ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנימין עיני נגד לוקי בנייה ופיתוח בע"מ :

בפני:

כבוד השופט נ' הנדל

המבקשים:

1. בנימין עיני

2. יצחק כפרי

3. נכסי נגד בע"מ

4. בינג יזמות בע"מ

נ ג ד

המשיבה:

לוקי בנייה ופיתוח בע"מ

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום 2.6.11 בע"ר 13983-05-11 שניתן על ידי כבוד השופטת ע' צ'רניאק

בשם המבקשים:

עו"ד עופר מוטולה, עו"ד עמיר מור,

נשיץ, ברנדס ושות'

החלטה

1. מונחת לפניי בקשה למתן רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי (ע"ר 13983-05-11, כבוד השופטת ע' צ'רניאק) לפיו נדחה ערעורם של המבקשים על החלטת הרשם מיום 10.4.11 (כבוד הרשם ח' ברנר, ת"א 1162-05) במסגרתה נקבע שיש להתיר למשיבה להגדיל את סכום התביעה בכפוף לחיובה בתשלום הוצאות בסך 50,000 ₪.

המשיבה הגישה בקשה להתיר לה להגדיל את סכום התביעה מסך של 5 מליון ₪ לסך של 12 מליון ₪. בסופו של ההליך החליט הרשם להיעתר לבקשה, אך חייב את המשיבה בתשלום הוצאות בסך 20,000 ₪, בציינו שאין הצדקה לאיחור בהגשת הבקשה לנוכח העובדה שהתיק מצוי בין פרשת התביעה לפרשת ההגנה. בית המשפט המחוזי שדן בערעור המבקשים על החלטת הרשם קבע שהחלטת הרשם מוצדקת וכי קיים טעם המצדיק את האיחור בהגשת הבקשה. יחד עם זאת, בית המשפט המחוזי החליט להגדיל את סכום ההוצאות ולחייב את המשיבה בהוצאות בסך 50,000 ₪.

2. לטענת המבקשים טעה בית המשפט המחוזי בפרשנות תקנה 149(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 לפיו בשלב הדיוני בו מצוי התיק נדרש טעם מיוחד על מנת לאפשר תיקון כתב התביעה. תחת זאת הסתפק בית המשפט המחוזי בטעם מספק. לטענתם, המשיבה העמידה את סכום התביעה בסך של 5 מליון ₪ משיקולי אגרה. בעוד ההלכה היא שתובע שהחליט להעמיד את תביעתו על סכום מסוים משיקולי אגרה אינו יכול מטעם זה בלבד לבקש לתקן את כתב התביעה, לבטח כאשר מדובר בשלב של שמיעת עדויות הצדדים - בין עדויות התביעה לבין עדויות הגנה. לשיטת המבקשת קיימת חשיבות ציבורית ומשפטית בהתערבותו של בית משפט זה הואיל ומדובר בפסק דין שגוי המעודד התנהגות דיונית לא הוגנת המונחית על ידי טקטיקה הפוגעת בבעלי דין. כן הדגישו המבקשים שספק אם מדובר בדיון בגלגול שלישי, זאת הואיל והרשם ושופט מחוזי שדן בעניין שייכים לאותה ערכאה.

3. בקשת רשות ערעור כשמה כן היא. אין היא מהווה ערעור בזכות. על המבקש להראות כי קיימת עילה משפטית המצדיקה מתן רשות ערעור, מקום שהדין אינו מחייב זאת. המשוכה גבוהה יותר עת עסקינן בגלגול שלישי. הלכה היא כי רשות ערעור בגלגול שלישי תינתן במקרים המעוררים סוגיה משפטית בעלת חשיבות כללית או ציבורית, החורגת מעניינם הפרטני של הצדדים (ר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123). האמור יפה במיוחד עת עסקינן בהחלטה דיונית (ראו רע"א 1264/08 סלאמה מונדר ואח' נ' הראל חברה לביטוח בע"מ (27.4.08) ורע"א 795/07 ברן רביב טל טלקום בע"מ נ' אינטרמיל בע"מ (1.4.07)), שכן ההלכה היא שערכאת הערעור תימנע מלהתערב באופן ניהול הדיון ובסוגיות דיוניות באופיין זולת במקרים חריגים, כך במיוחד כאשר מדובר ברשות ערעור ב"גלגול שלישי" (רע"א 6933/09 גיאו בר הנדסה אזרחית בע''מ נ' נתיבי איילון (8.9.09) ורע"א 7214/00 מורשת בנימין למסחר נ' עו"ד בר חן (25.3.01)).

בראייה זו, לא מצאתי בבקשה נימוק משפטי המצדיק דיון בגלגול שלישי. בית המשפט המחוזי החליט להיעתר לבקשה להגדלת סכום התביעה. זוהי החלטה פרוצדוראלית הנוגעת לאופן ניהול הדיון ושאינה מצדיקה מתן רשות ערעור בשלב זה. אין בדברי בית המשפט המחוזי כל קביעה עקרונית באשר לאופן בו יש לפרש את התקנות הרלוונטיות בכגון דא והחלטה מיישמת את הוראות הדין על נסיבות המקרה הקונקרטי. כידוע, שאלת יישומה של הלכה במקרה קונקרטי אינה מעמידה עילה לעריכת דיון בערכאה שלישית (רע"א 7633/06 גולדקס מתכות בע"מ נ' הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ (24.12.06)). בית המשפט המחוזי נימק את מסקנתו תוך שהפנה להליכי הגישור שהתנהלו בין הצדדים. המבקשים ציינו שהמועד בו התנהל הגישור אינו מצדיק את האיחור בהגשת הבקשה. אולם בית המשפט המחוזי לא הסתפק בכך וציין שהמבקשים לא הצביעו על עוול מהותי שנגרם להם או שייגרם להם כתוצאה מהתיקון ושלא ניתן לפצותו בהוצאות הולמות. כן הודגש שהתיקון המבוקש אינו אמור להביא לשינוי מהותי במהות הראיות או דרך הצגתן. בית המשפט המחוזי אף לא התעלם מטענות המבקשים ונתן להם מענה בפסיקת הוצאות בסך 50,000 ₪. אין באמור כדי להכריע באשר לשאלה מהו האיזון הנכון במקרה דנא, פרט לכך שהמבקשים לא עמדו בנטל המוטל עליהם ולא הוכיחו שהבקשה מצדיקה מתן רשות ערעור בשלב זה.

4. הבקשה נדחית. משלא נתבקשה תשובה אין צו להוצאות.

ניתנה היום, י"ט בחשוון תשע"ב (16.11.11).


מעורבים
תובע: בנימין עיני
נתבע: לוקי בנייה ופיתוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: