ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אשטרום הנדסה ובניה בע"מ- איון גאידרוק :


בית הדין הארצי לעבודה

בשא000162/10

עע 74/10

אשטרום הנדסה ובניה בע"מ המבקשת

-

איון גאידרוק המשיב

בפני: השופט יגאל פליטמן, השופט שמואל צור, השופטת ורדה וירט-ליבנה

נציגת עובדים מר מיכאל הילב, נציג מעבידים מר רן חרמש

ה ח ל ט ה

השופט שמואל צור

1. לפנינו בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין של בית הדין האזורי בבאר- שבע (סגנית הנשיא יהודית גלטנר-הופמן; תע"א 2164-08), בו חויבה המבקשת לשלם למשיב סכומי כסף שונים המגיעים לו בשל תקופת עבודתו אצלה וסיומה.

הרקע

2. המבקשת הינה חברה העוסקת בעבודות בניין ברחבי הארץ. המשיב, מהגר עבודה, הועסק על ידי המבקשת באתרי בניה שונים, החל מיום 17.8.00 ועד ליום
11.12.03.

3. בבית הדין האזורי בבאר-שבע התבררה תביעה שהגיש המשיב נגד המבקשת לתשלום הפרשי שכר, פיצויי פיטורים, דמי הבראה וזכויות סוציאליות נוספות מכוח ההסכם הקיבוצי בענף הבנייה. בית הדין האזורי קיבל את תביעת המשיב בחלקה וחייב את המבקשת לשלם לו פיצוי על אי הפרשות לקרן פנסיה בסך 4,002 ש"ח, תשלום ניכויים שלא כדין בסך 13,307.9 ש"ח והפרשי דמי הבראה בסך של 1,546 ש"ח. בנוסף, חייב בית הדין את המבקשת לשלם למשיב הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך 3,500 ש"ח בתוספת מע"מ.

4. המבקשת הגישה ערעור על פסק הדין ובמקביל הגישה לבית הדין האזורי בקשה לעיכוב ביצועו. בהחלטה מיום 11.2.2010 נעתר בית הדין האזורי לבקשה באופן חלקי והורה לעכב את ביצוע פסק הדין בכל בנוגע לתשלום פיצוי על אי הפרשות לקרן פנסיה, בכפוף להפקדת ערבות.

5. המבקשת מבקשת לעכב את ביצועו של כל פסק הדין הן בעניין הסעדים הכספיים והן בעניין הוצאות משפט. לטענתה, סיכוייה לזכות בערעור טובים, שכן בפסק הדין נפלו טעויות משפטיות רבות. לטענתה, טעה בית הדין האזורי בכך שלא מחק את התביעה משום שהמשיב לא התייצב לדיונים. עוד נטען כי בית הדין טעה עת פסק למשיב החזרת ניכויים ובאופן חישוב הניכויים.

המבקשת מוסיפה וטוענת כי קיים חשש שאם היא תשלם למשיב את הסכום הפסוק, לא ניתן יהיה להיפרע ממנו אם יתקבל הערעור. לטענתה, מדובר במהגר עבודה ממולדובה אשר אינו מתגורר בארץ וכתובתו לא ידועה. עוד נטען כי בשל מצבו הכלכלי, נעתר בית הדין האזורי לבקשת המשיב לדחיית תשלום אגרה. המבקשת מציינת כי היא מוכנה להפקיד את הסכום פסק הדין בקופת בית הדין או להפקיד ערבות בנקאית.

6. המשיב מתנגד לבקשה. המשיב טוען כי סיכויי הערעור של המבקשת אינם גבוהים, שכן פסק דינו של בית הדין האזורי מתבסס על קביעות עובדתיות שאין ערכאת הערעור נוטה להתערב בהן. המשיב מציין כי יש לתת משקל לעובדה שמדובר בעובד זר אשר נאלץ לוותר על חלק מרכיבי התביעה בשל קושי הכלכלי להפקיד ערבות גבוהה לצורך כניסתו לארץ והתייצבותו לדיונים. בנסיבות אלה, כך טוען המשיב, הנזק שייגרם לו כתוצאה מעיכוב ביצועו של פסק הדין עולה לאין שיעור על הנזק שעלול להיגרם למבקשת אם יעוכב ביצועו.

7. הלכה פסוקה היא כי מי שזכה בדינו, זכאי לממש את פרי זכייתו באופן מיידי והגשת ערעור אינה מעכבת את מימוש פסק דין. עיכוב ביצועו של פסק דין הוא בבחינת חריג לכלל, במיוחד כשמדובר בחיוב כספי. טעם מיוחד לעיכוב ביצוע מותנה, בדרך כלל, בהצטברות שני גורמים: האחד, הנזק היחסי שייגרם למבקש מאי היענות לבקשה גדול מן הנזק הצפוי למשיב אם יעוכב הביצוע והשני, סיכויי הערעור (ראו: רע"א 6480/00 עיריית תל-אביב-יפו ואח' נ' בצלאל אהובה ואח', תקדין, תק-על 2000(3), 2459; י' זוסמן סדרי הדין האזרחי מהדורה שביעית 1995 עמ' 859 ואילך והאסמכתאות שם).

8. לאחר שנתנו דעתנו לבקשה ולתגובה לה לרבות לפסק הדין של בית הדין האזורי, הגענו לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל. המשיב הוא עובד זר אשר כנראה לא נמצא בארץ. בנסיבות אלה, קיים חשש שיקשה על המבקשת להיפרע ממנו אם תשלם לו את יתרת הסכום הפסוק והערעור יתקבל. זאת, בין השאר לאור העובדה כי המשיב לא הכחיש את טענות המבקשת לעניין מצבו הכלכלי. מנגד יש להתחשב בעובדה שמדובר בתקופה ממושכת (למעלה משנה) שמקורה בהתמשכות ההליך בבית הדין האזורי בה נאלץ המשיב להתדיין לשם מימוש זכויותיו. על כן, האיזון הראוי בין האינטרסים של הצדדים בשלב זה הינו לעכב את יתר הסכום הפסוק שלא עוכב בבית הדין האזורי עד להכרעה בערעור. זאת בתנאי שהמבקשת תפקיד בקופת בית הדין, תוך 21 ימים מיום המצאת החלטה זו, את יתר הסכום הפסוק או שתפקיד - תוך אותו פרק זמן - ערבות בנקאית לטובת המשיב, על אותו סכום.

9. סוף דבר- הבקשה לעיכוב ביצוע מתקבלת, כאמור בסעיף 8 לעיל. אין צו להוצאות.

ניתנה היום י' ניסן, תש"ע (25 מרץ, 2010) בהעדר הצדדים.

_______________ _______________ ____________________

השופט יגאל פליטמן השופט שמואל צור השופטת ורדה וירט-ליבנה

____­­­­_____­­___________ _____________________

נציג עובדים מר מיכאל הילב נציג מעבידים מר רן חרמש