ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עאזם מג''גי נגד בטוח לאומי-סניף :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב –יפו

בל 006247/08

בפני:

כב'' השופטת ע. פוגל – נשיאה

תאריך:

12/04/2010

עאזם מג''גי

בעניין:

ע"י ב"כ עו"ד

שי פויירינג

המערער

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד

ספורטה

המשיב

פסק דין

1. לפני ערעור על פי ס'' 213 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה - 1995 (להלן - החוק) על החלטת הועדה הרפואית לעררים בנכות כללית מיום 17.9.08 אשר קבעה למערער % 28 נכות רפואית.

2. ועדה זו התכנסה מכח פסק דין של בית הדין אשר קבע כדלקמן:

"עניינו של המערער יוחזר אל הוועדה אשר תפעל כדלקמן:

1. תעין בחוו"ד של ד"ר ולן וד"ר משיח, אשר הוגשו ע"י המערער.

2. הועדה תזמן את המערער וב"כ ותאפשר להם לטעון בתחום האורטופדי והפסיכיאטרי, וזאת לאחר שתבדוק אותו.

3. הועדה תפרט ותנמק את החלטתה".

3. ב"כ המערער טען כי הועדה לא בדקה את המערער, לא התייחסה ולא התמודדה כראוי עם חוות דעתו של ד"ר משיח ואף התבצרה בעמדתה.

לפיכך – הוא מבקש לבטל את הערעור ולהחזיר את הדיון בעניינו של המערער לועדה בהרכב שונה.

4. ב"כ המשיב טען כי הועדה פעלה בהתאם להוראות פסק הדין. הועדה בדקה את המערער, שמעה את תלונותיו, עיינה בבדיקות העזר שעמדו בפני למעט חוות דעתו של ד"ר משיח וד"ר ולן ונימקה החלטתה כיאות.

לא נפל כל פגם משפטי בהחלטת הועדה.

5. להלן - קביעתי:

לאחר פסק הדין שניתן ביום 21.1.08 ישבה הועדה במספר ישיבות.

בישיבה מיום 12.3.08, בדקה הועדה את המערער.

הועדה התייחסה לתעודת הרופא של ד"ר משיח וקבעה כי הוא אינו קובע אבחנות אלא מתייחס יותר לקשיים תפקודיים הקשורים למגבלות פיזיות, וכן לדו"ח פסיכולוגי שיקומי וחינוכי בו נכתב כי מבחינת אינטלקטואלית מוערך המערער בתחום התקין של הנורמה ועל כן אין מקום לקבוע אבחנה בציר הראשון לפי D.S.M.

הועדה הגיעה למסקנה כי מבחינה נפשית אין למערער נכות.

6. עיון בחוות דעתו של ד"ר משיח מעלה כי הוא אינו נוקב בסעיפים במבחנים ואינו קובע למערער אחוזי נכות. קביעותיו הן כלליות ואינן ספציפיות.

כבר נפסק כי "ועדה אינה יכולה להתמודד עם חוו"ד שלא נקבע בה פריט ישים" (נב/1164/01 כהן אברהם נ'' המוסד קובץ 374).

לפיכך – לא היה על הועדה להתמודד עם חוות דעת זו.

הועדה התייחסה לחוות הדעת מכח הוראת פסק הדין של בית הדין, ואף נעזרה בדו"ח פסיכולוגי שיקומי וחינוכי בו צויין כי המערער מוערך מבחינה אינטלקטואלית בתחום התקין של הנורמה.

בהרכב הועדה ישב רופא פסיכיאטר. הערכת הועדה היא הערכה מקצועית, רפואית, אשר נתמכה במסמכים ועל כן איני מוסמכת להתערב בה.

בנושא הפסיכיאטרי – לא נפלה כל טעות משפטית בקביעת הועדה.

7. באשר לנושא האורטופדי - בישיבה מיום 12.3.08 בדקה הועדה את המערער מהבחינה האורטופדית והבחינה הנוירולוגית וביקשה צילום של כל אחד מהמרפקים.

בישיבה מיום 14.5.08 עיינה הועדה בצילומי רנטגן שונים אך ביקשה להמציא את צילומי המרפקים כפי שדרשה הועדה מיום 12.3.08.

בישיבה מיום 9.7.08 קבעה הועדה כי לאחר עיון בצילום שקיבלה מתאריך 18.5.08, וכן בדו"ח הועדה מיום 12.3.08, היא מבקשת גם צילום מרפק שמאל.

בישיבה מיום 17.9.08 – הועדה עיינה בצילום מרפק ימין מיום 18.5.08 ללא ממצאים טראומטיים.

הועדה התייחסה למכתבו של ד"ר ולן אליו נתבקשה להתייחס על ידי פסק הדין והיא חולקת על ממצאיו: הועדה לא מצאה במרפק מנח וארוס כמו שכתב ד"ר ולן, וצילום הרנטגן העדכני שקיבלה תמך בקביעה זו.

לפיכך – קבעה הועדה כי לא נותרה נכות בגין פתולוגיה אפשרית במרפק הימני.

קביעת הועדה היא קביעה רפואית מובהקת שאיני מוסמכת להתערב בה.

הועדה הסתמכה על צילומים עדכניים תוך השוואה בין שני המרפקים.

8. לסיכום – לא מצאתי כל טעות משפטית בקביעות הועדה. הועדה מילאה אחר הוראות פסק הדין ונימקה החלטתה בצורה בהירה תוך הסתמכות על מסמכים עדכניים.

9. הערעור – נדחה.

10. אין צו להוצאות.

הצדדים רשאים להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי בירושלים וזאת תוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין.

ניתן היום כ"ח בניסן, תש"ע (12 באפריל 2010) בהעדר הצדדים.

ע. פוגל, שופטת

נשיאת בית הדין האזורי לעבודה תל אביב

קלדנית: רחל רוזהמעורבים
תובע: עאזם מג'גי
נתבע:
שופט :
עורכי דין: ע"י ב"כ עו"ד