ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלח נגד מוחמד :


בתי הדין לעבודה

בית דין א.לעבודה ת"א

בשא001633/10

בתיק עיקרי: עב 010841/09

בפני:

כב' הרשמת עדי ריכטמן

תאריך:

25/03/2010

בעניין:

שלח חברה לבנין

המבקשת (הנתבעת)

נ ג ד

מוחמד אבו תראבי

המשיב (התובע)

החלטה

1. בפני בקשה להורות למשיב להפקיד ערובה להבטחת תשלום הוצאות משפט לטובת המבקש, אם תדחה תביעתו של המשיב.

2. להלן, בתמצית, נימוקי ב"כ המבקש לבקשה:

א. המשיב מתגורר בתחום האוטונומיה הפלשתינאית בקלקיליה יחוייב בהוצאות משפט לא ניתן יהיה לגבות אותם ממנו, ואין לו כל נכסים בישראל.

ב. סיכויי התביעה אינם גדולים. סיכויי ההצלחה מבוססים על טיעון עובדתי. אין בידי ביהמ"ש כלים לבחון הבט זה בטרם התבררה התביעה.

ג. התובע נתפס גונב מהנתבעת. מנסה להוציא כספים בשיטת מצליח.

3. להלן, בתמצית, נימוקי ב"כ המשיב לדחיית הבקשה:

א. הנתבעת לא תמכה טענותיה בתצהיר. אין מקום להענות לבקשה. המבקש לא מתיחס לסיכויי ההגנה. בקשת המבקש נסמכת על מקום מגוריו של התובע.

ב. התובע עבד 14 חודשים בנתבעת ופוטר ללא תשלום פיצויי פיטורים.

ג. הטענה כי התובע נתפס בגניבה אינה נכונה בעליל.

ד. אין למשיב יכולת כלכלית בשלב זה להפקיד ערובה והחלטה כזו תימנע ממנו להמשיך ולתבוע את המגיע לו, ולממש את זכויותיו ע"פ דין.

ה. בהתאם להילכת פתחי אבו נסאר נ. כנסית סנט פיטר אין לחייב תושב שטחים להפקיד ערובה.

4. עד כאן טיעוני ב"כ הצדדים.

5. ההכרעה:

6. התשתית הנורמטיבית:

א. נושא הפקדת הערובה לתשלום הוצאות הוסדר בתקנה 519. (א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 וזו לשונה:

"בית המשפט או הרשם רשאי, אם נראה לו הדבר, לצוות על תובע ליתן ערובה לתשלום כל הוצאותיו של נתבע".

ב. עיון בתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, מגלה כי תקנה 129 לא אימצה את התקנה הנ"ל, ותקנה זו אומצה בהליכים המתקיימים בבתי דין לעבודה מכח סעיף 33 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט – 1969.

7. כבר ניפסק כי בית הדין רשאי לחייב תובע במתן ערובה לכיסוי הוצאות הנתבע.

(ראה דיון נה / 281 – 3 עלי איוב הל הדיה – שרפן דוד בע"מ, פד"ע כט, 391)

בית המשפט חייב תובע במתן ערובה, בין היתר כאשר "התובע מתגורר בחוץ לארץ, מחוץ לתחום השיפוט, והנתבע, אם יזכה בהוצאות יתקשה משום כך לגבות את המגיע לו, ואין בידי התובע להצביע על נכסים הנמצאים בארץ, שמהם יוכל הנתבע להפרע"

(דר' י. זוסמן, סדר הדין האזרחי מהדורה שביעית, 1995 בעמ' 900).

8. לצורך הכרעה בתיק זה יפים דבריו של כב' השופט ס. אדלר, נשיא ביה"ד הארצי לעבודה, שאמר בפסק דין בתיק עע 1064/00 דניאל קיניאנג'וי ואחר' נגד אוליציקי עבודות עפר כבישים ופיתוח בע"מ (פורסם בפד"ע ל"ה, 625):

"הזכויות והאינטרסים המתנגשים:

9. המדיניות השיפוטית הראויה בכל הנוגע להטלת ערובה להבטחת כיסוי הוצאות משפט, על תובע שאינו תושב המדינה ושיעורה של הערובה, הינה פרי מלאכת איזון בין אינטרסים מתנגשים, לרבות, איזון בין הזכויות החוקתיות של בעלי הדין.

בקשת נתבע לצוות על תובע להפקיד ערובה להבטחת כיסוי הוצאות המשפט, במקרה שבו תביעת התובע תיכשל, מעמתת בין שתי קבוצות של זכויות ואינטרסים. מחד, הערובה באה להבטיח את זכות הנתבע להיפרע מן התובע, במידה ויפסיד התובע בדינו, בגין הוצאות המשפט שהוציא עקב תביעתו. מאידך, הטלת הערובה של התובע פוגעת בזכותו הקניינית, שהנה זכות חוקתית, אותה הוא מבקש לממש בתביעתו בבית הדין. בנוסף, יש בהטלת ערובה משום הכבדה, צמצום ופגיעה בזכות הגישה של התובע אל ערכאות המשפט, לצורך הגשמת זכויותיו. להלן ..... המדיניות של בית דין זה מאז הקמתו הינה להימנע מהטלת הוצאות בשיעור ניכר, ובמיוחד כאשר התובענה היא למימוש זכויות שנקבעו בחוק מגן ...

10. זכותה של המשיבה להבטיח את כיסוי הוצאות המשפט הנה זכות עתידית, במובן זה שהיא מותנית בהתקיימם של מספר תנאים וביניהם, דחיית תובענת המערערים והשתתת הוצאות משפט עליהם. לפיכך, ההגנה על זכות זאת הינה מטבעה מוגבלת ותזכה למשקל ממשי כאשר יוכח חשש ממשי שהתובע לא יוכל... ברי, כי מתעורר קושי בלתי מבוטל בגביית הוצאות משפט מתובע שאינו תושב הארץ או מתושב הרשות הפלשתינאית. משכך, יכולה הטלת ערובה, בנסיבות מסוימות, על אף פגיעתה בזכות הקניין של התובע, לעמוד במבחן התכלית הראויה. יחד עם זאת אין להניח בהכרח, כי כל תושב זר לא יפרע יציאות שיטיל עליו בית הדין אלא, על המבקש את הפקדת הערובה להניח את התשתית הראייתית לכך."

(להלן – פסק דין אוליצקי)

9. יצויין כי על ההלכה שנקבעה בפסק דין אוליצקי, חזר בית הדין הארצי בפסק דין עע 1075/00 קיריאק פטרו נ' אם.אס.סי.אס כוח אדם הנדסה ובנייה בע"מ ואחר', (פס"ד מיום 21.11.00 , טרם פורסם), וכן בפסק דין עע 1155/00 אניקה ג'ונג'נו נ' אם.אי.סי.אס כוח אדם, הנדסה ובנייה בע"מ ואחר' (פס"ד מיום 22.12.00, טרם פורסם).

10. לאחר ששקלתי את השיקולים הנדרשים בהתאם לפסקי הדין הנ"ל, בשוקלי את האינטרס של המבקשת מצד אחד, והאינטרס של המשיב מצד שני, לא מצאתי מקום לחייב את המשיב בהפקדת ערובה.

11. לסיכום, הבקשה נדחית, ללא צו להוצאות.

ניתן היום 24 במרץ, 2010, בהעדר הצדדים.

ע. ריכטמן – רשמת

קלדנית: איילת מוגרבימעורבים
תובע: שלח חברה לבנין
נתבע: מוחמד אבו תראבי
שופט :
עורכי דין: