ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הצלחה - התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת נגד שר האוצר :

בפני:

כבוד השופט א' גרוניס

כבוד השופט ח' מלצר

כבוד השופט נ' הנדל

העותרת:

הצלחה - התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת

נ ג ד

המשיבים:

1. שר האוצר

2. הממונה על שוק ההון,

ביטוח וחיסכון במשרד האוצר

3. עמיתים - קרנות הפנסיה הותיקות

4. מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים

5. קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות

בעמ"מ

6. קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה

שיתופית בע"מ

7. קרן הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ

8. קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בניין ועבודות

ציבוריות

9. קרן הביטוח והפנסיה לפעלים חקלאיים ובלתי

מקצועיים

10. קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ

11. נתיב קרן הפנסיה של פועלי ועובדי מפעלי משק

ההסתדרות

הודעת העותרת מיום 8.11.2011

בשם העותר:

עו"ד א' מן

בשם המשיבים 2-1:

עו"ד ע' הלמן

בשם המשיבים 11-3:

עו"ד א' שור, עו"ד צ' לב

פסק-דין

1. בהודעתה מיום 8.11.2011 מסרה העותרת, כי נוכח האמור בתגובות המשיבים מסכימה היא לדחיית העתירה. עם זאת, ביקשה העותרת שלא לחייבה בהוצאות.

2. אנו סבורים כי יש מקום לחיוב העותרת בהוצאות, ולוּ סמליות. בבסיס תגובותיהם של המשיבים עומדת האבחנה בין "דמי ניהול" ו"הוצאות תפעול" בהקשר הקונקרטי והמטרות השונות מאחורי שני אלה. האבחנה צוינה כבר במכתב של הלשכה המשפטית במשרד האוצר לפרקליטה של העותרת מיום 19.1.2010. (נספח ד'8 לעתירה). אף על פי כן הוגשה העתירה. המשיבים אף נדרשו להשקיע משאבים לצורך הגשת התגובות לעתירה.

3. העתירה נדחית. העותרת תישא בשכר טרחה בסך 2,500 ש"ח לזכות המשיבים 1-2 ובאותו סכום לזכות המשיבים 11-3.

ניתן היום, ט"ז בחשון תשע"ב (13.11.11).


מעורבים
תובע: הצלחה - התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת
נתבע: שר האוצר
שופט :
עורכי דין: