ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נתן ניסני נגד בטוח לאומי-סניף :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האיזורי לעבודה בתל-אביב – יפו

בל 001045/10

בפני:

כב' השופט ד"ר יצחק לובוצקי

תאריך:

25/03/2010

נתן ניסני

בעניין:

ע"י ב"כ

עו"ד סמרה גיל

המערער

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד בר-נור

המשיב

פסק דין

לפני ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים מיום 26.11.09 (להלן: "הועדה"), אשר קבעה למערער נכות צמיתה בשיעור 0% החל מיום 5.3.07.

תמצית טענות המערער:

ב"כ המערער טוען כי הועדה שגתה בקובעה כי לא קיים קשר סיבתי בין תלונות המערער בנוגע לליקוי השמיעה והטנטון והתאונה הנדונה. החלטת הועדה בעניין זה

הינה סתמית ושרירותית, אינה מבוססת ואף עומדת בניגוד לממצאים הרפואיים והעובדות שהונחו בפניה. שעה ששללה הועדה קיומו של קשר סיבתי, כך לפי המערער, שומה היה עליה לנמק באופן מפורט וענייני את קביעותיה, לרבות המסמכים עליהם נסמכה. משלא עשתה כן, נפל פגם משפטי בהחלטתה. עוד נטען בהקשר זה, כי מסקנותיה של הועדה עומדות בסתירה להחלטת הועדה מדרג ראשון שדחתה את תביעת המערער בנימוק שונה לגמרי ולפיו "התובע עבד שנים רבות ברעש...".

עוד נטען כי הועדה כלל לא התייחסה לדו"ח בדיקות סביבתיות מיום 22.3.01 (של משרד העבודה והרווחה) לפיו לא נמצא כלל רעש סביבתי במקום העבודה הקודם בו עבד המערער ואשר תומכות בתלונותיו כי אין למערער כל עבר רפואי בעניין זה.

בנוסף טוען ב"כ המערער, שהועדה טעתה כשקבעה כי "... מדובר בבדיקת שמיעה... המראה ליקוי זהה... באותה עוצמה..."- מדובר בקביעה המיישמת בטעות את ממצאי בדיקת איפיון טנטון מבי"ח איכילוב מיום 20.5.08, בה צויין במפורש שוני בעוצמה בין שתי האוזניים. כמו כן נטען כי הועדה טעתה משלא התייחסה כלל לחוות דעתו של ד"ר נבות מיום 19.8.09- כאשר קביעת הועדה כי "... עפ"י אותם נימוקים אינה מקבלת את חוו"ד של דר' נבות..." אין בה כדי לעמוד בחובת הנמקתה.

מכל הטעמים שלעיל, מבקש ב"כ המערער כי עניינו של המערער יובא בפני ועדה בהרכב חדש.

ב"כ המשיב סבור כי לא נפל כל פגם משפטי בהחלטת הועדה. לדבריו, הועדה מילאה את תפקידה, בדקה את המערער, עיינה בכל המסמכים ונימקה קביעותיה כנדרש. קביעותיה הינן רפואיות וסבירות ולפיכך אין מקום להתערבות ביה"ד בקביעותיה.

הכרעה:

דין הערעור להידחות ברובו:

עיון בפרוטוקול הועדה מלמד כי זו שמעה את נימוקי הערעור ואת תלונות המערער ופירטה אותן כאמור בסעיפים 20-19 לפרוטוקול.

הועדה ערכה למערער בדיקה מקיפה ופירטה ממצאיה בהרחבה (סעיף 21 לפרוטוקול). באשר לתחום השמיעה - שהוא העומד לדיון בהליך הנוכחי- הועדה ציינה כי "בדיקת שמיעה 20.5.08- שנה לאחר התאונה שמיעה עד 2000 הרץ תקינה. קיים שקע ב 3000, 4000 הרץ שווה בשווה בשתי האוזניים. בבדיקת מאפייני טנטון נרשם שתדירות הטנטון 1000 הרץ עוצמת הטנטון 15 דציבל בימין 19 דציבל בשמאל (יש לציין ב- 1000 הרץ שמיעתו תקינה). קיים רישום של רופא א.א.ג של ד"ר שלמקוביץ נתן מ- 11.3.08 שבוצעה Bera שהיה תקין ובדיקת EMG תקינה. קיים גם פירוט של בדיקת שמיעה עם רישום של "מזה שבוע רעשים בשתי האוזניים זמזומים וצפצופים במיוחד בשקט" ד"ר שלמקוביץ מציין שלפני .. קרי ב-2007 נחבל בראש וסבל אז (בלשון עבר) מתופעה דומה".

לאור ממצאיה הנ"ל של הועדה דומה כי לא ניתן לקבל את טענת המערער שהחלטת הועדה שרירותית וסתמית, ולבטח לא ניתן לומר כי אינה מבוססת על הממצאים הרפואיים שהונחו בפניה.

טענת ב"כ המערער ביחס לקביעת הועדה כי "... מדובר בבדיקת שמיעה... המראה ליקוי זהה... באותה עוצמה..." הינה טענה שבתחום הרפואה, אשר מצויה בתחום סמכותה הבלעדית של הועדה ובית דין זה אינו מוסמך להתערב בה.

בסעיף "סיכום ומסקנות" מפרטת הועדה את מסקנותיה בהרחבה וקובעת על סמך הממצאים הרפואיים כך: "מדובר בבדיקת שמיעה שנה לאחר האירוע אשר מראה ליקוי זהה בשתי האוזנים באותה עצמה ובאותם תדרים (3000, 4000 הרץ). תבנית זו אינה אופינית לחבלה אלא לחבלה אקוסטית למרות שאין דנים בנושא של חבלה אקוסטית אין ולא מוכר מנגנון חבלה הפוגע באופן זהה במנגנון השמיעה בשתי האוזניים בצורה סימטרית לחלוטין. הפטופזיולוגיה של ליקוי שמיעה בעקבות חבלה הינו פגיעה באבר ע"ש קורטי הבנוי מאלפי תאים המסודרים בצורה טופוגרפית לפי צלילים וכדי שתהיה פגיעה זהה בשמיעה אותם תאים בשתי האוזנים באותו מיקום באבר ע"ש קורטי צריכים להיפגע, כפי שציינה הוועדה הדבר לא אותר במנגנון של חבלה", יש להניח כי מכל הנימוקים הללו סברה הועדה שאין לקבל את האמור בחוות דעתו של ד"ר נבות מיום 19.8.09.

ואולם, אכן ראוי שהועדה תתייחס במפורש לסיבת דחיית חוות דעתו של ד"ר נבות, באופן שתעמת בין נימוקיו לנימוקיה ולא תסתפק באופן כללי ודחיית חוות הדעת של הרופא מטעם המבוטח.

לענין זה בלבד, מוחזר התיק לועדה לערערים שאינה חייבת לבדוק את המערער מחדש.

מאחר והערעור התקבל בחלקו הקטן, ומחמת הספק, לא מצאתי לעשות צו להוצאות.

ניתן לבקש רשות ערעור: תוך 30 יום.

ניתן היום י' בניסן, תש"ע (25 במרץ 2010) בהעדר הצדדים.

ד"ר יצחק לובוצקי - שופט

ק/רוניתעמרני/מעורבים
תובע: נתן ניסני
נתבע:
שופט :
עורכי דין: ע"י ב"כ