ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד שמעון לוי :

בבית המשפט העליון

בש"פ 3329/09

בפני:

כבוד השופטת מ' נאור

המבקשת:

מדינת ישראל

נ ג ד

המשיבים:

1. שמעון לוי

2. שמעון והבה

3. אפרים כהן

בקשה להארכת מעצר מעבר לתשעה חודשים לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-מעצרים), התשנ"ו-1996

תאריך הישיבה: ‏‏ד' אייר, תשס"ט (28.4.2009)

בשם המבקשת: עו"ד ירין שגב

בשם המשיב 1: עו"ד יניב שגב

בשם המשיב 3: עו"ד בני נהרי, עו"ד ליאור אשכנזי

החלטה

בקשה (שישית) להארכת מעצרם של המשיבים ב-90 ימים, שיחלו ביום 1.5.2009 לגבי המשיבים 1 ו-3 וביום 23.5.2009 לגבי המשיב 2, לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-מעצרים), תשנ"ו-1996, או עד למתן פסק דין ב-תפ"ח 1066/07 בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, לפי המוקדם ביניהם. לאחר שהוגשה הבקשה, ניתנה הסכמתו של בא כוח המשיב 2 להארכת המעצר של מרשו. לכן אדון בעניינם של המשיבים 1 ו-3 בלבד.

כתב האישום

1. במהלך חודש ינואר 2007 קשרו המשיבים קשר יחד עם מאור כהן (להלן: מאור) שהיה במועד זה מנהל מחלקה בסופרמרקט "חצי חינם" בחולון (להלן: הסופרמרקט), לבצע שוד בסופרמרקט. מאור מסר למשיב 3 מידע פנימי רלבנטי והמשיבים הכינו תכנית פעולה. ביום 30.3.2007 סמוך לשעה 1:30, הגיעו המשיבים 1 ו-2 לסופרמרקט כשהם מצוידים באקדחים, קסדות ומסכות. המשיבים 1 ו-2 הסתערו על המאבטחים שעמדו בכניסה לסופרמרקט, הכו אותם והפילו אותם ארצה. המשיב 2 נטל מהמאבטח יורם דוויק את אקדחו וירה בו מטווח קצר, ירייה שהביאה למותו. המשיב 1 שעמד בסמוך למשיב 2 בעת הירי, רץ לאחר מכן אל עבר הקופה הראשית, בעוד המשיב 2 יורה באוויר בשני האקדחים שבידיו. עובד הסופרמרקט, מיכאל סופייב (להלן: סופייב) ניסה למנוע מן המשיב 1 לקחת כסף מהקופה והמשיב 1 נאבק בו וירה לעברו, אך סופייב הצליח לחמוק ולא נפגע. עובדים נוספים הצליחו להשתלט על המשיב 1, ואילו המשיב 2 נמלט מהמקום.

2. בגין מעשים אלו הוגש תחילה כתב אישום כנגד המשיבים 1 ו-3, וכאשר נעצר מאוחר יותר המשיב 2, הוגש כנגדו כתב אישום נפרד. בהמשך, אוחדו התיקים והוגש כתב אישום מתוקן. כתב האישום, שהוגש ביום 5.7.2007, מייחס למשיב 1 עבירה של רצח אגב ביצוע עבירה, לפי סעיף 300(א)(3) וסעיף 29(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: חוק העונשין); עבירה של ניסיון לרצח, לפי סעיף 305(1) לחוק העונשין; עבירה של קשירת קשר לפשע, לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין; עבירה של ניסיון שוד בנסיבות מחמירות, לפי סעיף 402(ב) וסעיף 25 לחוק העונשין; ועבירה של החזקה ונשיאת נשק בלא רשות, לפי סעיף 144, חלופות (א) ו-(ב), לחוק העונשין. למשיב 3 מיוחסת עבירה של רצח אגב ביצוע עבירה, לפי סעיף 300(א)(3), סעיף 29(ב) וסעיף 34א (א)(1) לחוק העונשין; עבירה של קשירת קשר לפשע, לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין; ועבירה של ניסיון שוד בנסיבות מחמירות, לפי סעיף 402(ב) וסעיף 25 לחוק העונשין.

הליכי המעצר

3. בד בבד עם הגשת כתבי האישום הראשוניים הוגשו בקשות למעצרם של המשיבים עד תום ההליכים נגדם. ביום 18.6.2007 התקיים דיון בבקשות. במועד זה ניתנה הסכמתו של בא כוח המשיב 1 למעצרו עד תום ההליכים ובית המשפט המחוזי (כב' השופט ע' מודריק) הורה על המעצר. באשר למשיבים 2 ו-3 התבקשה דחייה של הדיון לצורך הסדרת ייצוג ולימוד הראיות. ביום 15.7.2007 הסכים ב"כ המשיב 3 למעצר עד תום ההליכים וניתנה החלטה המורה על כך (מפי כבוד השופט ע' מודריק). באותו מועד טענו הצדדים לעניין מעצרו של המשיב 2 וביום 16.7.2007 ניתנה החלטת בית המשפט (כב' השופט ע' מודריק) המורה על מעצרו עד תום ההליכים, לאחר שנקבע כי ישנן ראיות חזקות לאשמתו וכי מתקיימת בעניינו עילת מעצר. בקשה של המשיב 3 לעיון חוזר בהחלטה על מעצרו, נדחתה על ידי בית המשפט המחוזי (כב' השופט ג' נויטל) ביום 25.10.2007, לאחר שבא כוח המשיב חזר בו בדיון הראשון מטענותיו בדבר העדר ראיות לכאורה והעדר עילת מעצר, ולאחר שתסקיר מעצר שהוגש בעניינו של המשיב 3 הצביע על רמת סיכון גבוהה למעורבות המשיב 3 בפלילים ולא בא בהמלצת שחרור.

4. משלא הסתיים משפטם של המשיבים בחלוף תשעת חודשי המעצר הראשונים, האריך בית משפט זה את מעצרם חמש פעמים נוספות, בכל פעם ב-90 ימים. הבקשה החמישית להארכת מעצרם של המשיבים הוגשה ביום 19.1.2009. בהחלטה שניתנה ביום 18.2.2009 קבעה כב' השופטת א' פרוקצ'יה כי יש מקום לאבחן בין המשיבים 1 ו-2, אשר לקחו חלק ממשי בביצוע העבירות, לבין המשיב 3 אשר לקח חלק עיקרי בתכנון, אך לא נכח במהלך הביצוע עצמו. באשר למשיבים 1 ו-2 הורתה השופטת פרוקצ'יה על הארכת מעצרם ב-90 ימים נוספים, תוך שקבעה כי מסוכנותם המופלגת של המשיבים מטה את הכף לטובת אינטרס ההגנה על הציבור, חרף התארכות המשפט. באשר למשיב 3, הורתה השופטת פרוקצ'יה על הגשת תסקיר מעצר עדכני. ביום 15.3.2009 ניתנה החלטה משלימה בעניינו של המשיב 3, בה נקבע כי אין מנוס גם מהארכת מעצרו של המשיב 3, נוכח עמדת שירות המבחן אשר אינו סומך על חלופת המעצר המוצעת וגם אינו פותח פתח לאפשרות בת סיכוי להתאמת חלופה אחרת העשויה לאיין או להפחית במידה ממשית את הסיכון והחששות הנלווים לשחרור המשיב 3 מן המעצר.

הבקשה הנוכחית להארכת המעצר

5. עתה עותרת המבקשת להארכת מעצרם של המשיבים ב-90 ימים נוספים. בפתח הבקשה מפרטת המבקשת את התנהלות משפטם של המשיבים עד כה. בקצרה ייאמר כי לאחר איחוד התיקים של המשיבים והמענה לכתב האישום, החל הדיון בעניינם ביום 15.11.2007. ביום 31.8.2008 הסתיימה פרשת התביעה שמהלכה התעכב עקב החלפת הייצוג של המשיב 1 והחלה פרשת ההגנה, במסגרתה נשמעו עד היום עדויותיהם של שלושת המשיבים וכן עדי ההגנה של המשיב 1 וחלק מעדי ההגנה של המשיב 2. במהלך תקופת המעצר האחרונה נמשכה פרשת ההגנה תוך עיכובים רבים שנבעו לטענת המבקשת מבקשות שונות של בא כוח המשיב 2 וכן מאי-התייצבות של חלק מעדי ההגנה במועדים שנקבעו לעדותם. ישיבה נוספת התקיימה ביום 6.4.2008 וישיבה שהייתה ביום 27.4.2008 נשמעו שני עדי הגנה נוספים. חוות דעת מטעם המשיב 2 אינה מוכנה עדיין. אף שקבוע מועד הוכחות ב-5.5.2009, ככל הנראה לא תסתיים פרשת ההגנה במועד זה. משיב 2 ביקש להגיש חוות דעת גם לעניין איכונים וגם חוות דעת זו לא תהיה מוכנה עד ליום 5.5.2009, כך שכנראה יידרש מועד הוכחות נוסף.

6. המבקשת טוענת כי המעשים המיוחסים למשיבים מעידים על מסוכנות גבוהה אשר לא ניתן לאיינה באמצעות חלופת מעצר. באשר למשיב 2 טוענת המבקשת כי הימלטותו מזירת האירוע ומעצרו המאוחר מקימים חשש להימלטות מן הדין ובאשר למשיבים כולם, טוענת המבקשת כי עולה חשש להימלטות מפני הדין, נוכח העונש החמור הצפוי להם במידה ויורשעו. המבקשת טוענת כי המשיבים הם האחראים להתמשכות משפטם, אך עם זאת היא מעריכה כי ייתכן שהמשפט יסתיים בתקופת הארכת המעצר המתבקשת עתה.

7. באי כוח המשיבים 1 ו-3 מתנגדים לבקשה ומסבירים כי לא בהם האשם בהתמשכות פרשת ההגנה וכי המשפט עתיד להתארך עוד ועוד. בא כוח המשיב 3 מבקש אפשרות להציע חלופת מעצר נוספת.

הכרעה

8. אכן נראה כי במידה מסויימת הנאשם 2, שהסכים להארכת מעצרו, הוא הגורם להתארכות הדיון. עם כל זאת נראה לכאורה כי המשפט נמצא בישורת האחרונה שלו וכוחם של הנימוקים שהועלו באחרונה בהחלטותיה של כב' השופטת פרוקצ'יה יפה גם היום. השופטת פרוקצ'יה לא ראתה מנוס מלהיעתר לבקשה שהייתה מונחת לפניה וזאת – לאחר קבלת התסקיר – גם בעניינו של משיב 3, כאשר לא נראה היה כי חלופה אחרת כלשהי יכולה לאיין את המסוכנות או להפחיתה בצורה משמעותית. נוכח השלב המתקדם בו נמצא המשפט, המסוכנות הרבה הנשקפת משני המשיבים והחלטתה של השופטת פרוקצ'יה מיום 15.3.2009 לגבי המשיב 3, אני מחליטה על הארכת מעצרם של המשיבים 1 ו-3 ב-90 ימים נוספים מיום 1.5.2009 או עד למתן פסק הדין ב-תפ"ח 1066/07 בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, לפי המוקדם בהם.

ניתנה היום, ד' אייר, תשס"ט (28.4.2009).


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: שמעון לוי
שופט :
עורכי דין: