ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הניה קרצר נגד גליה מאור :

בפני:

כבוד השופטת מ' נאור

כבוד השופטת ע' ארבל

כבוד השופטת א' חיות

העותרת:

הניה קרצר

נ ג ד

המשיבים:

1. גליה מאור

2. איתן רף

3. יהודה אבני

4. אסנת רונן

עתירה למתן צו על תנאי

בשם העותרת: עו"ד נימר עבדאלג'ני

פסק דין

השופטת מ' נאור:

1. העותרת מבקשת מבית משפט זה "לפסוק הלכה מחייבת" בשאלה, האם אירוע שיחזור תיק משטרתי מקורי שאבד עוצר את מירוץ ההתיישנות לפי סעיף 9 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982. העותרת מבקשת הכרעה בשאלה זו "בין במקרה הפרטי דנן ובין בכלל". לטענתה היעדר הלכה בנושא תהיה "קשה ביותר" מבחינת העותרת "נוסף על אובדן הזדמנות לפסיקת הלכה מחייבת לכלל הציבור על החוגים המשפטיים שבו, לעתיד לבוא".

2. דין העתירה להידחות על הסף על שני סעדיה המבוקשים – הפרטי והכללי.

3. עניינה הפרטי של העותרת נדון והוכרע בשלוש ערכאות, כעולה מהחלטת כבוד השופט א' לוי ב-רע"פ 820/09 קרצר נ' מאור (מיום 29.1.2009) המפרט גם את השתלשלות ההליכים הקודמים בפרשה. בהחלטתו ציין כבוד השופט א' לוי כי בית משפט השלום קבע כי הקובלנה שהגישה העותרת נגד המשיבים התיישנה; ערעור שהגישה העותרת לבית המשפט המחוזי נדחה בקביעה כי לא התרחש אירוע שבכוחו לעצור, על פי דין, את מרוץ ההתיישנות. נמצא כי עניינה הפרטי של המבקשת הוכרע בהחלטות בית משפט השלום ובית המשפט המחוזי. כבוד השופט א' לוי, שדחה את בקשת רשות הערעור שהגישה העותרת, ציין במפורש כי "לא ספק ולא קצהו של ספק מתעורר, אפוא, בשאלת ההתיישנות, ובדין נדחתה השקפתה של המבקשת בערכאות הקודמות".

4. המבקשת מיאנה להשלים עם תוצאה זו בעניינה הפרטי, ובטרם הגישה את העתירה הנוכחית, הגישה שתי בקשות נוספות לבית משפט זה, ושתיהן נדחו: בקשה לעיון חוזר נדחתה בהחלטת כבוד השופט א' לוי ביום 12.3.2009; בקשה נוספת "למתן הנמקה לדחיית בקשה לעיון חוזר" נדחתה בהחלטת כבוד הנשיאה ביניש ביום 3.4.2009, בה נקבע כי "משניתנה החלטתו של השופט א' א' לוי בבקשה לעיון חוזר, סיים בית המשפט את מלאכתו". נמצא כי בעניינה הפרטי של העותרת סיים בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים, את מלאכתו.

5. בית משפט זה, בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, אינו יושב כערכאת ערעור על החלטותיו-שלו בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים (בג"ץ 11341/05 לוי נ' הסניגוריה הציבורית הארצית, פסקה 4 (לא פורסם, 15.6.2006)). העתירה מהווה נסיון ל"מקצה שיפורים" לטענות שנדחו במסגרת ההליך הפלילי. העותרת מבקשת, למעשה, לערער בדרך של הגשת עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק על ההחלטה בבקשת רשות הערעור הפלילי ולכך אין מקום (בג"ץ 8182/07 גנאים נ' מדינת ישראל, פסקה 3 (לא פורסם, 30.9.2007)). לפיכך יש לדחות על הסף את העתירה בכל הנוגע לסעד הפרטי.

6. אשר לבקשת העותרת כי תיקבע הלכה בשאלה שפורטה עבור "כלל הציבור", גם לכך אין מקום: "ככלל, אין מקום לדון בעתירה תיאורטית, אף בסוגיות חשובות, אם ניתן לברר סוגיות חשובות אלה בגדר הליכים קונקרטיים בבית המשפט" (בג"ץ 9279/04 חלפין נ' ראש ההוצאה לפועל, פסקה 4 (לא פורסם, 3.1.2005)). בית משפט זה אינו נוהג לדון בעתירות תיאורטיות שאינן מבוססות על מקרה קונקרטי ועניינה של העותרת לא נכנס בחריגים לכלל זה. אין מדובר בסוגייה החוזרת על עצמה שמטבעה לא תוכל, לעולם, להגיע להכרעה עקב לוחות זמנים קצרים (בג"ץ 7183/03 פלוני נ' משרד הרווחה, פסקה 4 (לא פורסם, 14.9.2003)). לפיכך יש לדחות על הסף את העתירה גם ביחס לסעד הכללי שנתבקש, שהוא סעד תיאורטי.

7. אשר על כן, העתירה נדחית על הסף. משלא נתבקשה תגובה, אין צו להוצאות.

ניתן היום, ‏‏כ"ח ניסן, תשס"ט (22.4.2009).


מעורבים
תובע: הניה קרצר
נתבע: גליה מאור
שופט :
עורכי דין: