ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גלובין חוה נגד דני שני דיפלומה :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה ת"א - יפו

דמ 006851/08

בפני:

כב' השופטת אהובה עציון – אב"ד

נ.צ. מר זאב פוטרמן (מע)

תאריך:

25/03/2010

בעניין:

גלובין חוה

התובעת

נ ג ד

דיפלומה סוכנות לביטוח חיים (2004) בע"מ

הנתבעת

פסק – דין

1. התובעת עבדה אצל הנתבעת מחודש 05/2005 עד סוף חודש 01/2008 ובסה"כ 33 חודשים.

לטענתה, היא זכאית לדמי הבראה "4.5 ימים עבור 8 חודשי עבודה והשלמה של יום אחד בשנת עבודתה השנייה".

כן טוענת היא כי "פיצויי פיטורים בסך 13,334 ₪ שולמו ב- 3 תשלומים לפי הפירוט הבא: 25/03/2008 סך של 5,000 ₪, 05/05/2008 סך של 6,000 ₪ ו- 22/06/08 בסך של 2,334 ₪".

2. התובעת צרפה לכתב התביעה כנספח א' דפי בנק עם סכומי ההפקדות.

מנהל הנתבעת טען כי שילם לתובעת את כל הסכומים המגיעים לה, עשה הכל על מנת לשלם לה את מה שמגיע לה וצירף את תלוש השכר שלטענתו הוציא לה (נ/1) וכן את טופס 106 של שנת המס 2007.

3. לאחר שעיינו בחומר המצוי בתיק ושמענו את הצדדים, הננו פוסקים כדלקמן:

א. על הנתבעת מוטל הנטל להוכיח כי שילמה לתובעת את מלוא סכום דמי ההבראה לו היתה התובעת זכאית בגין תקופת עבודתה בנתבעת.

הנתבעת לא הרימה נטל זה.

בשנת 2007 זכאית התובעת לדמי הבראה בסך 1,908 ₪ בגין 6 ימים כשהסכום היומי עומד על 318 ₪.

בשנת 2008 זכאית התובעת לדמי הבראה בסך של 1,908 ₪ עבור 6 ימים כשהסכום היומי עומד על 318 ₪.

ב. בחודש 09/2007 קיבלה התובעת 1,336 ₪ כדמי הבראה ובחודש פברואר 2008 קיבלה סך 413 ₪ דמי הבראה (ראה טופס 106 ותלוש השכר).

מהאמור לעיל עולה כי התובעת זכאית לדמי הבראה בסך כולל של 2,067 ₪. משתבעה 1,749 ₪ בלבד אנו פוסקים כדלקמן:

הנתבעת תשלם לתובעת דמי הבראה בסך 1,749 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 01/02/2008 ועד למועד התשלום בפועל.

ג. לא הופרכה טענת התובעת בדבר תשלום פיצויי פיטורים ב- 3 תשלומים כמפורט בסעיף 1 דלעיל, וזה במקום לשלמם בתשלום אחד ובסמוך למועד סיום העסקתה.

מנהל הנתבעת הודה "בחצי פה" באומרו: "אני רוצה לומר שעשיתי כמיטב יכולתי ושילמתי לה...".

מנהל הנתבעת לא כפר בעובדה שאת הפיצויים שילם ב- 3 תשלומים דחויים כעולה ממסמכי הפקדתם בחשבון הבנק של התובעת.

לפיכך תשלם הנתבעת לתובעת פיצויי הלנת פיצויי פיטורים כדלקמן:

על סך 5,000 ₪ ישולמו פיצויי הלנת פיצויי פיטורים כחוק מיום 01/02/2008 עד ליום 25/03/2008.

על סך 6,000 ₪ ישולמו פיצויי הלנת פיצויי פיטורים כחוק מיום 01/02/2008 עד ליום 05/05/2008.

על סך 2,344 ₪ ישולמו פיצויי הלנת פיצויי פיטורים כחוק מיום 01/02/2008 עד ליום 22/06/2008.

ד. אין צו להוצאות.

ניתן ביום 21 במרץ, 2010 (ו' בניסן תש"ע) בהעדר הצדדים.

נ.צ. – זאב פוטרמן

נחתם ביום 25/03/2010

אהובה עציון, שופטת

אב"ד

קלדנית: גלית דוד.מעורבים
תובע: גלובין חוה
נתבע: דיפלומה סוכנות לביטוח חיים (2004) בע"מ
שופט :
עורכי דין: