ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרים איתנה מכמל נגד הגב'' דורית בייניש :

בפני:

כבוד השופט נ' הנדל

המערערת:

מרים איתנה מכמל

נ ג ד

המשיבים:

1. הגב'' דורית בייניש

2. מר יגאל מרזל

3. הגב'' גאולה לוין

4. הגב'' עדנה ארבל

5. מר אליקים רובינשטיין

6. מר סלים ג'ובראן

7. הגב' אסתר חיות

8. הגב'' מרים מזרחי

9. מר אהרון פרקש

ערעור על החלטת הרשמת ד' כהן-לקח מיום 23.2.10 ברע"א 924/10

פסק-דין

1. מונח לפני ערעור על החלטתה של הרשמת ד' כהן-לקח מיום 7.3.10 הדוחה את בקשת המערערת לעיון חוזר על החלטה מיום 23.2.10 שלא ליתן לה פטור מאגרה ועירבון בהליך (רע"א 924/10).

2. ענייו של ההליך נסב על החלטת בית המשפט המחוזי (השופט צ' סגל – סגן נשיא) הדוחה ערעורה של המערערת על החלטת רשם בית המשפט ר' כרמל (כתוארו אז) שלא להעניק לה פטור מעירבון ואגרה. המדובר, אם כן, בסוג הליך אשר ניתן לסווגו כערעור ב"גלגול שלישי", שעניינו החלטה בבקשה למתן פטור מאגרה ועירבון. אמנם, אכן ניכר כי מצבה הכלכלי של המערערת אינו קל. אף הרשמת, בהחלטתה אינה חולקת על הקושי הכלכלי הניצב בפני המערערת בשל היותה זכאית לגמלת הבטחת הכנסה ובשל הכרזתה כחייבת מוגבלת באמצעים. עם זאת, כאשר המדובר בבקשה לפטור מעירבון ואגרה, מלבד קיומה של דלות כלכלית, על המערערת לעמוד על קיומו של תנאי נוסף – הנדרש על פי הדין. תנאי נוסף זה הינו כי ההליך מגלה עילה – בבקשות לפטור מאגרה (תקנה 14(ג) לתקנות בית המשפט (אגרות), התשס"ז – 2007)), וסיכויי הליך גבוהים – בבקשה לפטור מעירבון. משכך, הרף אותו נדרשת המערערת לעבור לשם קבלת פטור מערבון ואגרה אינו רק עמידה על קיומה של דלות כלכלית כאמור, כי אם עמידה על גם על מהותו של ההליך כמגלה עילה ובר סיכוי.

במקרה דנא מבקשת המערערת להשיג על החלטת רשם בית המשפט המחוזי שלא לפטור אותה מאגרה ועירבון. הלכה ידועה היא כי בית משפט זה אינו מתערב בהחלטות מסוג זה (ראו: בש"א 1433/09 פלוני נ' פלונית (4.3.09)). בית המשפט המחוזי אף הבהיר למערערת בדבר הקושי המשפטי הנעוץ בטיעוניה בהליך אותו הגישה כנגד שופטי הערכאות השונות. משכך, מצא בית המשפט המחוזי כי בשל היעדר בסיס חוקי להליך אותו הגישה המערערת, אין הצדקה על פי דרישות החוק והדין לפטור מאגרה ועירבון. גם עיון בבקשת רשות הערעור שהוגשה על ידי המערערת כאן אינו מצביע על טיעונים שיש בהם משום עילה משפטית המצדיקה התערבות בהחלטתו של בית המשפט המחוזי מלבד הטענות החוזרות בדבר התנהלות מערכת בתי המשפט. בשל האמור, יש קושי ממשי לקבוע כי טענות אלו וההליך בכללותו מקימים על פניו עילה המצדיקה בירור בערכאה זו ב"גלגול שלישי". גם הרשמת מציינת במסגרת החלטתה בדבר הקושי הטמון בהליך מסוג זה והיעדר העילה. חרף זאת, החליטה הרשמת לילך כברת דרך כלפי המערערת ולהעמיד את סכום העירבון על סך של 3,000 ₪ שהינו על צידו הנמוך בהליך מסוג זה. זאת, לנוכח מצבה הכלכלי הנטען והבנה למצוקתה של המערערת. בשל כך, במקרה זה, לא מצאתי כי נפל פגם בשיקול דעתה של הרשמת.

נוכח האמור, הערעור נדחה בלא שנדרשת תשובה כאמור ובשל כך אין צו להוצאות. המערערת רשאית לשלם האגרה בתוך 10 ימים מעת המצאת החלטתי זו. המערערת תוכל להפקיד העירבון, בסך 3,000 ₪, בתוך 30 ימים מעת המצאת החלטתי זו. בהיעדר תשלום האגרה או הפקדת העירבון - יימחק או יידחה ההליך, לפי העניין -בלא התראה נוספת.

ניתן היום, כ' באייר התש"ע (4.5.10)


מעורבים
תובע: מרים איתנה מכמל
נתבע: הגב'' דורית בייניש
שופט :
עורכי דין: