ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ישראל סגל נגד שמעון אורי, עו"ד :

בפני:

כבוד השופט ס' ג'ובראן

המבקש:

ישראל סגל

נ ג ד

המשיב:

שמעון אורי, עו"ד

בקשה לעיכוב ביצוע החלטתו של בית המשפט המחוזי בירושלים מיום 6.9.11 בפש"ר 859/03 שניתנה על ידי כבוד השופט ד' מינץ

בשם המבקש:

בעצמו

בשם המשיב:

בעצמו

החלטה

לפניי בקשה לעיכוב ביצוע החלטתו של בית המשפט המחוזי בירושלים בתיק פש"ר 859/03 (כבוד השופט ד' מינץ), מיום 6.9.2011, שבמסגרתה הוצאה פקודת מאסר נגד המבקש לתקופה של 40 יום.

כפי שעולה מתגובת המשיב, הוא הנאמן על נכסי המבקש, המבקש הוכרז כפושט רגל כבר בשנת 2005. בצו המכריז עליו כפושט רגל נצטווה המבקש לשלם לכונס הרשמי סכום חודשי של 1,000 ש"ח, וכן להגיש לכונס הרשמי דו"ח על הכנסותיו והוצאותיו. כפי שעולה מפרוטוקול הדיון שהתקיים ביום 16.2.2011 בתיק פשיטת הרגל המתנהל בפני בית המשפט המחוזי, עד לאותו מועד שילם המבקש סכום של 6,000 ש"ח בלבד וכן לא הגיש דוחות כנדרש. באותו היום אפשר בית המשפט למבקש לשלם את חוב הפיגורים שנוצר בתיק הכינוס תוך שלושה חודשים וכן הורה לו להמשיך לשלם את התשלומים החודשיים כסדרם ולהגיש דוחות כפי שנקבע בצו הכינוס. בית המשפט קבע מפורשות כי במידה ולא יעמוד המבקש בתנאי צו הכינוס, ייתכן ותוצא נגדו פקודת מאסר. משלא עמד המבקש בהוראות אלה של בית המשפט, הגיש המשיב, ביום 4.8.2011 בקשה למתן צו מאסר.

כאמור, ביום 6.9.2011 הורה בית המשפט המחוזי על מאסרו של המבקש למשך 40 יום. בית המשפט עיין בתגובת המבקש לבקשה למתן צו מאסר אך קבע כי היא מתעלמת מהחלטתו מיום 16.2.2011. עוד קבע בית המשפט, כי למבקש ניתנה אפשרות לסלק את סכום הפיגורים אך הוא לא עשה כן. לבסוף, קבע בית המשפט כי המבקש יוכל להשתחרר מהמאסר אם יפקיד סכום של 40,000 ש"ח.

על החלטתו של בית המשפט המחוזי הגיש המבקש בקשת רשות ערעור לבית משפט זה, שבמסגרתה הבקשה לעיכוב ביצוע המונחת לפניי. לשם השלמת התמונה אציין כי ביום 14.9.2011, בעקבות בקשה לעיכוב ביצוע שהגיש המבקש לבית המשפט המחוזי, קבע בית המשפט כי ביצוע ההחלטה בדבר פקודת המאסר יעוכב בכפוף להפקדה של 10,000 ש"ח.

בבקשה לעיכוב ביצוע שבפניי טוען המבקש, כי סיכויי ההליך שהגיש גבוהים שכן אין הצדקה, לטענתו, לכך שייאסר אך בשל מצבו הכלכלי הקשה. עוד טוען המבקש, כי נסיבותיו האישיות, וביניהן העובדה שהוא מחזיק בחזקה משותפת על חמש בנותיו הקטינות, מצדיקות את קבלת הבקשה. עוד טוען המבקש, כי הוא אינו מסוגל להפקיד בקופת בית המשפט סכום של 10,000 ש"ח ולכן, באופן מעשי, נדחתה הבקשה לעיכוב ביצוע שהגיש לבית המשפט המחוזי.

מנגד, טוען המשיב כי דין הבקשה להידחות. ראשית, טוען המשיב כי המבקש לא צירף את הכונס הרשמי כצד להליכים, על אף שהיה צד להליך שהתנהל בפני בית המשפט המחוזי. עוד טוען המשיב, כי אף לגופם של דברים יש לדחות את הבקשה שכן מאז שהחל הליך פשיטת הרגל המבקש מפר את צווי בית המשפט, אינו משלם את התשלומים שהוטלו עליו, ואינו מגיש דו"חות על הכנסותיו והוצאותיו.

לאחר שעיינתי בבקשה לעיכוב ביצוע, בתגובת המשיב, בבקשת רשות הערעור וכן בהחלטתו של בית המשפט המחוזי, נחה דעתי כי דין הבקשה להידחות.

כידוע, ככלל, הגשת ערעור לא תעכב את ביצוע פסק הדין שעליו מערערים, והדבר ייעשה רק במקרים חריגים. נטל השכנוע, כי קיים נימוק אשר יצדיק היעתרות לבקשה, מוטל על המבקש (ראו ע"א 2965/96 עטיה נ' עיריית תל-אביב-יפו, פ"ד נ(1) 668, 672 (1996); ע"א 6626/96 בש"א 8240/96 חנני נ' פקיד השומה, פ"ד נ(5) 403 (1997)). בנסיבות העניין לא ניתן לומר כי המבקש עמד בנטל זה ולא שוכנעתי כי סיכוייו של ההליך שהגיש מצדיקים את עיכוב ביצוע החלטתו של בית המשפט המחוזי. אוסיף, כי כאמור, בית המשפט המחוזי אישר את עיכוב ביצוע החלטתו בכפוף להפקדה של 10,000 ש"ח. החלטה זו מאזנת כראוי בין השיקולים השונים ולא מצאתי מקום לסטות ממנה או להפחית את הסכום שנקבע בה. זאת, בין היתר כיוון שבבקשה המונחת לפני אין ביסוס מספק לטעתנו של המבקש שלפיה אין באפשרותו להפקיד סכום זה בקופת בית המשפט.

אשר על כן, הבקשה נדחית. בנסיבות העניין לא ייפסקו הוצאות.

ניתנה היום, י"ט בחשון התשע"ב (16.11.2011).


מעורבים
תובע: ישראל סגל
נתבע:
שופט :
עורכי דין: