ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נסים עכריה נגד מדינת ישראל :

בפני:

כבוד המשנה לנשיאה א' ריבלין

העוררים:

1. נסים עכריה

2. עדל חלו

נ ג ד

המשיבה:

מדינת ישראל

ערר על החלטת בית-המשפט המחוזי בחיפה מיום 9.10.11 במ"ת 39023-08-11 שניתנה על-ידי כבוד השופט ר' שפירא

תאריך הישיבה: כ"ז בתשרי התשע"ב (25.11.2011)

בשם העוררים: עו"ד אבראהים כנאענה

בשם המשיבה: עו"ד איילת קדוש

החלטה

1. זהו ערר על החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה (כבוד השופט ר' שפירא) אשר קיבל את בקשת המשיבה לעצור את העוררים עד תום ההליכים המשפטיים נגדם.

2. ביום 24.8.2011 הוגש כתב אישום כנגד העוררים המכיל שלושה אישומים. על פי האישום הראשון, העוררים הציתו במזיד רכב של תושב סח'נין אשר חנה מחוץ לביתו. על פי האישום השלישי בעת ששהו העוררים במעצר בחשד למעורבות באירועי האישום הראשון, הם קשרו קשר לזרוק ארבעה רימונים לעבר ביתו של אדם אשר זהותו אינה ידועה למשיבה. על פי כתב האישום, העוררים התכוונו לזרוק את הרימונים לאחר שישתחררו ממעצרם. האישום השני מאשים את העורר 1 (להלן: נסים) בלבד באחזקת אקדח בכספת בחדר השינה בביתו, ללא היתר כדין, וכן מחסנית ובה ארבעה כדורים.

3. בד בבד עם הגשת כתב האישום, ביקשה המשיבה לעצור את שני העוררים עד תום ההליכים המשפטיים נגדם. בית המשפט המחוזי בחיפה (כבוד השופטת צ' קינן) קבע כי ישנן ראיות לכאורה באישומים הראשון והשני, אך לא בשלישי. עוד קבע בית המשפט המחוזי, כי עבירת ההצתה טומנת בחובה חזקת מסוכנות, ועל כן יש להחזיקם במעצר אלא אם ימצא כי ניתן להפיג את מסוכנותם על ידי חלופת מעצר. לפיכך, הורה בית המשפט המחוזי לשירות המבחן להכין תסקיר מעצר בעניינם של שני המשיבים.

4. כחודש לאחר החלטת השופטת קינן, החליט בית המשפט המחוזי בחיפה (כבוד השופט ר' שפירא) לעצור את שני העוררים עד תום ההליכים המשפטיים נגדם. באותה עת, השלים שירות המבחן את כתיבת תסקיר המעצר בנוגע לנסים בלבד. תסקיר המעצר בעניינו של נסים קבע כי לא ניתן לשלול את האפשרות להתנהגות בלתי נורמטיבית בעתיד. יחד עם זאת, בתסקיר מובעת הערכה חיובית לחלופת המעצר המוצעת ולאפקטיביות של הפיקוח המוצע ועל כן התסקיר ממליץ לשחרר את נסים למעצר בית. מכיוון שלא הוגש תסקיר מעצר בעניינו של עדל, בחן בית המשפט המחוזי בעצמו את המפקחים המוצעים על ידיו – הוריו. בסופו של דבר, כאמור, בית המשפט הכריע כי אין לשחרר את העוררים לחלופת מעצר, וזאת בגלל מסוכנותם. לדעת השופט שפירא, מעשי העבירה האלימים שלוו בתכנון מקדים ונעשו לבקשתו של אדם אחר מורים על אנטי-חברתיות העוררים ועל כך שהם לא יהססו לבצע עבירות נוספות אם ימצא מי שיהיה מוכן לשלם להם בעבור ביצוען. לפיכך, קבע השופט שפירא שהן המפקחים שהופיעו בפניו ומוצעים כמפקחים על עדל הן המפקחים שזכו להערכתו החיובית של שירות המבחן, אינם מסוגלים להפיג את מסוכנות העוררים ועל כן יש לשלוח את העוררים למעצר עד תום ההליכים המשפטיים נגדם.

