ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שמואל סמימיאן נגד דוד בן עטר :

בתי המשפט

1

בית משפט השלום ירושלים

א 003068/07

לפני: כב' השופט אברהם רובין

תאריך:05/10/2008

בעניין:

שמואל סמימיאן

התובע

ע"י ב"כ עו"ד יעקב כהן

נ ג ד

דוד בן עטר

הנתבע

ע"י ב"כ עו"ד עזרא משה

החלטה

1. לאחר שהנתבע הודיע כי הוא אינו מסכים להצעת בית המשפט יגישו הצדדים את עדויותיהם בתצהירים.

2. אני קובע את התיק לקדם משפט נוסף ליום 01/12/08 בשעה 09:10.

3. אני מורה שהעדויות הראשיות של הצדדים ושל כל העדים מטעמם יוגשו בתצהירים. לתצהירים יצורפו העתקים צילומיים של כל מסמך שצד מבקש להגיש באמצעות המצהיר, לרבות חוות דעת, ויסומנו בראשי תיבות של שם המצהיר ובמספרים עוקבים.

4. הדברים שיובאו בתצהירים והמסמכים שיצורפו אליהם כאמור, יחשבו כקבילים על תנאי, עד למתן החלטתו של בית המשפט לאחר שמיעת ב"כ הצדדים במקרה של התנגדות להגשת מסמך כל שהוא.

5. אם צד זה או אחר לא יצליח להשיג תצהיר עדות ראשית מאחד העדים, הוא יהיה רשאי להגיש בקשה מנומקת לבית המשפט בה יפרט את שם העד, מענו, נושא עדותו והסיבה לכך שלא ניתן היה להגישה בתצהיר, כולל פירוט הנסיונות והפעולות שנעשו על ידו בקשר לכך. בבקשה זו תיכלל תגובת הצד שכנגד.

6. כל אחד מהמצהירים יתייצב לחקירה נגדית על תצהירו במועד שיקבע להוכחות, אלא אם כן הצד שכנגד יוותר על חקירתו.

7. במועד שיקבע לשמיעת ההוכחות יהיה רשאי כל צד לבקש להעיד את המצהירים עדות ראשית משלימה קצרה, בעיקר בתגובה לתצהירים של הצד שכנגד.

8. תצהירי העדות מטעם התובע יוגשו עד ליום 15/09/08.

תצהירי העדות מטעם הנתבע יוגשו עד ליום 03/11/08.

כל צד ימציא למשנהו במישרין, בתוך המועד שנקבע להגשת תצהיריו, עותק מכל תצהיר שהוגש על ידו, ויציין את עובדת ההמצאה על העותק שיוגש לתיק בית המשפט.

במועד הקד"מ הנ"ל תשמענה כל בקשות הביניים ותועלה כל טענה שתהיה, אם תהיה, ביחס לקבילות התצהירים וצרופותיהם.

ניתנה היום י"ז בתמוז, תשס"ח (20 ביולי 2008) בהעדר הצדדים.

אברהם רובין, שופט