ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דוד עמר נגד בטוח לאומי-סניף :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה ת"א - יפו

בל 004036/09

בפני:

כב' השופטת אהובה עציון

תאריך:

10/03/2010

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד

רועי הררי

הנתבע

פסק – דין

1. לפני ערעור על החלטתה של ועדה רפואית לעררים לעניין קביעת אי-כושר לעבודה, שניתנה ביום 24/06/09 ולפיה נקבעה למערער דרגת אי-כושר לעבודה בשיעור 75% החל מיום 01/06/09.

הערעור נסב על הטענה לפיה היה על הועדה לקבוע דרגת אי-הכושר מיום 01/12/06 ולא מיום 01/06/09.

לטענת המערער, ועדה זו דנה בעניינו לאחר שניתן פסק דין בתיק בל 7323/07 ביום 09/01/00 ע"י כב' השופטת ל. גליקסמן (להלן: "פסק-הדין").

2. בפסק הדין נדון ערעורו של המערער על החלטה קודמת של הועדה לאי-כושר, מיום 12/11/07, שבה נקבעה למערער דרגת אי-כושר של 74%.

בקליפת-אגוז ניתן לומר שפסק הדין חייב את הועדה לנמק כדבעי את החלטתה בדבר דרגת אי-כושר לעבודה שהיא קובעת, תוך פירוט הליקויים הרפואיים שהמערער לוקה בהם והשפעתם על כושרו לעבוד.

כמו כן השאיר בית הדין לשיקול דעתה של הועדה את השאלה אם לקבלת חוו"ד מפקידת השיקום לאחר שזו תיפגש עם המערער.

3. החלטת הועדה נשוא הערעור דהכא ניתנה לאחר שפקידת השיקום נפגשה עם המערער והמליצה על דרגת אי-כושר מלא ולצמיתות – החלטת הועדה מנומקת ומפורטת כדבעי ועונה על דרישות פסק הדין שעמד לנגד עיניה.

4. הועדה מציינת בהחלטתה כי את דרגת אי הכושר 75% היא קובעת לתחולה מיום הגשת הערר, 01/06/09 וזאת רק משום שפקידת השיקום לא ציינה מועד תחולה רטרואקטיבי לדרגת אי הכושר שעליה המליצה.

סבורתני כי בעניין זה טעתה הועדה:

"שתיקת" פקידת התביעות באשר למועד תחולת אי כושר 75% איננה צריכה להתפרש לרעת המערער: הערעור לועדה לעררים הוגש על קביעת דרגת אי-כושר לעררים הוגש ע"י קביעת דרגת אי-כושר של 74% מיום 04/12/06, ומכאן ברור שגם תאריך התחולה – ולא רק דרגת אי הכושר עמד בבסיס הערעור שבו דנה הועדה לאחר מתן פסק הדין.

5. לאור האמור לעיל יוחזר עניינו של המערער לועדה, וזו תקבע את מועד תחולתו של אי-הכושר בשיעור 75%: אם, לאור הערר וחוו"ד פקידת השיקום, דרגה זו היא החל מ- 04/12/06 (שזה מועד תחילת אי-הכושר כפי שנקבע ע"י הועדה בדיון הקודם) או שמא ממועד מאוחר יותר ואזי על הועדה לנמק ולפרט מדוע לא תהא התחולה מיום 04/12/06 לאור האמור לעיל.

6. בהתחשב בעובדה שמדובר בדיון חוזר ונשנה לאור הערעורים שהתקבלו בבית הדין, ישלם המשיב למערער הוצאות משפט בסך 1,500 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל.

ניתן ביום 10 במרץ, 2010 (כ"ד באדר תש"ע) בהעדר הצדדים.

אהובה עציון, שופטת

קלדנית: גלית דוד.מעורבים
תובע: דוד עמר
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: ע"י ב"כ עו"ד