5. השופט שפירא אף ראה לנכון לנמק את היחס בין החלטתו ובין החלטת השופטת קינן. השופט שפירא הדגיש כי הוא אינו יושב כערכאת ערר על החלטת השופטת קינן והוא אינו סוטה מההחלטה שקיבלה. לטענתו, תסקיר המעצר, אשר קבע כי נסים עשוי להיות מסוכן בעתיד, לא היה קיים בידי השופטת קינן, אך הוא מצוי בפניו. לפיכך, על אף שהתסקיר התרשם כי ניתן להפיג את מסוכנותו של נסים על ידי חלופת מעצר, בית המשפט רשאי לדחות מסקנה זו.

6. העוררים טוענים בפנינו כי השופט שפירא חרג מהחלטת השופטת קינן ונהג כמנהג ערכאת ערעור בבוחנו את החלטתה. לטענת העוררים, השופטת קינן קבעה כי יש לשקול חלופת מעצר בעניין שני העוררים ואילו השופט שפירא מיהר לקבוע כי חלופה שכזו אינה ראויה, מבלי שנכתב תסקיר המעצר בעניינו של עדל ועל אף המלצת שירות המבחן להעביר את נסים למעצר בית. עוד מציינים העוררים כי אילו שירות המבחן המליץ על שחרורו של נסים למעצר בית, בעוד נסים מואשם באישום נוסף בו לא מואשם עדל, סביר להניח שהמלצה דומה הייתה מוגשת גם ביחס לעדל, אילו היה נכתב תסקיר בעניינו. עוד טוענים העוררים כי בית המשפט המחוזי ייחס להם מסוכנות אך ורק בגין העבירות המיוחסות להם בכתב האישום, מבלי להתחשב בנתונים נוספים. לטענתם, בית המשפט התעלם מכך שעברם הפלילי נקי לחלוטין, וכי מדובר בבחורים צעירים. לבסוף, טוענים העוררים כי נפלה סתירה פנימית בדעת בית המשפט המחוזי. בסוף החלטת בית המשפט המחוזי נקבע כי לאחר שיעידו עדי התביעה 1-3 ניתן יהיה לשקול שוב את שחרור העוררים לחלופת מעצר. אם כן, טוענים העוררים, כיצד קביעה זו משתלבת עם קביעת בית המשפט בדבר מסוכנות העוררים? לטענתם, יש להעבירם לחלופת מעצר כבר כעת ולא להמתין עד לתחילת המשפט והעדת העדים.

7. המשיבה חולקת על טענת העוררים לפיה התסקיר שהוגש בעניינו של נסים הוא תסקיר חיובי, שכן יש להדגיש כי שירות המבחן קבע כי נסים מסוכן. נוכח זאת, אין כל הצדקה להתערב בהכרעת השופט שפירא לפיה חלופת המעצר בעניינו אינה מספקת. כמו כן, המשיבה מציינת כי השופט שפירא חקר את המפקחים המוצעים כמפקחיו של עדל, והגיע למסקנה מנומקת לפיה הם אינה מפקחים מתאימים. אם כן, טוענת המשיבה, לנוכח מסוכנותם של העוררים, כפי שבאה לידי ביטוי בעבירות שיוחסו להם בכתב האישום, ולאחר שבחר בזהירות את האפשרות לחלופת מעצר, החליט השופט שפירא כי אין להסתפק בחלופת מעצר. אשר על כן, לא נפל פגם בשיקול דעתו ולטענת המשיבה יש לדחות את הערר.

לא מצאתי עילה להתערב בהחלטת בית המשפט המחוזי. בית המשפט הביא בחשבון החלטתו את השיקולים הרלבנטיים כולם. העבירות המיוחסות לעוררים חמורות ונמצאו להן ראיות לכאורה וקמה בשלן חזקת מסוכנות. בית המשפט בחן את תסקיר שירות המבחן לגופו ואת החלופות המוצעות והחליט כי – בשלב זה – אין להמיר את המעצר בחלופה אחרת. בהחלטה זו לא מצאתי כאמור עילה להתערב.

הערר נדחה.

ניתנה היום, ט"ז בחשוון התשע"ב (13.11.2011).


מעורבים
תובע: נסים עכריה
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: