ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אברהם טאוב (אבי) נגד בנק הפועלים בע"מ :

בפני:

כבוד הרשמת גאולה לוין

המבקשים:

1. אברהם טאוב (אבי)

2. אנ.די.סי יצרני תכשיטים בע"מ

3. חברת מרכז היהלומים הלאומי (ממש) בע"מ

4. עמותת ניידות חב"ד להפצת יהדות בארץ הקודש

נ ג ד

המשיבים:

1. בנק הפועלים בע"מ

2. עו"ד עופר שפירא

3. אחים חסיד חברה קבלנית לבניה בע"מ

בקשה להארכת מועד להגשת ערעור

החלטה

לפניי בקשה להארכת מועד להגשת ערעור.

1. הבקשה נסבה על החלטה של בית משפט מחוזי בתל אביב יפו (כב' השופטת ד' קרת-מאיר) בו התקבלה בקשה של המשיב 2 לאישור מכר של נכס מקרקעין והעברתו למשיבה 3, בכפוף לזכויות הדיירות המוגנת של מבקשת 4. פסק הדין ניתן ביום 23.2.2009 בהעדר הצדדים. הבקשה שלפני - שהוגשה ביום 23.3.2009 - היא להארכת המועד להגשת הערעור עד ל-30 יום לאחר שתינתן החלטה בבקשת המבקשת 4 )שהוגשה ביום 17.3.2009( לתיקון טעות בהחלטה של בית המשפט המחוזי, בהתאם לסעיף 81 לחוק בתי המשפט [נוסח נשולב], התשמ"ד-1984 (להלן :החוק). לחלופין, מתבקשת הארכת מועד להגשת הערעור 15 יום לאחר החלטה בבקשה שלפניי, תוך מתן אפשרות למבקשים לתקן את כתב הערעור במועד מאוחר יותר, באם תתקבל הבקשה לתיקון ההחלטה. בבקשה לתיקון טעות שהוגשה לבית המשפט המחוזי טוענת המבקשת 4 כי נפלה טעות בכך שבהחלטה התייחס בית המשפט בעקיפין לזכויותיה, על אף שקודם לכן הגביל עצמו שלא לדון בזכויותיה וקבע כי אלה יבחנו בהליך נפרד המתנהל בבית משפט השלום בירושלים. לטענתה, אי תיקון ההחלטה יגרום עיוות דין ומתן פסק דין המכריע בתביעת המבקשת 4, טרם השלמת בירור התביעה בבית משפט השלום בירושלים.

2. בבקשה שלפניי נטען כי הכרעה בבקשה לתיקון טעות הינה מהותית לנימוקי הערעור ולהיקפו. כן נטען כי טיעוני המבקשים נגד החלטת בית המשפט המחוזי קשורים זה בזה ואינם ניתנים לניתוק ועל כן בכוונת המבקשים להגיש את הערעור במאוחד. המשיבים 1-3 מתנגדים לבקשה. לטענתם, התנהלות המבקשים נגועה בחוסר תום לב, כשכל כוונתם היא להשהות, עד כמה שניתן, את ההליכים למימוש נכס המקרקעין תוך גרימת עינוי דין למשיבים. לטענתם, בקשת המבקשת 4 לתיקון טעות לוקה בחוסר תום לב ומהותה שינוי פסיקת בית המשפט המחוזי, תחת הכותרת "תיקון".

