ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סעדו נגד בטוח לאומי-סניף ירושלי :


בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

בל 011840/07

בפני:

כב' השופט דניאל גולדברג

תאריך:

23/03/2010

בעניין:

סעדו לירון

ע"י ב"כ עו"ד

נאוה מזרחי

תובעת

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד

ויויאן קליין

נתבע

החלטה

1. בהחלטת בית הדין מיום 31.5.09 הוחלט כי ימונה מומחה יועץ רפואי לבית הדין על מנת שיחווה דעתו בשאלות רפואיות שפורטו בהחלטה, לאחר שנקבע כי התובעת הוכיחה תשתית לפגיעת מיקרוטראומה בפרק כף יד ימין בפעולות רבות חוזרות ונשנות של הכנת קפה בבר קפה.

2. בהחלטת בית הדין מיום 20.8.09 מונתה ד"ר סוזנה הורביץ כמומחית יועצת רפואית לבית הדין על מנת שתחווה דעתה בשאלות שפורטו בהחלטה, ביניהן:

א. א - ממה סובלת התובעת ביד ימין?

ב. ג - האם יש קשר סיבתי בין תנאי עבודתה של התובעת כפי שתוארו בעובדות לעיל באשר לפעולות הכנת הקפה, לבין הפגיעה ביד?

ג. ד - ככל שהתשובה לשאלה הקודמת היא חיובית – האם פעולות הכנת הקפה פגעו פגיעות זעירות ובלתי הפיכות בידה של התובעת, או שמא המצב הקיים הוא תוצאה של תהליך תחלואתי ממושך?

3. ד"ר הורביץ השיבה על השאלות הנ"ל כך:

א. לשאלה א' דלעיל – "התובעת סבלה מכאבים בפרק יד ימין. בבדיקות אורטופדיות לא נמצאה הגבלה בתנועות פרק היד. צילומי הרנטגן של שורשי ידיים פוענחו כתקינים. מיפוי עצמות היה תקין. בדיקת ה-EMG של הגפיים העליונות, שבוצעה עקב תלונות על פרסטזיות בידיים, היתה תקינה. כחצי שנה לפני הפסקת העבודה הועלתה סברה, כי מדובר בגנגליון דורזלי של פרק היד עם אפשרות לנקז, אך אין בתיק הרפואי תיעוד על ביצוע פעולה כלשהי לאחר מכן".

ב. לשאלה ג' דלעיל – "לפי התיק הרפואי, לא נמצאה "פגיעה" בידה של התובעת. סביר, כי עקב עבודה מאומצת הופיעו לפעמים כאבים בפרק יד ימין. גם אם היה גנגליון דורזלי בפרק ידה הימנית של התובעת כפי החשד שהועלה על ידי הרופא המטפל, אין קשר בין הופעתו לבין העבודה, כפי שתוארה על יד כב' בית הדין, היות וגנגליון דורזלי מופיע אצל אנשים צעירים גם ללא עבודה מאומצת".

ג. לשאלה ד' דלעיל – "לא. ראה תשובה ג'."

4. לבקשת התובעת הופנו למומחית שאלות הבהרה (בהחלטה מיום 13.12.09). המומחית נשאלה מה דעתה על אבחנת הרופא התעסוקתי מיום 16.11.06 "m/p Rt Hand Tendinitis" והיא השיבה כי "הרופא התעסוקתי רשם באבחנה M/P שמשמעם "קרוב לודאי" (most probably). לו היה בפני הרפוא התעסוקתי תיעוד המלמד על קיום דלקת גידים כהשערתו, אבחנתו לא הייתה נרשמת בדרך זו". לשאלה "האם תיאור עבודתה של התובעת עלול לגרום לדלקת גידים – tendinitis?" השיבה המומחית: "לא אצל אישה צעירה כמו התובעת". לשאלה "האם נכון לומר כי מקורה של דלקת גידים זו הינה מקור חבלתי" השיבה המומחית: "לא נמצאה אצל התובעת דלקת גידים". לפרופוזיציה "ישנם מקרים בהם גנגליון דורזלי מופיע כתוצאה מטראומה" השיבה המומחית: "כן". לשאלה "אם תשובתך היא כן, מדוע אין קשר סיבתי בין עבודתה של התובעת להופעת ליקוי זה?" השיבה המומחית: "היות ובעובדות אשר קבע כב' בית הדין, אין איזכור להתרחשותה של טראומה".

5. בעקבות קבלת תשובות המומחית לשאלות ההבהרה ניתנה החלטה על הגשת סיכומים.

6. התובעת הגישה בקשה לביטול הצו לסיכומים ולפסילת חוות דעתה של ד"ר הורביץ ולמינוי מומחה רפואי אחר או נוסף. נימוקי הבקשה הם כדלהלן:

א. קיימת סתירה בין קביעות המומחית בחוות דעת לפיה "סביר כי עקב עבודה מאומצת הופיעו לפעמים כאבים בפרק יד ימין" לקביעתה כי אין קשר בין הופעת גנגליון דורזלי לבין עבודת התובעת, שלטענת התובעת המומחית קבעה כי התובעת סבלה ממנה.

ב. לא ברורה עמדת המומחית אם הכאבים מהם סבלה התובעת היו קשורים לגנגליון דורזלי.

ג. המומחית התעלמה לחלוטין מתורת המיקרו טראומה ומכך שיש בכל פעולה שביצעה התובעת כפי שתוארה על ידי בית הדין בהחלטתו מיום 31.5.09 כדי להוות טראומה זעירה שגרמה נזק זעיר, אשר הצטברו בסופו של יום לנזק ממנו סובלת התובעת.

ד. אין בהפניית שאלות נוספות כדי להשפיע או לתקן את הפגם שנוצר בחוות דעתה של המומחית אשר "נעולה".

7. הנתבע מתנגד לבקשה וטוען כי אין בסיס לפסילת חוות הדעת של המומחית על פי אמות המידה שנקבעו בהנחיות הנשיא או בפסיקה. עם זאת, הנתבע אינו מתנגד להפניית שאלות הבהרה נוספות למומחית.

8. מקובלת עלי עמדת הנתבע. כידוע, "לא על נקלה תיפסל חוות דעתו של המומחה, אלא צריך טעם ממשי לפסילתה כמו – התעלמות חוזרת ונשנית מן המסכת העובדתית למרות ששימת הלב הופנתה לנסיבותיה, או התקבעות בדעה מסוימת חרף ההנחייה המשפטית שניתנה, או פגם אישי שנפל בנותן חוות דעת לבית הדין" (עבל 421/09 המוסד לביטוח לאומי נ. יעקב בן סימון (ניתן ביום 8.3.10).

9. אין לדעתנו סתירות בין חוות דעתה של המומחית לבין התשתית העובדתית שנקבעה, וודאי שאין התעלמות חוזרת ונשנית ממנה.

10. המומחית קבעה באופן חד משמעי שהתובעת לא סבלה מדלקת גידים. המומחית לא קבעה כי התובעת סבלה מגנגליון דורזלי אך לא שללה אפשרות שמקור כאביה של התובעת ביד ימין היו כתוצאה מתסמונת זו, אך היא שללה קשר סיבתי בין תסמונת זו, ככל שהיא מסבירה את כאבי התובעת, לבין תנאי עבודתה.

11. אמנם נכון שהמומחית לא התייחסה באופן פוזיטיבי לאפשרות שהתובעת סבלה מליקוי בדרך של מיקרוטראומה, אך הדבר נובע מכך שהשאלה עליה התבקשה לתת תשובה בהחלטה מיום 20.8.09 היתה "ככל שהתשובה לשאלה הקודמת (בעניין קשר סיבתי בין תנאי עבודת התובעת לבין הפגיעה ביד) היא חיובית" – האם הפגיעה אירעה בדרך של מיקרוטראומה, ומשהמומחית השיבה בשלילה לשאלת הקשר הסיבתי, לא התבקשה תשובה לשאלת האפשרות של פגיעה בדרך מיקרוטראומה.

12. מקובלת עלי עמדת הנתבע שלאחר קריאת חוות דעתה של המומחית ותשובותיה לשאלות ההבהרה, עשויה להיות הצדקה להפניית שאלות הבהרה נוספות למומחית. כך, לא ברורה עמדת המומחית באשר לאפשרות, שהמומחית לא פסלה, שהתובעת סבלה מגנגליון דורזלי על רקע מיקרוטראומתי. בנסיבות אלה, אין בסיס לפסילת חוות דעתה של המומחית.

13. בהתאם לכך, הבקשה לביטול הצו לסיכומים מתקבלת. הבקשה לפסילת חוות דעתה של ד"ר הורביץ ולמינוי מומחה אחר תחתיה – נדחית.

14. התובעת רשאית לבקש הפניית שאלות הבהרה נוספות למומחית תוך 14 יום.

ניתנה היום ח' בניסן, תש"ע (23 במרץ 2010) בהעדר הצדדים.

ד. גולדברג, שופטמעורבים
תובע: סעדו לירון
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: ויויאן קליין,נאוה מזרחי