיום 04/10/11. בנוסף, יש ממש בטענת המשיבה, לפיה המבקש לא הבהיר בבקשתו האם אושרה תביעתו לדמי אבטלה, ולא ניתן ללמוד על יכולתו הכלכלית של המבקש מאישור על עצם הגשת התביעה.

לאור כל האמור לעיל, הגעתי למסקנה כי טענת המבקש לפיה אין ביכולתו לשלם את האגרה, לא פורטה ולו לכאורה, ודינה להידחות. משלא עלה בידי המבקש להוכיח חוסר יכולת כלכלית, אין מקום או צורך להידרש לתנאי השני בדבר היות ההליך "מגלה עילה".

9. בשים לב לכל אלה, לא מצאתי לפטור את המבקש מתשלום אגרת בית הדין. חרף זאת, מצאתי מקום לעשות שימוש בסמכות המסורה לי בתקנה 12(ב) לתקנות האגרות, ולאפשר למבקש לשלם את האגרה בשישה תשלומים שווים חודשיים ורצופים, כשהתשלום הראשון ישולם עד ליום 25/12/11.

10. משהוגש כתב הגנה מטעם הנתבעת, הצדדים מוזמנים לדיון מוקדם שיתקיים בפני ביום 26/03/12 בשעה 10:00.

על הצדדים להתייצב לדיון באופן אישי, יחד עם באי כוחם, ולהביא עימם את כל המסמכים הרלוונטיים שברשותם.

המזכירות תשלח לב"כ המבקש שישה שוברים לתשלום האגרה, כל אחד ע"ס 610 ש"ח, הראשון בהם לתשלום ביום 25/12/11, כמפורט לעיל.

ניתנה היום, כ"ז חשון תשע"ב, 24 נובמבר 2011, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שמעון בליטי
נתבע: מי עכו בע"מ
שופט :
עורכי דין: