ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסף חבה נגד בנק הפועלים בע"מ :

בפני:

כבוד השופט א' גרוניס

המבקש:

יוסף חבה

נ ג ד

המשיב:

בנק הפועלים בע"מ

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום 21.10.2009 בתיק פש"ר 1406/09 שניתנה על-ידי כבוד השופטת ד' קרת

בשם המבקש: עו"ד דב ארבל

בשם המשיב: עו"ד אחיעד הראל, עו"ד עופר שפירא

החלטה

1. בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כבוד השופטת ד' קרת), אשר הורה על כי מינויו של כונס נכסים לבניין בבעלות המבקש ייכנס לתוקף.

2. המחלוקת במקרה דנא נסובה סביב בניין משרדים בעיר נתניה, אשר נמצא בבעלותו של המבקש ושועבד במשכנתה לטובת הבטחת חוב של המבקש למשיב, בנק הפועלים בע"מ (להלן - הבנק). ביום 13.6.2006 נערך הסכם בין הצדדים להסדרת תשלום חובו של המבקש לבנק, אשר עמד באותה עת על כ-41 מיליון ש"ח. במסגרת ההסכם, נעשה הסדר לתשלום החוב ולפדיון המשכנתה תמורת סך של 4.26 מיליון דולרים. המבקש לא עמד בתשלומים לפי ההסדר, והמשיב הגיש בקשה למימוש המשכנתה. ביום 6.5.2009 הגיעו הצדדים להסכם חדש, לו ניתן תוקף של פסק דין, לצורך הסדרת תשלום החוב. בהסכם החדש נקבע, כי לנכס ימונה כונס נכסים מטעם הבנק, אשר מינויו ייכנס לתוקף אם המבקש לא יעמוד בהתחייבויותיו לפי ההסכם. על-פי המוסכם, נדרש המבקש לשלם סכום של 200,000 דולרים בתוך 30 ימים ואת יתרת החוב על-פי ההסדר מיום 13.6.2006 עד ליום 1.10.2009. כן נקבע, כי המבקש יוכל לנסות למכור את זכויותיו בבניין, באישור הבנק. ביום 4.10.2009 הודיע הבנק לבית המשפט כי המבקש לא עמד בהתחייבויותיו לפי ההסכם האמור, וביקש כי מינוי הכונס ייכנס לתוקף. בית המשפט נענה לבקשה ביום 21.10.2009 והורה כי מינויו של בא-כוח המשיב ככונס נכסים לבניין נכנס לתוקף. על החלטה זו נסובה בקשת רשות הערעור שלפניי. המבקש אף הגיש בקשה לעיכוב ביצוע ההחלטה. להשלמת התמונה העובדתית יצוין, כי ביום 26.1.2010 הגיש המבקש תביעה לבית המשפט המחוזי במסגרתה עתר הוא לבטל את ההסכם מיום 6.5.2009. בגדר התביעה נתבקשו גם סעדים זמניים, ובכללם צו מניעה זמני להמשך הליכי הכינוס. עוד יצוין, כי במסגרת הליכי הכינוס פורסמה הזמנה להציע הצעות לרכישת הבניין. שתי הצעות התקבלו, הגבוהה מביניהן בסך של 26 מיליון ש"ח. עוד יוער, כי ביום 9.3.2010 וביום 18.4.2010 קיימתי דיונים בבקשה בנוכחות הצדדים. ניסיונות שנעשו להביא לפתרון המחלוקת בהסכמה לא צלחו.

3. לאחר ששמעתי את טענות הצדדים ועיינתי במסמכים שהוגשו מצאתי, כי דין בקשת רשות הערעור להידחות. יש לזכור, כי עניינה של הבקשה שלפניי הוא בהשגה על החלטת בית המשפט המחוזי לפיה נכנס לתוקף מינוי כונס לבניין בהתאם להוראות הסכם בין הצדדים שזכה לתוקף של פסק דין. מהחומר שהוצג לפניי עולה, כי לכאורה המערער לא עמד בתשלום החוב במועדים שנקבעו בהסכם החדש. משכך, בדין הורה בית המשפט המחוזי על כניסתו לתוקף של צו מינוי הכונס. לצד זאת, במסגרת בקשת רשות הערעור מעלה המבקש טענות שונות ביחס להתנהלות הבנק בקיום ההסכם. כך למשל, טוען הוא כי במהלך השנים לא אישר הבנק עסקאות שונות שיזם המבקש למכירת הבניין לצדדים שלישיים וכך מנע מהמבקש לפרוע את חובו. מהחומר שהוגש אף עולה כי בין הצדדים קיימת מחלוקת ביחס לגובה חובו של המבקש לבנק. לטענת המבקש עומד החוב על סך של כ-12 מיליון ש"ח, בעוד שלטענת הבנק גובה החוב הוא כ-68 מיליון ש"ח. מן הראוי לאפשר למבקש לברר את טענותיו, ואולם לא ניתן לעשות כן במסגרת בקשת רשות הערעור הנוכחית. הדרך הנכונה לבירור הטענות היא במסגרת התביעה שהגיש המבקש לביטול ההסכם, אשר בגדרה נתבקשו אף סעדים זמניים. לפיכך, יוכל המבקש להעלות טענותיו במסגרת זו.

4. בקשת רשות הערעור נדחית אפוא. ממילא נדחית גם הבקשה לעיכוב ביצוע. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ' באייר התש"ע (4.5.2010)


מעורבים
תובע: יוסף חבה
נתבע: בנק הפועלים בע"מ
שופט :
עורכי דין: