ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין המועצה הדתית עכו נגד אירה שמעילוב :

בפני:

כבוד הרשמת גאולה לוין

המבקשת:

המועצה הדתית עכו

נ ג ד

המשיבים:

1. אירה שמעילוב

2. חיים שמעילוב

3. אידה שמעילוב

בקשה להארכת מועד להפקדת ערבון

החלטה

לפני בקשה להארכת מועד להפקדת ערבון.

1. המבקשת הגישה בקשת רשות לערער ביום 23.3.2009. על פי הודעה על קביעת ערבון מיום 24.3.2009, היה על המבקשת להפקיד ערבון בסך 20,000 ₪ תוך 15 ימים מיום מסירת הודעה זו. ביום 19.4.2009 הגישה המבקשת בקשה להארכת מועד להפקדת ערבות בנקאית. בבקשה צוין כי בימים אלה, לא קיים ממונה בפועל במועצה הדתית, שתפקידו הוא לדאוג, בין היתר, לענייניה השוטפים והכספיים של המועצה. במצב דברים זה, המחאות או פקודות תשלום לחובת קופת המועצה ייחתמו בידי מזכיר המועצה באישור רואה חשבון חיצוני שמונה על ידי המנהל הכללי. קבלת אישור של רואה החשבון, שהינו גורם חיצוני למועצה, דורשת, כך נטען, עריכת בדיקות מקיפות יותר בטרם יינתן האישור המבוקש, דבר שלוקח לרוב זמן רב יותר מהרגיל. לטענת המבקשת, ההמתנה לקבלת אישורו של רואה החשבון עיכבה את העברת הערבון לבית המשפט במספר ימים. המשיבים מתנגדים לבקשה, הן בטענה כי הבקשה אינה כוללת "טעם מיוחד" להארכת מועד והן בטענה כי מדובר בהליך חסר סיכויי.

2. לאחר עיון בבקשה ובתגובה לה באתי לכלל מסקנה כי יש להאריך את המועד להפקדת ערבון. המועד להפקדת ערבון אינו מועד הקבוע בחיקוק ועל כן לא נדרש טעם מיוחד למתן אורכה להפקדתו (תקנה 528 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984). בקשה מסוג זה נבחנת בשים לב למכלול האינטרסים המעורבים, האינטרס של המבקש, של המשיב ושל הציבור בכללותו (ראו, בש"א 3780/98 רוזן נ' כפר הרי"ף כפר שיתופי להתיישבות חקלאית, פ"ד נב(3) 625). במאזן האינטרסים בין הצדדים, ניתן משקל נכבד לזכותו של המערער במיצוי זכות הערעור. לגבי המשיב, האינטרס הלגיטימי שלו הוא בעצם הפקדת הערבון לשם הבטחת זכותו להיפרע מן המערער, ככל שייפסקו הוצאות לטובתו. אינטרס נוסף של המשיב הוא שההליכים בעניין הערבון לא יתמשכו מעבר לסביר. אשר לאינטרס הציבורי, הרי שעיקרו במניעת שיבוש הליכים וקיומם של הליכים מיותרים.

3. שקילת מכלול האינטרסים המעורבים בנסיבות העניין מובילה למסקנה כי יש לאפשר למבקשת להפקיד ערבון ולברר את ההליך גופו. המבקשת סיפקה הסבר למחדלה להפקיד את הערבון במועד. המשיבים, מנגד, אינם מצביעים על אינטרס נגדי בר הגנה המצדיק את דחיית הבקשה. נוכח צירוף המחאה לתשלום הערבון לבקשה שלפניי, לא נפגע אינטרס המשיבים בכך שיובטחו הוצאותיהם בהליך, ככל שייפסקו. האיחור בהפקדה אינו גורע מן הבטוחה. נוכח האיחור הקצר, לא מצאתי גם פגיעה של ממש באינטרס המשיבים בסיומו של ההליך תוך פרק זמן סביר. במצב דברים זה, בשקלול כלל נסיבות העניין, יש להעדיף הכרעה בהליך לגופו של פני דחייתו בנימוק טכני של אי הפקדת ערבון. יש לזכור כי הסמכות לדחות הליך מטעם זה היא סמכות קיצונית, בה יעשה שימוש במשורה.

הערבון יקובל איפוא לרישום והטיפול בהליך יימשך כסדרו. אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ב' באייר תשס"ט (26.4.2009).


מעורבים
תובע: המועצה הדתית עכו
נתבע: אירה שמעילוב
שופט :
עורכי דין: