ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מ"י נגד שושני דוח-א תא תנועה-09042016072 :


בית המשפט לתעבורה

בית משפט לתעבורה ת"א - יפו

ת 042247/06

בפני:

כב'' השופט עופר נהרי

תאריך:

12/04/2010

בעניין:

מדינת ישראל

המאשימה

- נ ג ד -

שושני ארד

הנאשם

ע"י ב"כ עו"ד גולן

הכרעת – דין

ביהמ"ש מודיע על זיכויו של הנאשם מחמת הספק.

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום ובו נטען כי נהג ברכב בהיותו שיכור.

העבירה יוחסה לנאשם בעקבות עיכובו ובדיקה לגילוי אלכוהול שנערכה לו באמצעות מכשיר "הינשוף" אשר הפיק תוצאה של 400 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אויר נשוף.

הנאשם כפר ונשמעו הראיות.

מטעם המאשימה העיד השוטר המתנדב מר אופיר כהן (ע.ת. 1) ובמסגרת עדותו הוגש הדו"ח שערך (ת/1) טופס בדיקת מאפיינים (ת/2) וטופס תחקור לחשוד בנהיגה בשיכרות (ת/3).

עוד העיד מטעם המאשימה השוטר מר משה פריינטה (ע.ת. 2) ובמסגרת עדותו הוגש עותק פלט המכשיר בקשר עם בדיקת כיול (ת/4) פלט הבדיקה ממכשיר הינשוף (ת/5) דו"ח הפעלת ינשוף (ת/6) וזכרון דברים על בדיקת שיכרות (ת/7).

מטעם ההגנה העיד הנאשם עצמו (ע.ה. 1).

לאחר שבחנתי את העדויות והראיות ונתתי דעתי לטיעוני הצדדים בסיכומיהם, הגעתי לכלל מסקנה כי עלה בידי ההגנה לנטוע ספק סביר בקשר עם מידת ההקפדה על הוראות הנוהל המשטרתיות לענין המתנה בת 5 דקות לפחות בטרם בדיקת החשוד במכשיר הינשוף לאחר שהחשוד עישן.

ולהלן הנימוקים המצטברים למסקנה דלעיל :

לא היתה למעשה מחלוקת בין הצדדים כי בין המועד שבו עוכב הנאשם עת נהג ברכב לבין המועד שבו בוצעה על ידו הנשיפה במכשיר הינשוף, הנאשם עישן סיגריה.

בדו"ח ת/1 שרשם ע.ת. 1 נרשם (בפרק נסיבות המקרה) כי בשעה 4:54 בליל האירוע ביקש הלה מהנאשם להתלוות לבדיקת נשיפה ולא לעשן ואולם הנאשם עישן.

אלא שלדברי ע.ת. 1 היתה המתנה של מעל 5 דקות בין העישון הנ"ל לבין הבדיקה.

מנגד, גירסת הנאשם היא כי הוא עישן בפרק הזמן של 5 דקות עובר לביצוע הבדיקה ואף שניות לפני הבדיקה.

ע.ת. 2 אשר ביצע לנאשם את הבדיקה במכשיר הינשוף ערך אמנם את דו"ח הפעלת הינשוף (ת/6) וסימן בו כי לפני הבדיקה וידא כי הנהג לא שתה או הקיא 15 דקות לפחות ולא עישן 5 דקות לפחות, ואולם בהגינותו הודה עד התביעה זה כי לכשכתב שוידא זאת, כוונתו היא שוידא זאת עם השוטרים אשר הביאו אליו את החשוד לצורך הבדיקה.

עוד ציין ע.ת. 2 בעדותו כי למעשה לא רשם במקום כלשהו במסמכים שערך כי וידא את הדברים באופן שכזה – דהיינו עם השוטרים שהביאו אליו את החשוד.

ע.ת. 1, מבחינתו, רשם והעיד אמנם כי המתין עם החשוד מעל 5 דקות לאחר שהלה עישן ואולם גם העיד כי אין הוא יכול לומר כמה זמן היה החשוד בחזקתו; אין הוא יכול לומר באיזו שעה העביר את החשוד אל ע.ת. 2; אין הוא יכול לומר בדיוק באיזו שעה עישן החשוד ; אין הוא יכול לומר לבטח באיזו שעה אמר לחשוד לכבות את הסיגריה; אין הוא יכול לומר באיזו שעה החשוד סיים לעשן; ואין הוא יכול לומר מאיזו שעה המתין עם החשוד 5 דקות.

לציין כי ע.ת. 1 גם הכיר בהגינותו בטעותו על אתר בכך שביקש תחילה מהחשוד במסגרת בדיקת המאפיינים שערך לו – לבצע הליכה על קו ישר כאשר עיני החשוד עצומות .

עוד יצויין כי בעוד שבדו"ח ת/1 נרשמה השעה 4:54 כשעת נהיגת הנאשם ברכבו, נרשמה בת/1 אותה שעה (4:54) כשעה שבה ביקש ע.ת. 1 מהחשוד שלא לעשן לאחר שכבר עצר אותו, הזדהה בתעודת מינוי, וביקשו להתלוות לבדיקת נשיפה.

מצוי אם כך בפני נאשם אשר טוען כי עישן בסמוך מאד לפני ביצוע הנשיפה במכשיר, וכאשר יש אכן אינדיקציה בחומר החקירה המשטרתי כי היה עישון מצידו לאחר שעוכב.

מצוי בפני אף מצב דברים שבו מי אשר רשם כי וידא שהנאשם לא עישן 5 דקות לפחות לפני ביצוע הנשיפה לא וידא זאת אלא באמצעות מידע שהועבר לו ע"י אחר – דהיינו לא באופן אישי וידא זאת, אלא סמך ידיו על אמירה של שוטר אחר בענין זה.

אלא שמעדותו והמסמכים שערך השוטר האחר (ע.ת. 1 ) מסתמן כי ענין הזמנים ורישום הזמנים מתיר מקום לכניסתו של ספק סביר, ומשמתקיים ספק סביר אין מתאפשרת כידוע הרשעה בפלילים.

מבחינת התנהלותו והתנהגותו של הנאשם על אתר – להבדיל מהבדיקה המדעית שנערכה לו – אין למצוא בראיות אינדיקציה ברורה דיה לשיכרות.

אף לא מצאתי כי יש בסיס מוצק מספיק לקבוע בנסיבות הספציפיות בתיק זה כי ניתן לפרש את העישון ע"י הנאשם כסירוב בדרך של הכשלה.

ואילו באשר לבדיקה המדעית שנערכה לנאשם, ומשאין בידי לקבוע ברמה שמעבר לספק סביר כי לא התרחשה דרך מקרה ובמקרה הזה תקלה במובן זה שהנאשם עישן בסמיכות הנמוכה מ- 5 דקות לפני ביצוע בדיקת הנשיפה – דין הנאשם להנות בהליך פלילי זה מן הספק.

אשר על כן מזוכה כאמור הנאשם מן העבירה שיוחסה לו בכתב האישום וזאת מחמת הספק.

ניתנה היום כ"ח בניסן, תש"ע (12 באפריל 2010) במעמד הצדדים.

עופר נהרי, שופט

קלדנית : יוסף שולמיתמעורבים
תובע:
נתבע: שושני ארד
שופט :
עורכי דין: