ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עלי עפנאן גבועה נגד משרד החינוך :

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ 6773/05

בפני:

כבוד הנשיאה ד' ביניש

כבוד השופטת ע' ארבל

כבוד השופט ס' ג'ובראן

העותרים:

1. עלי עפנאן גבועה

2. פרחאן יוסף גבועה

3. ח'ליל אברהים גבועה

4. מוסא אברהים גבועה

5. עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי

נ ג ד

המשיבים:

1. משרד החינוך

2. משרד הפנים

3. משרד הבינוי והשיכון

4. משרד התחבורה

בקשה לפי פקודת בזיון בית משפט

תאריך הישיבה:

י"ח בחשון התשע"ב

(15.11.2011)

בשם העותרים:

עו"ד ראמי ג'ובראן; עו"ד חסן ג'בארין

בשם המשיבים:

עו"ד אילאיל אמיר

הנשיאה ד' ביניש:

מהיריעה שנפרשה בפנינו היום מתברר שאף על פי שבבג"ץ 6773/05 ניתנה החלטה בתאריך 03.01.2006, לפני למעלה מחמש שנים, והעתירה נמחקה בהסתמך על הודעת המשיבים אשר לכאורה יתרה את העתירה, הרי טרם מולאה ההתחייבות שנתנה המדינה באותו שלב עד עצם היום הזה. בהליך הנ"ל הודיעו המשיבים כי יש כוונה להסדיר דרך גישה ראויה מצומת הכניסה לישוב הבדואי אל-פורעה עד לבית הספר היסודי במקום, וכן כי יש כוונה להסדיר את צומת שוקת-ערד כך שיקיים את דרישות הבטיחות בדרך שמובילה לבית הספר, מתברר כי לא נעשה דבר משמעותי לקידומה של התחייבות זו.

אכן התקיימו הליכי תכנון לכביש 31 שהוא הכביש הארצי באזור, ואף אושרה תכנית מפורטת לאחר הליכים ממושכים, שהתמודדו עם ההתנגדויות לתכנית, אך בכל אלה אין הסבר מניח את הדעת מדוע חלף זמן כה ממושך וטרם מולאה ההתחייבות. תלמידי בית הספר באל-פורעה עומדים שוב בפני חורף שבו משתבשת דרך הגישה לבית הספר ואף נוצרים סיכונים לתלמידים הנזקקים לדרך המשובשת.

ההליך שלפנינו הוגש במסגרת הליכי בזיון בית משפט נוכח הטענה כי הצהרת המדינה בפני בית משפט זה ועל דעתו של בית המשפט לא קוימה תקופה כה ארוכה.

מטעמים שונים שלא ראינו מקום לפרטם סברנו שיש קושי להחיל על העניין שלפנינו את הסנקציות הקבועות בפקודת בזיון בית המשפט. אף על פי כן אין ספק שההתנהלות שנתגלתה בפרשה זו מבטאת זלזול בוטה בהתחייבויותיה של המדינה בפני בית משפט זה. היום הודיעה באת-כוח המדינה כי אם תגיש המועצה האזורית אבו-בסמה בקשה להיתר לסלילת "כביש מקורץ" שאינו כביש סלול באספלט – וככל שתגיש בקשה כזו בתוך ימים ספורים, יובא העניין בהקדם לדיון בוועדה המקומית לתכנון ובניה של עיריית ערד, שהסמכות בידה ליתן את ההיתר המבוקש, שלאחריו ניתן יהיה ליתן פתרון זמני הולם. אם וכאשר יינתן היתר כאמור תדאג המדינה לביצוע הדרך.

כיוון שהמועצה אבו-בסמה ועיריית ערד אינן בפנינו היום, תדאג באת-כוח המדינה שההתחייבויות האמורות תבוצענה.

המדינה תגיש לנו הודעה מעדכנת ביחס למתן ההיתר וסלילת הכביש המקורץ הנזכר עד ליום 01.01.2012. ארבעה-עשר ימים לאחר קבלת הודעת העדכון יגישו העותרים תגובתם לנטען בתגובת המדינה. עם היאסף המסמכים נחליט בדבר המשך הטיפול בבקשה, ובבקשה להוצאות.

ניתנה היום, י"ח בחשוון התשע"ב (15.11.2011), בפני באי-כוח הצדדים.

ה נ ש י א ה ש ו פ ט ת ש ו פ ט


מעורבים
תובע: עלי עפנאן גבועה
נתבע: משרד החינוך
שופט :
עורכי דין: