ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עיריית ירושלים נגד עמותת מוסדות ויז'ניץ ואח' :

בתי המשפט

1

בית משפט השלום ירושלים

א 006471/07

לפני: כב' השופט אברהם רובין

תאריך:05/10/2008

בעניין:

עיריית ירושלים

התובעת

ע"י ב"כ עו"ד אילנית מיכאלי

נ ג ד

1. עמותת מוסדות ויז'ניץ אמרי חיים

ע"י ב"כ עו"ד שלמה ז. פרנקל

2. עמותת דרך חוכמה

ע"י ב"כ עו"ד ידידיה לוונטהל

הנתבעים

החלטה

1. לנוכח הודעת התובעת יגישו הצדדים את עדויות כל עדיהם בתצהירים.

2. אני קובע את התיק לקדם משפט נוסף ליום 03/12/08 בשעה 10:10.

3. אני מורה שהעדויות הראשיות של הצדדים ושל כל העדים מטעמם יוגשו בתצהירים. לתצהירים יצורפו העתקים צילומיים של כל מסמך שצד מבקש להגיש באמצעות המצהיר, לרבות חוות דעת, ויסומנו בראשי תיבות של שם המצהיר ובמספרים עוקבים.

4. הדברים שיובאו בתצהירים והמסמכים שיצורפו אליהם כאמור, יחשבו כקבילים על תנאי, עד למתן החלטתו של בית המשפט לאחר שמיעת ב"כ הצדדים במקרה של התנגדות להגשת מסמך כל שהוא.

5. אם צד זה או אחר לא יצליח להשיג תצהיר עדות ראשית מאחד העדים, הוא יהיה רשאי להגיש בקשה מנומקת לבית המשפט בה יפרט את שם העד, מענו, נושא עדותו והסיבה לכך שלא ניתן היה להגישה בתצהיר, כולל פירוט הנסיונות והפעולות שנעשו על ידו בקשר לכך. בבקשה זו תיכלל תגובת הצד שכנגד.

6. כל אחד מהמצהירים יתייצב לחקירה נגדית על תצהירו במועד שיקבע להוכחות, אלא אם כן הצד שכנגד יוותר על חקירתו.

7. במועד שיקבע לשמיעת ההוכחות יהיה רשאי כל צד לבקש להעיד את המצהירים עדות ראשית משלימה קצרה, בעיקר בתגובה לתצהירים של הצד שכנגד.

8. תצהירי העדות מטעם התובעת יוגשו עד ליום 15/09/08.

תצהירי העדות מטעם הנתבעים יוגשו עד ליום 03/11/08.

9. כל צד ימציא למשנהו במישרין, בתוך המועד שנקבע להגשת תצהיריו, עותק מכל תצהיר שהוגש על ידו, ויציין את עובדת ההמצאה על העותק שיוגש לתיק בית המשפט.

10. במועד הקד"מ הנ"ל תשמענה כל בקשות הביניים ותועלה כל טענה שתהיה, אם תהיה, ביחס לקבילות התצהירים וצרופותיהם.

ניתנה היום י"ז בתמוז, תשס"ח (20 ביולי 2008) בהעדר הצדדים.

אברהם רובין, שופט