3. סעיף 81 לחוק, הדן בתיקון פסק דין, קובע דחייה של תחילת מרוץ המועדים להגשת ערעור. תכליתו של ההסדר בדבר דחיית מניין הימים הוא למנוע סרבול יתר וחוסר יעילות כתוצאה מהגשת ערעור בשלב מוקדם מדי. שכן, לא פעם תיקון פסק הדין עשוי לייתר את הערעור ולמצער מצריך עריכת תיקון בערעור שהוגש. תחולת הוראה זו מותנית בכך שאמנם תוקן פסק הדין באופן שתוכנו השתנה (סעיף 81(ג) לחוק). כאשר בקשה לתיקון פסק בדין נדחית, אין כל שינוי במועד בו החל מרוץ המועדים. שאלת מרוץ המועדים נגזרת, אפוא, מהתוצאה של הליך התיקון. הסדר זה נועד למנוע שימוש לרעה במכשיר של בקשה לתיקון פסק דין, כדרך להביא להארכה בלתי מוצדקת של המועדים להגשת ערעור (רע"א 2500/00 קריסטל נ' קריסטל (לא פורסם, 30.8.2000); בש"א 1031/06 עיריית תל אביב נ' מנחמי(1987) בע"מ (לא פורסם, 15.2.2006)).

4. יוצא, כי בעל דין הממתין להחלטה בבקשה לתיקון טעות לוקח על עצמו את הסיכון כי הוא עלול להחמיץ את המועד להגשת ערעור, היה ותדחה הבקשה. במצב דברים זה, פתוחות בפניו שתי אפשרויות: הגשת ערעור במועד ולחלופין בקשה להארכת מועד. במקרה דנן, נקטו המבקשים בדרך השנייה. אכן, הגשת בקשה להארכת מועד עשויה לחסוך הגשתו של הליך מיותר או את הצורך לשנותו. יחד עם זאת, הארכת מועד טעונה "טעם מיוחד" (תקנה 528 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984). השאלה האם הגשת בקשה לתיקון טעות לערכאה הדיונית עולה לכדי "טעם מיוחד" להארכת מועד, נבחנת על פי אמות המידה שגובשו לעניין "הליך תלוי ועומד" כטעם מיוחד. על פי אמות מידה אלה, בעת בחינת השאלה האם קיומו של "הליך תלוי ועומד" מקים טעם מיוחד למתן ארכה יוענק משקל לסוג ההליך התלוי ועומד, לשאלת הקשר שבינו לבין הערעור שיש להגישו, לסיכויי ההליך התלוי ועומד וכן במסגרת הזמן בה יוכרע (ראו: בש"א 9159/04 חקשורי נ' בובליל (לא פורסם; 20.10.2004)). אמות מידה אלה מקטינות את החשש כי היעתרות לבקשה תיתן יד להארכה בלתי מוצדקת, בניגוד לתכליתו של סעיף 81(ג) לחוק. הן משמשות מחסום בפני ניצול לרעה וחתירה תחת תכליתה של הוראת החוק.

5. במקרה שלפני, לאחר עיון בבקשה ובחומר שצורף לה וכן בתגובות המשיבים, לא שוכנעתי כי מתקיים אותו "טעם מיוחד" המצדיק הארכת מועד. דומה כי הטענות שהועלו בבקשה לתיקון טעות הן טענות ערעוריות באופיין, ולא טענות התחומות לתיקון "טעות" כמשמעותה בסעיף 81 לחוק. משכך, אין בידי לקבוע כי סיכויי ההליך התלוי ועומד בבית המשפט קמא טובים דיים. בנוסף, לא שוכנעתי כי קיימת זיקה מספקת בין בקשת המבקשת 4 לתיקון טעות לבין הטענות בערעור שבכוונת מבקשים 1-3 להגיש, וזאת בהיעדר כל הסבר בעניין זה מצד המבקשים. יחד עם זאת, מאחר שהבקשה הוגשה בתוך המועד להגשת הליך והמועד אף הוארך ארעית בהחלטתי מיום 25.3.2009, אני מאפשרת למבקשים להגיש ערעור תוך 7 ימים מעת המצאת החלטה זו. המבקשים ישלמו למשיבים 1-2 שכר טרחת עורך דין בסך 1,000 ₪. סכום זהה ישולם גם למשיב 3. ההחלטה תומצא לבעלי הדין ללא דיחוי באמצעות הפקסימיליה.

ניתנה היום, ד' באייר תשס"ט (28.4.2009).


מעורבים
תובע: אברהם טאוב (אבי)
נתבע: בנק הפועלים בע"מ
שופט :
עורכי דין: