ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חקו רוברט נגד שושנה ושלמה הראל :

בתי המשפט

1

בית משפט השלום ירושלים

א 006802/07

לפני: כב' השופט אברהם רובין

תאריך:05/10/2008

בעניין:

חקו רוברט

התובע

ע"י ב"כ עו"ד איתן קדמי

נ ג ד

1. שושנה הראל

2. שלמה הראל

הנתבעים

ע"י ב"כ עו"ד אלון דיסקין

החלטה

גילוי מסמכים ושאלונים:

1. אני מורה על גילוי מסמכים הדדי, כאשר כל צד יאפשר עיון במסמכים, בתיאום מראש עם הצד שכנגד.

2. אם נשלח שאלון, ישיב הצד השני בתצהיר לשאלון.

3. גילוי מסמכים הדדי, עיון בהם בתיאום מראש בין ב"כ הצדדים ותשובות לשאלונים, יושלמו בתוך 30 יום מהיום.

בקשות ביניים:

4. כדי ליעל את קדם המשפט ולאפשר לקיים דיון ענייני אני מוסיף ומורה, כי כל הבקשות שיש לדון בהן קודם לשמיעת הראיות, ובפרט אלה שעניינן הליכי גילוי מוקדם, תוגשנה בכתב לפחות 30 יום לפני מועד קדם המשפט שיקבע. כל מבקש אחראי לביצועה המיידי של מסירה אישית למשיב. עם חלוף 21 יום מיום מסירת הבקשה למשיב יגיש המבקש לבית המשפט הודעה בכתב, שאליה יצורף אישור המסירה למשיב, ובה יבקש מבית המשפט להכריע בבקשה או (לפי העניין) לקבוע אותה לדיון.


קדם משפט:

5. קדם המשפט יתקיים ביום 01/12/08 בשעה 09:10.

לקדם המשפט, יתיצבו בעלי-הדין עצמם. במקרה שבו בעל דין הוא תאגיד, יתייצב לקדם המשפט אדם מוסמך מטעם התאגיד אשר בקי בפרטי העניין ומוסמך להשיב עניינית להצעת פשרה. אי התייצבות בעל דין תחשב כאי התייצבות למשפט.

6. כל אחד מב"כ הצדדים יהיה מוכן בקדם המשפט, לאחר התיעצות מוקדמת עם מרשו, בין היתר:

א. לדיון בקביעת המוסכמות והפלוגתאות.

ב. לדיון בקביעת משך הזמן הדרוש לחקירה נגדית של כ"א מהעדים של הצד שכנגד.

ג. להשיב להצעת פשרה של בית המשפט, להצעה לדיון לפי סעיף 79א. או להצעה להכרעה בתביעה לאחר סיכומים, ללא חקירות נגדיות של העדים.

7. המזכירות תשלח העתק החלטה זו לב"כ הצדדים.

ניתנה היום ה' בתמוז, תשס"ח (8 ביולי 2008) בהעדר הצדדים.

אברהם רובין, שופט