ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פלונית נגד פלוני :

בפני:

כבוד הנשיאה ד' ביניש

המבקשת:

פלונית

נ ג ד

המשיבים:

1. פלוני

2. פלוני

3. פלוני

4. פלוני

5. פלוני

בקשה לאיחוד דיון

בשם המבקשת: עו"ד שלומי הדר

בשם המשיב 1: עו"ד שי אליאס

החלטה

לפניי בקשה לפי תקנה 7 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, לאיחוד הדיון בשתי תביעות לשון הרע. התביעה האחת שאיחוד הדיון בה מבוקש הוגשה על ידי המבקשת נגד המשיבים 1 ו-2 לבית משפט השלום בפתח-תקווה. תביעה זו נוגעת לדברים שעל-פי הנטען נאמרו למבקשת על ידי המשיבים 1 ו-2 למבקשת לאחר משחק כדורגל בין שתי קבוצות כדורגל לילדים, שהמבקשת והמשיבים 1 ו-2 הם בעלי תפקידים בהן. התביעה האחרת שאיחוד הדיון בה מבוקש הוגשה על ידי המשיב 1 נגד המבקשת והמשיבים 5-3 לבית משפט השלום בתל-אביב. עניינה של תביעה זו הוא בדברים שצוטטו מפי המבקשת ופורסמו באתר האינטרנט המופעל על ידי המשיבה 4 בנוגע להתנהגותו ולדבריו של המשיב 1 לאחר אותו משחק כדורגל.

לטענת המבקשת, על אף שהפרסומים שעליהם מבוססות התביעות הם שונים, הרי יש חפיפה עובדתית בין האירועים נשוא התביעות, כך שהכרעה עובדתית באחת התביעות תשליך על התביעה האחרת. עוד מציינת המבקשת, כי שתי התביעות מצויות בשלבים דיוניים ראשוניים והישיבות הראשונות בהן קבועות לחודש דצמבר הקרוב. המשיבים 5-3 הודיעו על הסכמתם לאיחוד הדיון בתביעות, אולם המשיב 1 מתנגד לכך. המשיב 1 מציין כי כל אחת מהתביעות נוגעת לפרסום שונה, ואף אין זהות בין בעלי הדין בכל אחת מהן. המשיב 1 מוסיף וטוען כי מאחר שתוכן הפרסום בכל תביעה הינו שונה, הרי כל אחת מהתביעות מעוררת שאלות עובדתיות ומשפטיות שונות. לפיכך, טוען המשיב 1 כי המבקשת לא הצביעה על שום תרחיש, שבו עלולות להתקבל הכרעות שיפוטיות בשתי התביעות. עוד יצוין, כי המשיב 1 טוען כי יש להסיר את הצו לאיסור פרסום שהוטל על ההליך דנן לבקשת המבקשת, בהתאם להחלטתי מיום 18.9.2011.

דין הבקשה לאיחוד דיון להתקבל. נוכח העובדה ששתי התביעות נוגעות לאותה פרשה עובדתית ויסודן במריבה שפרצה, כפי הנראה, בין המבקשת לבין המשיבים 1 ו-2 והביאה לפרסומים נשוא התביעות, הרי מטבע הדברים מתעוררות בשתי התביעות שאלות עובדתיות משותפות. הכרעה עובדתית בשאלות אלה (כגון מה הייתה השתלשלות העניינים במריבה בין המבקשת למשיבים 1 ו-2) תחייב, כך ניתן להניח, את העדתם של אותם עדים; ולפיכך, נראה כי איחוד הדיון בשתי התביעות יביא לייעול ההליכים ולחסכון בזמן שיפוטי ובזמנם של הצדדים וימנע הכרעות שיפוטיות סותרות. עוד יצוין, כי איני רואה הצדקה להמשך הטלת איסור פרסום על קיום ההליך דנן, ולפיכך מבוטל צו איסור הפרסום שניתן על ידי ביום 18.9.2011. למען הסר ספק, יובהר כי אין בהחלטתי זו כדי להשפיע על שאלת איסור הפרסום על המידע הנוגע להליך המאוחד עצמו ולגופם של הדברים בבית משפט השלום בפתח-תקווה.

אשר על כן, אני מורה בזאת מכוח הסמכות הנתונה לי לפי תקנה 7 לתקנות סדר הדין האזרחי על העברת מקום הדיון בת.א. 46639-05-11 (שלום – תל-אביב) לבית משפט השלום בפתח-תקווה ועל איחוד הדיון שם עם הדיון בת.א 30828-05-11 (שלום – פתח-תקווה).

ניתנה היום, ט"ז בחשוון התשע"ב (13.11.2011).


מעורבים
תובע: פלונית
נתבע: פלוני
שופט :
עורכי דין: