ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין המכללה האקדמית גליל מערבי נגד סולי ש. וואנו, עו"ד :

בפני:

כבוד השופטת א' חיות

המבקשת:

המכללה האקדמית גליל מערבי

נ ג ד

המשיבים:

1. סולי ש. וואנו, עו"ד

2. הסוכנות היהודית לארץ ישראל

3. המועצה להשכלה גבוהה -הועדה לתכנון

ותקצוב

4. רשם העמותות

5. כונס הנכסים הרשמי

בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בחיפה בבש"א 9223/08, בש"א 15868/08 (פש"ר 350/07) שניתנה ביום 14.1.2009 על ידי כבוד הנשיאה ב' גילאור

בשם המבקשת: עו"ד רונן מטרי; עו"ד יוסי בן נפתלי

בשם המשיב 1: עו"ד סולי ש. וואנו

בשם המשיב 4: עו"ד רינה גולדברג

בשם המשיב 5: עו"ד רחל שני שרפסקי

החלטה

הבקשה שבכאן הועברה לטיפולי ביום 23.4.2009 ועניינה בהחלטת בית המשפט המחוזי בחיפה (כב' השופטת ב' גילאור, נשיאה – בש"א 9223/08, בש"א 15868/08 בתיק פש"ר 350/07) מיום 14.1.2009, בה הורה בית המשפט כי על המכללה האקדמית גליל מערבי, באחריות אקדמית של אוניברסיטת בר אילן (ע"ר) (להלן: המכללה האקדמית) לממן חלק מעלויות העמקת החקירה בנוגע לסיבות שגרמו למצבה של המכללה האזורית גליל מערבי (ע"ר) (להלן: המכללה שבפירוק). עוד נקבע כי חקירה זו תתבצע על ידי עו"ד סולי ש. וואנו, בתפקידו כמפרק המכללה (להלן: המפרק).

1. המכללה שבפירוק נקלעה לקשיים כלכליים ומשלא עמדה בתנאים הנדרשים להקפאת הליכים, מונה לה ביום 25.3.2007 מפרק זמני ולאחר זמן מה (ביום 13.1.2008), מונה לה מפרק קבוע. המכללה האקדמית והקבלן אבו עייש הם שני הנושים הגדולים ביותר של המכללה שבפירוק.

2. בשל חשד לכאורי לעירוב נכסים ולהפעלה משותפת של המכללות - האזורית והאקדמית - הגיש המפרק בקשה לבית משפט קמא להעמקת החקירה אודות התנהלות המכללות. בית המשפט נענה לבקשה ומינה את רו"ח ניצן וייסמן לצורך קיומה וכן לצורך בדיקת תביעות החוב של שני הנושים הגדולים של המכללה שבפירוק. עוד קבע בית המשפט כי מימון הבדיקה ייעשה בשלב זה על ידי שני נושים אלה, בחלקים שווים, מבלי שתהא לכך השפעה על תוצאות בדיקת תביעות החוב שלהם. בית המשפט הוסיף וציין בהחלטתו כי רשם העמותות לא התנגד בזמנו למתן צו הפירוק ולמינוי המפרק הקבוע כבקשת כונס הנכסים הרשמי ומשכך, תבוצע החקירה על ידי המפרק ולא על ידי רשם העמותות.

מכאן הבקשה שבפניי שהגישה המכללה האקדמית. לדעתה, לא ניתן לחייבה לשאת בעלויות קופת הפירוק בלא לקבל את הסכמתה. לטענתה, היא מימנה עד עתה הוצאות פירוק בסך העולה על 500,000 ₪ בדרך של מתן שירותים שונים למכללה שבפירוק בתקופה בה הגישה זו בקשה להקפאת הליכים וכן בתקופת הפירוק הזמני. המכללה האקדמית מוסיפה ומשיגה על הקביעה לפיה המפרק הוא שיבצע את החקירה ולא גורם חיצוני. לדעתה, גילה המפרק את דעתו בנוגע לתוצאות החקירה באופן הפוגע בזכויותיה הבסיסיות ומאחר שמדובר בחקירת מוסדות חינוך ציבוריים יש לגישתה חשיבות לכך שהחקירה תבוצע על ידי גוף ממשלתי בלתי תלוי, כמו רשם העמותות. המכללה האקדמית אף הגישה לבית משפט זה בקשה לעיכוב ביצוע ההחלטה לאחר שבית משפט קמא דחה בקשה דומה בהחלטתו מיום 22.2.2009, בקובעו כי מדובר בחיוב כספי שאין נימוק ראוי לעיכובו.

3. המפרק טוען בתגובה כי כבר ביום 6.10.2008 ניתנה לו סמכות על ידי בית המשפט לביצוע החקירה ולהעסקת רו"ח לבדיקת חשבונות המכללה שבפירוק. לטענתו, משלא השיגה על כך במועד, אין המכללה האקדמית רשאית לעתור עתה למתן רשות לערער על ההחלטה. אשר למקור החוקי לחיובה של המכללה האקדמית בהוצאות הבדיקה מפנה המפרק לתקנה 78 לתקנות פשיטת הרגל, התשמ"ה – 1985 (להלן: תקנות פשיטת הרגל) החלה לגישתו גם על פירוק עמותה לפי סעיף 54 לחוק העמותות, התש"ם – 1980 וטוען כי זו הפרקטיקה הנוהגת. כונס הנכסים הרשמי הודיע מצידו כי לא היה מעורב בהליך דלמטה וכי אין לו עניין בבקשה זו. רשם העמותות בתגובה שהגיש תומך בהחלטה להעמיק את החקירה וכן בקביעה כי הדבר יעשה על ידי המפרק, אך טוען כי אכן אין מקור בדין לחיוב נושים במימון הוצאות החקירה בלא שהסכימו לכך.

4. דין הבקשה להידחות וממילא נדחית גם הבקשה לעיכוב ביצוע. הטלת החקירה על המפרק נתונה לשיקול דעתו של בית המשפט של פירוק ובמקרה דנן נעשה הדבר על דעתו ובהסכמתו של רשם העמותות שתמך בכך בנסיבות העניין. קביעה זו אינה מצדיקה התערבות. אשר לקביעה כי על המכללה האקדמית לשאת בשלב זה בחלק מהוצאות החקירה, אינני משוכנעת כי תקנה 78 לתקנות פשיטת הרגל אליה הפנה המפרק, היא אכן המקור הנורמטיבי המתאים אך ככל שמדובר בתשלום על חשבון שהוטל בשלב זה על שני הנושים הגדולים על מנת לאפשר את העמקת החקירה, דומני כי הסמכות לכך נתונה לבית משפט של פירוק מכוח סמכותו הטבועה לניהול הליך הפירוק באופן הולם ויעיל. זאת בהתחשב בסכום שבו מדובר (כ – 6000 דולר ארה"ב) וכן בהתחשב בכך שעניין לנו בהעמקה חיונית ונחוצה של החקירה, אשר בסופו של יום עשויה להטיב עם כלל הנושים.

אשר על כן, הבקשה נדחית והמכללה תישא ללא דיחוי במחצית ההוצאות כהחלטת בית משפט קמא.

ניתנה היום, ד' אייר, תשס"ט (28.04.2009).


מעורבים
תובע: המכללה האקדמית גליל מערבי
נתבע:
שופט :
עורכי דין: