ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מכבסת לבנון, אלישע סרצי נגד משרד הביטחון / החטיבה להרכשת שירותים / ועדת מכר :

בפני:

כבוד הרשמת גאולה לוין

המערערת:

מכבסת לבנון, אלישע סרצי

נ ג ד

המשיבים:

1. משרד הביטחון / החטיבה להרכשת שירותים / ועדת מכר

2. נכסי מוסקוביץ בע''מ

בקשה לפטור מעירבון

החלטה

לפניי בקשה לפטור מהפקדת ערבון, שנקבע לסך של 25,000 ₪.

1. הערעור נסב על החלטה של בית המשפט לעניינים מינהליים בתל-אביב-יפו (כב' השופט י' זפט, סגן נשיא) אשר מחק עתירה שהגישה המערערת בקשר למכרז שפרסם משיב 1 – משרד הביטחון – למתן שירותי כביסה לשקי שינה במרחב דרום. העתירה הוגשה בעקבות זכייתה של משיבה 2 במכרז ונמחקה לאחר שוועדת המכרזים ביטלה את זכייתה של משיבה 2, משמצאה כי טענת המערערת נגד הזכייה נכונה. במוחקו את העתירה קבע בית המשפט כי המשיבה 2 תשא בהוצאות המערערת (אגרה) אך נמנע מהטלת הוצאות מעבר לסכום האגרה. כנגד אי פסיקת הוצאות מופנה הערעור שבכותרת. בד בבד עם הגשתו התבקש פטור מהפקדת ערבון. המערערת ביקשה להסתפק בערבות צד ג', שהתחייב לפצות את המשיבים בגין כל נזק שייגרם להם באם יידחה הערעור. בבקשה נטען כי המערערת תתקשה להעמיד ערבון בגובה 25,000 ₪, מה גם שסכום זה מהווה מלוא הסעד המבוקש בבית המשפט. משיב 1 מתנגד לבקשה. משיבה 2 לא הגישה תגובה, חרף החלטתי מיום 12.3.2009.

2. בעל דין המבקש להמיר את הערבון בחלופה שאינה שוות ערך לו מבחינת נזילותה ובטיחותה, כגון התחייבות עצמית או ערבות צד ג', תוך חשיפת בעל הדין שכנגד לסיכון כי הוא יתקשה בגביית הוצאותיו, נדרש לעמוד בשני תנאים מצטברים: הוכחת העדר יכולת כלכלית להפקיד ערבון וקיומם של סיכויים טובים להליך. הבקשה שלפניי אינה עומדת באף אחד מן התנאים הנזכרים. הבקשה, שכלל אינה נתמכת בתצהיר, אינה מפרטת דבר לגבי המשאבים הכלכליים של המערערת ושל מנהלה. אין בה דבר לגבי ההכנסות והנכסים שעומדים לרשות המערערת ולא צורף תיעוד כלשהו התומך בטענה כי המערערת תתקשה להעמיד ערבון בסך 25,000 ₪. לכך יש להוסיף, כי על פני הדברים נראה כי סיכויי ההליך אינם טובים, נוכח ההלכה המושרשת לפיה ערכאת ערעור אינה נוהגת להתערב בפסיקת הוצאות בערכאה הדיונית. יחד עם זאת, בשים לב להיקפו הצר יחסית של הערעור, לשווי ההליך המוגבל לפסיקת הוצאות בלבד, ולכך שבאין תגובה מצד משיבה 2, הערבון מיועד להבטיח את הוצאותיו של משיב 1 בלבד, יופחת סכום הערבון לסך של 5,000 ₪. הערבון יופקד תוך 14 ימים מעת המצאת החלטה זו, ולא – יידחה הערעור ללא הודעה נוספת.

ניתנה היום, כ"ט בניסן תשס"ט (23.4.2009).