ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רחל מימון נגד המועצה הדתית האזו :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

עב 001506/07

עב. 001506.1/07

כב'' השופטת אורית יעקבס

נציג ציבור (עובדים): מר חיים יאנוס

נציג ציבור (מעבידים): מר מוחמד גנאים

בפני:

אילנה תוהמי

בעניין:

התובעת/הנתבעת שכנגד

- נגד -

נתבעת מס'' 1/התובעת שכנגד

נתבע מס'' 2

1. המועצה הדתית האזורית גליל תחתון

2. גרשון לוי

שניהם ע"י ב"כ עוה"ד גיל שפרירי

3 . מדינת ישראל - הרשות הארצית לשירותי דת

הנתבעת הפורמאלית

עידית אונגר - עמית

ע"י ב"כ עוה"ד

פסק דין משלים

1. בדיון שהתקיים, ביום 31/12/09, בפני ראש ההרכב, הודיעה הגב'' תהומי (היא התובעת שנשארה בתיק), באמצעות בעלה, כי היא מסכימה "למתן פסק דין לפי סעיף 79א. לחוק בתי המשפט (לא מנומק), פתוח" (עמ'' 16 שורה 5 לפרוטוקול).

בסיום הדיון הנ"ל, הודיעה התובעת, שוב באמצעות בעלה, את הדברים הבאים:

"אני כבר מודיע שאם הצדדים האחרים יתנו גם הם את הסכמתם למתן פסק דין לפי סעיף 79א. לחוק בתי המשפט (לא מנומק) פתוח על סמך כל החומר המצוי בתיק ועל סמך כל כתבי הטענות (לרבות טענות נתבעים 1 ו-2 לעניין השבה), התצהירים שהגשתי ולרבות תצהירים ו/או סיכומים שיוכלו הצדדים האחרים להגיש, אני לא ארצה להגיש מעבר למה שכבר הגשנו בתיק" (עמ'' 16 שורות 24-20 לפרוטוקול).

בהחלטת בית הדין מאותו מועד נקבע כי:

"נתבעים 1, 2 ו-3 יודיעו לא יאוחר מיום 6/1/10, האם גם הם בדומה לתובעת, מקבלים את המלצת בית הדין למתן פסק דין לפי סעיף 79א. לחוק בתי המשפט (לא מנומק) פתוח על סמך כל החומר המצוי בתיק לרבות כל כתבי הטענות, ולרבות התצהירים שהגישה התובעת ותצהירים ו/או סיכומים שיוכלו להגיש הצדדים האחרים.

ככל שיודיעו הצדדים כי הם מסכימים להסדר הדיוני הנ"ל, יינתן לו תוקף של החלטה ובית הדין יקצוב לנתבעים 1 עד 3 מועדים לשם הגשת תצהירים ו/או סיכומים.

למעקב, לעניין הודעת נתבעים 1 עד 3, ביום 7/1/10". (עמ'' 16 שורות 30-29 לפרוטוקול עד עמ'' 17 שורות 7-1).

ביום 1/1/10 הודיעו נתבעים מס'' 1 ו - 2 כי הם "מקבלים המלצת ביה"ד הנכבד למתן פס"ד על דרך הפשרה (לא מנומק) על סמך...".

בעקבות הודעה זו ניתנה ההחלטה הבאה:

"1. בהתאם להחלטת בית הדין מיום 31/12/09 ולאחר שביום 1/1/10 הודיעו נתבעים 1 ו-2 כי הם מקבלים את הצעת בית הדין למתן פס"ד על דרך הפשרה (לא מנומק), על סמך כל החומר המצוי בתיק לרבות כל כתבי הטענות המצויים בתיק ולרבות התצהירים ו/או הסיכומים שיוגשו ע"י הנתבעים כולם. ימתין בית הדין עד ליום 7/1/10 ו/או עד לקבלת עמדת נתבעת מס'' 3 (לפי המוקדם מביניהם) כדי ליתן החלטה מתאימה באשר לדרך בה ינוהל התיק.

2. באשר לבקשת הנתבעים 1 ו-2 כי תינתן להם ארכה בת 90 יום לצורך הגשת תצהירי עדות ראשית ו/או סיכומים בעניין.."

ביום 10/1/10 הודיעה נתבעת מס'' 3 כי מאחר והיא גוף מפקח בלבד ומאחר ולמעשה אין כל יריבות ישירה בינה לבין התובעת 2, הרי ש"המדינה איננה מתנגדת, כי פסק הדין יינתן על פי סעיף 79א. לחוק בתי המשפט..., בהסתמך על כל החומר המצוי בתיק ויהיה בלתי מנומק..".

בעקבות הודעת נתבעת מס'' 3, ניתנה, ביום 10/1/10, ההחלטה הבאה:

"1. בהמשך להחלטת ביה"ד מיום 3/1/10 והואיל וביום 10/1/10 הודיעה, גם המדינה - משרד הדתות הרשות הארצית לשירותי דת ש"הינה הגוף המפקח ואין כל יריבות ישירה בינה לבין התובעת 2, כי אין היא מתנגדת כי פסק הדין יינתן לפי סעיף 79א. לחוק בתי המשפט, בהסתמך על כל החומר אשר מצוי בתיק ויהיה בלתי מנומק", הריני קובעת כי פסק הדין בתיק אכן יינתן לפי סעיף 79א. לחוק בתי המשפט (לא מנומק) וזאת על סמך כל החומר המצוי בתיק ועל סמך תצהירים ו/או סיכומים שיוכלו נתבעים 1 ו-2 להגיש עד ליום 4/3/10.

2. בהערת אגב יצוין שככל שהמדינה מעוניינת להגיש תצהיר עדות ראשית או סיכומים מטעמה, הרי שהיא תוכל לעשות זאת עד ליום 4/3/10.

3. למעקב ביום 7/3/10".

ביום 6/4/10 הגישו נתבעים מס'' 1 ו- 2 את סיכומיהם (וזאת לאחר שבקשת ארכה שהגישו ביום 25/2/10, נענתה), נתבעת מס'' 3 לא הגישה סיכומים ו/או תצהירים ועל כן ניתן בזאת פסק דיננו כעת.

להשלמת התמונה נציין כי הגב'' רחל מימון אשר היתה תובעת מס'' 1 בתביעה, הגיעה עם נתבעים 1 ו-2 להסכם פשרה, אשר קיבל תוקף של פסק דין חלקי ביום 22/11/09.

2. לאחר עיון בכל החומר המצוי בתיק, לרבות כתבי הטענות המתוקנים, כתבי הטענות המתייחסים לתביעה שכנגד, פרוטוקולי הדיונים, תצהירי התובעת, הודעות הצדדים וסיכומי נתבעים מס'' 1 ו -2 ובשים לב לתקופה הרלוונטית לתביעה הרינו קובעים כדלקמן:

א. התביעה ככל שהיא מתייחסת לנתבע מס'' 2 ולנתבעת מס'' 3 נדחית בזאת, ללא צו להוצאות.

ב. נתבעת מס'' 1 תשלם לתובעת סכום של 18,000 ₪ (ברוטו).

הסכום הנ"ל ישא הפרשי ריבית והצמדה כחוק, מהיום, אם לא ישולם בתוך 30 יום מהיום.

ניתן היום כ"ח בניסן, תש"ע (12 באפריל, 2010) בהעדר הצדדים.

אורית יעקבס - שופטת

נציג ציבור (עובדים)

נציג ציבור (מעבידים)

ענבלמעורבים
תובע: אילנה תוהמי
נתבע: המועצה הדתית האזורית גליל תחתון
שופט :
עורכי דין: עידית אונגר - עמית