ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יאיר פרץ נגד בטוח לאומי-סניף :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האיזורי לעבודה בתל-אביב – יפו

בל 003856/09

בפני:

כב' השופטת הדס יהלום

28/03/2010

יאיר פרץ

בעניין:

ע"י ב"כ

עו"ד ירמיהו

המערער

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד בר-נור

המשיב

פסק דין

1. לפניי ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים (אי כושר) מיום 13/5/09, שקבעה כי המערער לא איבד 50% מכושרו להשתכר.

2. הוועדה התכנסה מכח פסק דין שניתן בהסכמה, מיום 7/10/08. בפסק הדין נקבע שעניינו של המערער יוחזר לועדה:

"על מנת שתיתן דעתה כי למערער נקבעו 10% נכות על פי סעיף 34 ב' שעניינו סימנים אוביקטיבים וסוביקטיבים המגבילים באופן בנוני את ההתאמה הסוציאלית וכושר העבודה. וכן תופנה תשומת לב הועדה לכך בחוות דעת ראומטולוג מיום 27/12/07 צוין כי מסוגל לעבודה שאינה דורשת מאמץ פיזי. וכן בשים לב לאמור בחוות דעת ראומטולוג ד"ר שמש מיום 25/9/07 לפיו סובל פיברומיאלגיה עם הגבלה תפקודית משמעותית וחולשה משמעותית שמופיעה לאחר מאמץ ותנמק החלטתה."

3. להלן נימוקי הערעור:

א. הועדה לא מילאה אחר הוראות פסק הדין.

ב. הועדה לא נימקה החלטתה.

ג. שגתה הועדה שעה שביקשה מד"ר סוהיל להתייחס לחוו"ד של ד"ר שמש ולא ביקשה מד"ר שמש לנמק את קביעותיו ולחילופין לא שלחה את המערער לבדיקה אצל מומחה אחר.

ד. הועדה לא התייחסה לחוו"ד של ד"ר שמש.

ה. שגתה הועדה בקובעה כי הגבלת המערער בשל המצב הנפשי, פוגמת במקצת ביכולתו להשתכר. קביעה זו אינה מתיישבת עם מצבו של המערער. שגתה הוועדה שלא התייעצה עם פסיכיאטר טרם קביעתה.

ו. הוועדה לא התייחסה לנכות הנפשית ולנכות הפיזית בשל מחלת הפיברומיאלגיה בהתאם להוראות פסק הדין.

ז. אמירות הוועדה בהתייחס למצבו הנפשי של המערער, נאמרו בניגוד לסמכותה ולמומחיותה של הוועדה.

ח. במהלך הדיונים בעניינו של המערער, שונה הרכב הוועדה ללא ידיעתו של המערער.

ט. יש להחזיר לועדה בהרכב אחר.

4. להלן טענות המוסד:

א. הוועדה מילאה אחר פסק הדין.

ב. בהתייחס לנכות הנפשית - הוועדה שמעה את טענות המערער והבהירה כי מדובר בנכות קלה. דרגת הנכות נקבעה ע"י מספר פסיכיאטרים וכי בוועדות קודמות נקבע כי אין במצב הנפשי של המערער לפגוע בכושרו להשתכר.

ג. בהתייחס למחלת הפיברומיאלגיה – הוועדה ביקשה חוות דעת ראומטולוג, ד"ר סוהיל, במסגרתה נדרש להתייחס לחוות דעת קודמת של ד"ר שמש.

הוועדה מציינת כי אכן קיימת השפעה על כושר ההשתכרות, אך התובע יכול לעבוד בעבודות קלות יותר תוך קבלת טיפול רפואי נלווה.

ד. אין פסול בתוספת חתימתו של מר עברוני, עובד סוציאלי, נוסף על חברי הוועדה המקורית. ממילא נדרשה הוועדה לפעול לפי פסק דין ואין התייחסות פרטנית של מר עברוני לבדיקת המערער או לפסק הדין.

ה. אין הצדקה להשבת עניינו של המערער לוועדה בהרכב אחר.

5. בהחלטת הוועדה נכתב:

"בהתאם לפסה"ד מ- 7/10/08 שבה הועדה ועיינה במסמכים שבתיק ואף שוחחה עם התובע.

התובע נכנס לחדר ללא כל מגבלה הנראית לעין, בהליכה ושיבה וקימה מהכסא. דיבר בשטף ולענין. לדבריו אינו מסוגל בכלל לעבודה למרות שלפני כן עבד מס' שעות ליום.

מבחינת הנכות הנפשית נכותו הינה בחומרה קלה בשעור של 10%. שעור אשר נקבע ע"י מס' פסיכיאטרים הן בדרג ראשון והן בדרג הערר. נכות בשעור שכזה אינה מגבילה את כושר ההשתכרות אלא פוגמת במקצת בסוגי העבודה (התאמה סוציאלית) וגם הפסיכיאטרים סברו כי לא קיימת מגבלה בכושר ההשתכרות.

מבחינת הפיברומיאלגיה התובע נבדק ע"י ראומטולוג ד"ר סוהיל שהוא ראומטולוג מומחה מ- 27/12/07 אשר קבע לתובע שעור נכות זמני בשעור של 20% גם נכות בשעור כזה אינה מגבילה את כושר ההשתכרות אלא לעבודות הקשורות למאמצים גופניים.

למען הסר ספק מבקשת הוועדה מד"ר סוהיל להתייחס לחוו"ד של ד"ר שמש שהוא מומחה לרפואה פנימית ונפרולוגיה מיום 25/9/07 אשר משום מה קבע כי לתובע נכות בשיעור של 50% עם אובדן כושר השתכרות מלא.

הועדה מבקשת מד"ר סוהיל להתייחס בחוו"ד לחוו"ד של ד"ר שמש כפי שנדרש בפסה"ד ובאם ימצא לנכון יזמן שוב את התובע לבדיקה.

הועדה תסכם לאחר מכן ללא נוכחותו.

13/5/09 – הועדה עיינה בהתייחסותו של ד"ר סוהיל ראומטולוג לחוו"ד של ד"ר שמש מיום 16/4/09 ומקבלת את דעתו כי אמנם קיימת השפעה על כושר העבודה אך התובע מסוגל לעבוד בעבודות קלות יותר תוך כדי טיפול רפואי ולפיכך הועדה דוחה את הערר."

6. פגם בהרכב

מעיון בפרוטוקול הוועדה עולה כי במועד הדיון הראשון של הוועדה, ביום 2/3/09, נכללו בהרכב פרופ' אלירז, מר לוי ומר עברוני.

במועד סיכום הטענות, ביום 13/5/09, נכללו בהרכב פרופ' אלירז, מר לוי והגב' אורון.

7. בדיון הראשון התרשמה הועדה מהמערער. הדברים נרשמו בפרוטוקול והיוו חלק מהשיקולים של הועדה בהחלטתה.

מן הראוי שהגורם אשר התרשם מהמערער, יהיה חלק מההחלטה בעניינו. אין זה ראוי ליתן את זכות ההכרעה למי שלא התרשם מהמערער באופן אישי.

8. מדובר בפגם משפטי אשר מצדיק השבת עניינו של המערער לוועדה בהרכב הראשון שדן בעניינו של המערער.

הועדה תיתן החלטתה בהתאם לפסק הדין מיום 7/10/08, ובהתאם לממצאיה מיום 2/3/09.

9. ככל שהדבר אינו אפשרי, יש למנות ועדה בהרכב אחר שתדון בעניינו של המערער, מחדש.

10. משזו קביעתי, אין עוד צורך לדון בטענות האחרות שהועלו בכתב הערעור.

אציין כי לא מצאתי פסול בכך שהועדה ביקשה התיחסות דר' סוהיל לחוו"ד דר' שמש ולא להיפך.

חוות דעת דר' סוהיל ניתנה אחרונה. מן הראוי שדר' סוהיל יתייחס לחוות דעת מוקדמת יותר.

בנוסף, דר' סוהיל כתב בחוות דעתו שמצבו של המערער משתנה וכי בתום הנכות הזמנית יש לשוב ולבחון את מצבו.

11. סוף דבר,

הערעור מתקבל כאמור בסעיף 8 ו- 9 לעיל.

אין צו להוצאות.

ניתן היום י' בניסן, תש"ע (25 במרץ 2010) בהעדר הצדדים

יהלום הדס, שופטת

תשובה חן-קלדנית.מעורבים
תובע: יאיר פרץ
נתבע:
שופט :
עורכי דין: ע"י ב"כ